Kontakt

Horni Cerekev

Římskokatolická farnost Horní Cerekev

Nám. T. G. Masaryka 3
394 03 Horní Cerekev
tel.: +420 721 074 647
e-mail: rkf.hornicerekev@dicb.cz

IČO: 65041615
Bankovní spojení: 3316209349 / 0800


Počátky

Římskokatolická farnost Počátky

Nám. T. G. Masaryka 3
394 03 Horní Cerekev
tel.: +420 721 074 647
e-mail: rkf.pocatky@dicb.cz

IČO: 65041712
Bankovní spojení: 4740842359 / 0800


Žirovnice

Římskokatolická farnost Žirovnice

Nám. T. G. Masaryka 3
394 03 Horní Cerekev
tel.: +420 721 074 647
e-mail: rkf.zirovnice@dicb.cz

IČO: 65041721
Bankovní spojení: 4354229329 / 0800


Veselá

Římskokatolická farnost Veselá u Kamenice nad Lipou

Nám. T. G. Masaryka 3
394 03 Horní Cerekev
tel.: +420 721 074 647
e-mail: rkf.veselaukamenicenadlipou@dicb.cz

IČO: 65041623
Bankovní spojení: 3316205399 / 0800


Administrátor farností:

P. Mgr. Martin Brácha
Tel.: +420 721 074 647