Námět na 2. neděli velikonoční – Neděle Božího milosrdenství

„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ (Mt 5,7)

Inspirace pro katechezi: V dnešním evangeliu (Jan 20,19-31) slyšíme o tom, jak Ježíš svěřuje apoštolům moc odpouštět hříchy a zanechává jim svého Ducha. Možnost odpuštění, to je krásný důkaz bezbřehého Božího milosrdenství, jehož svátek si dnes připomínáme. Ježíš si ovšem přeje, abychom i my byli milosrdní k druhým. „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7), čteme v Matoušově evangeliu. Co to znamená? Milosrdenství je snaha pomáhat, ale zároveň i snaha o vzájemné odpuštění. Ve svém jednání máme napodobovat Ježíše, Božího Syna. V jeho jednání máme ten největší příklad.


8. týden – Neděle Božího milosrdenství (Jan 20,19-31)

Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ (Mt 5,7)


Co chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim. (Mt 7,12)
Milosrdenství je „klíčem k nebi“. (papež František)