Námět na 7. neděli – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: „Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost,
neboť jejich je nebeské království.“ (Mt 5,10)

Inspirace pro katechezi: Dnes si připomínáme radostnou událost, kdy Ježíš přemohl smrt, vstal z mrtvých, otevřel nám nebe a vykoupil nás od hříchů. Tomuto vítězství však předcházelo velké utrpení a vše vypadalo nejdříve jako obrovská prohra. Mnoho bojujících za spravedlnost musí i v dnešní době trpět. Týká se to dětí i dospělých. Sami jsme se už v této situaci možná ocitli. Někdy způsobí problém pouze fakt, že zůstáváme na straně pravdy. Bůh však svůj boj vede jinak, než si představujeme my lidé. Vítězství se často dostavuje takovým způsobem, jaký bychom vůbec nečekali. Velkým povzbuzením jsou proto Ježíšova slova „Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království“ (Mt 5,10). Ježíšovo vzkříšení je pro nás největší zárukou, že když se zde na zemi přidržíme jeho a budeme konat to, co je správné, budeme s ním věčně v jeho království. Zkusme v tomto týdnu vytrvat na straně dobra s vědomím, že Ježíš překonal smrt a že s ním bude překonáno každé zlo. Radujme se tento týden z Ježíšova vítězství, z toho, že je náš Vykupitel a že k němu patříme.


7. týden – Slavnost  Zmrtvýchvstání Páně (Jan 20,1-9)

Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.“ (Mt 5,10)


Ježíš je náš Vykupitel

Malé děti: Zazpívám si píseň o Ježíši.

Školáci: Nebudu se stydět říct spolužákům, že chodím do kostela.

Mládež a dospělí: Rád odpovím kolegům na otázky ohledně mé víry.