Dušičky 2016

POŘAD ZPOVÍDÁNÍ O DUŠIČKÁCH

25.10 ÚTERÝ Horní Cerekev 17.30 – 18.00 h
26.10 STŘEDA Veselá 18.00 – 18.30 h
27.10 ČTVRTEK Rynárec 14.45 – 15.15 h
28.10 PÁTEK Horní Cerekev 17.30 – 18.00 h
29.10. SOBOTA Horní Cerekev 17.30 – 18.00 h

POŘAD DUŠIČKOVÝCH BOHOSLUŽEB

01. 11. 2016 – ÚTERÝ – SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (Doporučený zasvěcený svátek !!!)

Rynárec 15.30 h mše svatá a čtení „otčenášků“
Horní Cerekev (na hřbitově) 17.00 h mše svatá a čtení „otčenášků“
Veselá 18.30 h mše svatá a čtení „otčenášků“

02. 11. 2016 – STŘEDA – VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Rynárec 15.30 h mše svatá
Horní Cerekev (na hřbitově) 17.00 h mše svatá
Veselá 18.30 h mše svatá

05. 11. 2016 – SOBOTA – MODLITBY ZA ZEMŘELÉ NA HŘBITOVĚ

Rynárec 14.00 h modlitby za zemřelé na hřbitově
Horní Cerekev (na hřbitově) 14.45 h modlitby za zemřelé na hřbitově
Veselá 15.30 h modlitby za zemřelé na hřbitově

NEZAPOMEŇ!!!

„Dušičkové“ odpustky, které jsou přivlastnitelné duším v očistci, může získat každý křesťan, který žije v plném společenství s církví, který není odloučen od Boha těžkým hříchem, který nemá trvalé zalíbení v žádném hříchu, který má úmysl tyto odpustky získat a který vykoná požadované úkony.

Odpoledne 1. listopadu a 2. listopadu po celý den je možnost získání plnomocných odpustků pro duše v očistci. Kromě obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého Otce) je třeba se v jakémkoli kostele pomodlit modlitbu Páně, tj. „Otče nás“ a Vyznání víry tj. „Věřím v Boha“.

Od 01. do 08. listopadu je možné po splnění tří obvyklých podmínek získat denně plnomocné odpustky pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé. V jiné dny se tímto způsobem dají získat odpustky částečné.