NEDĚLNÍ EVANGELIUM PRO DĚTI

Zajímavou a výstižnou formou se děti mohou již dopředu seznámit s evangeliem na určitou neděli, s jeho smyslem a významem pro život.

Video_katecheze_na_nedele