Ohlášky na měsíc listopad 2022

Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci od 1. do 8. listopadu jsou následující:
1. daný den přijmout eucharistii
2. navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé
3. pomodlit se na úmysl Svatého otce
4. v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.

Bohoslužby budou následovně:

1.11. – ve farním kostele – Horní Cerekev i Počátky 18.00

2.11. – na hřbitově – Horní Cerekev i Počátky 16.30 pobožnost 17.00 mše

3.11. – Veselá – 16.30 pobožnost na hřbitově a 17.00 mše

5.11. – Žirovnice – 17.30 pobožnost na hřbitově a 18.00 mše na hřbitově

4.11. na první pátek v měsíci bude v Počátkách a v Horní Cerekvi od 17.00 adorace Nejsvětější svátosti a možnost přistoupit ke svátosti smíření, v 18.00 pak mše sv.

V neděli 6.11. proběhne Sbírka na charitu.

V sobotu 12.11. jsme zváni na Večer chval do Horní Cerekve od 18.00, tentokrát v gymnastickém sále ZŠ.

V neděli 13.11. proběhne Sbírka na podporu katolických médií.

Poslední čtvrtek v měsíci 27.10. od 12.00 do mše v 18.00 bude ve farnosti Veselá adorace Nejsvětější svátosti.

27.11. vstupujeme do doby adventní. Během bohoslužeb 1. neděle adventní budou požehnány adventní věnce.