Noc kostelů 2016

Noc_kostelu

Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, NOC tam už nebude. Srov. Zj 21,25

10.června 2016

Program:
18:00 – 18:30  Mše svatá
18:30 – 18:45  Zahájení
18:45 – 19:15  Divadlo o milosrdném Samaritánovi
19:15 – 19:45  Přednáška o historii zdejšího kostela
19:45 – 21:00  Prohlídka věže
20:00 – 21:00  Volná prohlídka kostela s popisem zajímavých míst
21:00 – 21:45  Křesťanská hudební kapela KHK
21:45 – 22:00  Modlitba na zakončení

Představení křesťanství

Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání křesťanstvím. Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru – a každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží.

Noc kostelů bude prezentovat kostely jako důležitou součást společenského života obyvatel a poukáže také na jejich kulturní hodnotu.