Bohoslužby a zpovídání o DUŠIČKÁCH

POŘAD ZPOVÍDÁNÍ O DUŠIČKÁCH

27.10 ÚTERÝ
Horní Cerekev                        17.30 – 18.00 h

28.10 STŘEDA
Veselá                                      17.30 – 18.00 h

29.10 ČTVRTEK
Nový Rychnov                        17.30 – 18.00 h

30.10 PÁTEK
Horní Cerekev                        17.30 – 18.00 h

31.10. SOBOTA
Horní Cerekev (na hřbitově)  17.30 – 18.00 h

 

POŘAD DUŠIČKOVÝCH BOHOSLUŽEB

31.10. – SOBOTA
Horní Cerekev (na hřbitově)  18.00 h  mše svatá

1.11. – NEDĚLE – SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (Doporučený zasvěcený svátek a neděle !!!)
Nový Rychnov                            08.00 h mše svatá a čtení „otčenášků“
Horní Cerekev (na hřbitově)     09.30 h mše svatá a čtení „otčenášků“
Veselá                                         11.00 h mše svatá a čtení „otčenášků“

Nový Rychnov                           14.00 h modlitby za zemřelé na hřbitově
Horní Cerekev                           14.45 h modlitby za zemřelé na hřbitově
Veselá                                        15.30 h modlitby za zemřelé na hřbitově

2.11. – PONDĚLÍ – VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Nový Rychnov                            15.30 h mše svatá
Horní Cerekev (na hřbitově)    17.00 h mše svatá
Veselá                                         18.30 h mše svatá

NEZAPOMEŇ!!!

„Dušičkové“ odpustky, které jsou přivlastnitelné duším v očistci, může získat každý křesťan, který žije v plném společenství s církví, který není odloučen od Boha těžkým hříchem, který nemá trvalé zalíbení v žádném hříchu, který má úmysl tyto odpustky získat a který vykoná požadované úkony.
Odpoledne 1. listopadu a 2. listopadu po celý den je možnost získání plnomocných odpustků pro duše v očistci. Kromě obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého Otce) je třeba se v jakémkoli kostele pomodlit modlitbu Páně, tj. „Otče nás“ a Vyznání víry tj. „Věřím v Boha“.
Od 01. do 08. listopadu je možné po splnění tří obvyklých podmínek získat denně plnomocné odpustky pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé. V jiné dny se tímto způsobem dají získat odpustky částečné.