List biskupa Vlastimila k aktuálnímu omezení počtu účastníků bohoslužeb

Vážení spolubratři v kněžské, jáhenské službě a akolyté,

30.11. bylo zveřejněno vládní nařízení, které bude platit od 3. do 12. prosince 2020.

Nás se v něm týká bod II/10.b): „shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu”.

Je pozornosti hodné, že jsme byli přeřazeni z oblasti kulturních akcí do výkonu ústavního práva shromažďovacího, což lépe odpovídá realitě.

Text celého vládního nařízení k nahlédnutí.

S přáním pevného zdraví a Božího požehnání

+ Vlastimil Kročil

Maximální počet účastníků bohoslužeb od 3. do 12. prosince 2020 v našich farnostech:

v Horní Cerekvi  45 lidí,

v Počátkách  76 lidí,

v Rynárci  38  lidí.