Úmysly Mší svatých – Intence

Milí Farníci

Chtěl jsem Vás pozdravit a taký podpořit v této nelehké době. Pamatují na Vás v modlitbě a jsem Vám také připraven pomoci. Těším se, že využíváte individuální možnost zpovědi, přijímání a adorace.

Prožíváme podzimní dobu, na začátku listopadu jsme se modlili za naše zemřelé a získávali plnomocné odpustky. Připomínám že plnomocné odpustky je možné získat ještě po celý měsíc listopad.

Mše svaté sloužím pravidelně, i když v menším počtu s 1 osobou, která objednala úmysl a kostelníkem. I v tomto čase myslím na Vás, kteří se nemůžete zúčastnit bohoslužby v našem kostele. Myslím na všechny nemocné modlím se za ně a prosím aby se rychlé uzdravili.

Úmysly Mší svatých

Vaše úmysly můžete přinést do sakristie, poslat mailem na adresu rkf.hornicerekev@dicb.cz , nebo vložit do poštovní schránky v Horní Cerekvi.
Pro tento účel si můžete stáhnout a vytisknout formulář.

Důležité je prosím uvést:

– ze které farnosti jste
– úmysl
– plánované datům
– příjmení
– číslo telefonu abych Vás mohl kontaktovat a potvrdit přijetí úmyslu