Archiv autora: Ptc

Ohlášky na měsíc listopad 2022

Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci od 1. do 8. listopadu jsou následující:
1. daný den přijmout eucharistii
2. navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé
3. pomodlit se na úmysl Svatého otce
4. v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.

Bohoslužby budou následovně:

1.11. – ve farním kostele – Horní Cerekev i Počátky 18.00

2.11. – na hřbitově – Horní Cerekev i Počátky 16.30 pobožnost 17.00 mše

3.11. – Veselá – 16.30 pobožnost na hřbitově a 17.00 mše

5.11. – Žirovnice – 17.30 pobožnost na hřbitově a 18.00 mše na hřbitově

4.11. na první pátek v měsíci bude v Počátkách a v Horní Cerekvi od 17.00 adorace Nejsvětější svátosti a možnost přistoupit ke svátosti smíření, v 18.00 pak mše sv.

V neděli 6.11. proběhne Sbírka na charitu.

V sobotu 12.11. jsme zváni na Večer chval do Horní Cerekve od 18.00, tentokrát v gymnastickém sále ZŠ.

V neděli 13.11. proběhne Sbírka na podporu katolických médií.

Poslední čtvrtek v měsíci 27.10. od 12.00 do mše v 18.00 bude ve farnosti Veselá adorace Nejsvětější svátosti.

27.11. vstupujeme do doby adventní. Během bohoslužeb 1. neděle adventní budou požehnány adventní věnce.

Ohlášky na měsíc říjen 2022

V sobotu 1.10. jsme zváni na Večer chval do Horní Cerekve od 18.00.

Nedělní pořad bohoslužeb se vzhledem k 1. svatému přijímání v Počátkách v neděli 2.10. změní, a to následovně:
             Veselá: 8.00
             Počátky: 9.30
             Horní Cerekev: 11.00

V neděli 2.10. proběhne další ročník Běhu pro misie, začátek ve 14.00 před farou v Horní Cerekvi.

7.10. – první pátek v měsíci bude v Horní Cerekvi a v Počátkách od 17.00 adorace Nejsvětější svátosti a možnost přistoupit ke svátosti smíření, v 18.00 mše sv.

Seminář o charismatech proběhne v Horní Cerekvi v pátek 7. a v sobotu 8.10. Poslední možnost přihlásit se je v neděli 2.10. do 15.00.

Při nedělních bohoslužbách 23.10. proběhne sbírka na Misie.

V úterý 25.10. proběhne v Horní Cerekvi vikariátní setkání kněží, proto se mše bude sloužit tento den pouze v 9.00.

Poslední čtvrtek v měsíci 27.10. od 12.00 do mše v 18.00 bude ve farnosti Veselá adorace Nejsvětější svátosti.