Archiv autora: Ptc

Velikonoční bohoslužby 2021

Milí farníci,

zástupcům ČBK se podařilo vyjednat s ministrem zdravotnictví výjimku ze zákazu vycházení na velikonoční bohoslužby na dny:

1.4.2021 (Zelený čtvrtek), 2.4.2021 (Velký pátek) a 3.4.2021 (Bílá sobota – Velikonoční vigilie).

Za účelem návštěvy bohoslužby je možné vycházet v tyto dny až do 23:59 hodin.

 

Velikonoční obřady a bohoslužby v našich farnostech

Hlavním celebrantem v Počátkách a Horní Cerekvi bude na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu biskup Pavel Posád.

1.4. 2021 – Zelený čtvrtek. Mše sv.

Horní Cerekev Počátky Rynárec
18:00 16:00

2.4. 2021 – Velký Pátek. Den přísného postu! OBŘADY

Horní Cerekev Počátky Rynárec
18:00 16:00

3.4. 2021 – Bílá sobota. Žehnání velikonočních pokrmů

Horní Cerekev Počátky Rynárec
11:00 10:00 9:00

3.4. 2021 –  Bílá sobota. MŠE SV. VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ Doneste si s sebou svíčky!.

Horní Cerekev Počátky Rynárec
20:00 18:00

4.4. 2021 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Horní Cerekev Počátky Rynárec
10:30 9:00 7:30

5.4. 2021 – Pondělí v oktávu Velikonočním

Horní Cerekev Počátky Rynárec
10:30 9:00 7:30

11.4. 2021 – Neděle Božího Milosrdenství

Horní Cerekev Počátky Rynárec
10:30 9:00 7:30

 

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

Bratři a sestry,

27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná.

Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních matrik.
Za posledních sto let prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskupská konference v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností, který říká, že v České republice
je v současnosti pokřtěno v katolické církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva.

Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás vyzýváme, abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící – hlásící se k církvi, a pod tím napsali buď Římskokatolická církev nebo Řeckokatolická církev podle toho, které církve jste členem.

Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně katolíků se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane se méně významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož hlas bude méně slyšet. Z minulého sčítání víme, že i když se téměř polovina obyvatel rozhodla na tuto otázku neodpovědět, státní úřady, média i společenské vědy číslo ze sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet věřících
či katolíků. Kolik dalších věřících a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčících polovině sčítaných, se už nikdy nedozvíme.

Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že církev je zkažená
a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní přihlásil. Ano, lidská stránka církve nemusí pro každého přitažlivá, ale nepřestává být společenstvím více či méně hříšných lidí kolem Krista. Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, že se od ní distancujeme,
jí nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak se snažme především úsilím o vlastní svatost o její lepší kredit.

Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi,
i já se přiznám před svým Otcem v nebi
(Mt 10, 32).

Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme najevo, že jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi.

Ze srdce vám žehnají

biskupové Čech, Moravy a Slezska

Ohlášky na měsíc březen 2021

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Velkopáteční sbírka u Božího hrobu bude 2. 4.

5.3. PÁTEK V POSTNÍ DOBĚ. V Horní Cerekvi v 17:00 a Počátkách v 16:00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ, KŘÍŽOVA CESTA, Mše sv.

V postní době se budou v našich farnostech konat POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY:

v Horní Cerekvi v pátek v 17:30 h v kostele v Rynárci ve čtvrtek v 14:45 h
v Horní Cerekvi v neděli v 10:00 h v kostele v Počátkach v středu v 17:30 h

13.3. a 10.4. – NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek od 10.00 h.

19.3. – Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie.
Mše sv. v Horní Cerekvi – 18:00 a v  Počátkách – 17:00.

20.3. a 24.4. – Mše sv. v Horni Vsi.

24.3. – (středa) Postní zpovídání pro farnost Počátky od 17:00 – 18:00 hod.

25.3. – (čtvrtek) – Postní zpovídání pro farnost v Rynárci od 16:00 – 17:00 hod.

25.3. – Slavnost Zvěstování Páně – Poutní Mše sv. v Horní Cerekvi v 18:00

27.3. – (sobota) – Postní zpovídání pro farnost v Horní Cerekvi od 16:30 – 18:00 hod.

28.3. – Proběhne změna času na letní.

28.3. – Května (Pašijová) neděle. Žehnání ratolestí.
Mše sv. Rynárci – 7:30, v Počátkách – 9:00 a v Horní Cerekvi – 10:30

1.4. – Zelený čtvrtek. Mše sv. v Rynárci – 16:00, v Počátkách – 18.00 a v Horní Cerekvi – 18:00

2.4. – Velký Pátek. Dnes je den přísného postu!
OBŘADY: Počátky – 18:00, Horní Cerekev – 18:00

3.4. – Bílá sobota. Žehnání velikonočních pokrmů:
Rynárec – 9:00, Počátky – 10:00, Horní Cerekev – 11.00.
MŠE SV. VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ Doneste si s sebou svíčky!  Počátky – 19:00, Horní Cerekev – 20:00

4.4. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Rynárec – 7:30, Počátky – 9:00, Horní Cerekev – 10:30

5.4. – Pondělí v oktávu Velikonočním Rynárec – 7:30, Počátky – 9:00, Horní Cerekev – 10:30

11.4. – Neděle Božího Milosrdenství Rynárec – 7:30, Počátky – 9:00, Horní Cerekev – 10:30

Od 31.3 – Mše sv. v Počátkách v kostele v týdnu budou v 18.00.

Velikonoce budeme prožívat ve farnostech podle aktuální epidemické situace.

  • Vše platí podle aktuálních podmínek a omezení nařízených vládou a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru
  • Pro účast na bohoslužbách prosím využijte možnost skrze tv Noe, Proglas nebo internet
  • Způsob rezervace účasti na Mši sv. V kostelech u vchodů je sešit ve kterém se můžeme zapsat na konkrétní Mši sv., která se bude konat podle aktuálních pravidel.

Kontaktujte mne, pokud budete potřebovat službu zpovědi, ostatních svátosti nebo přístup do kostela k soukromé adoraci. Pamatují na Vás v modlitbě. 

P. Jaroslaw ZYGMUNT

Zahájení oprav kostela v Rynárci

Milí farníci

Po osmi létech shromažďování dokumentace a po mnoha schůzkách, jsme konečně zahájili opravy našeho kostela. Cílem prvním bylo vymalovat kostel, ale před tím jsme museli udělat změření kostela a zpracovat projektovou dokumentací. Teď v kostele probíhá výměna elektroinstalace a modernizace ozvučení. Prohlédnout musíme také naše zabezpečení kostela alarmem. Zatím nevíme, jak dlouho budou práce probíhat, ale doufám, že vše bude probíhat hladce. 

Teď se v kostele stejně nemůžeme scházet v plném počtu a tak nám situace pomáhá. 

Díky vstřícnosti naší obce máme místnost, kde budeme sloužit Mši sv. Prosím kontaktujte paní Novotnou, pokud se budete chtít zúčastnit Mše sv.

Přeji požehnaný čas postní doby a pamatuji na Vás v modlitbě.

Jarosław ZYGMUNT