Ohlášky na měsíc březen 2017

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 12.03.

1.3. je Popeleční středa. 5.3. je PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ – svěcení popela a označování věřících popelem.

3.3. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17:00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17:30 KŘÍŽOVA CESTA v 18:00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

4.3. setkání ministrantů – od 9:00 do 11:00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

V postní době se budou v našich farnostech konat POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY:

Křížové cesty  
V Horní CerekviV pátek v 17:30V neděli v 10:00
Ve VeseléVe středu v 17:00
V RynárciVe čtvrtek v 14:45

9.3. – v 16:00 – Setkání farní rady v Rynárci.

10.3. – Mše sv. v Horní Cerekvi nebude.

11.3. – sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10:00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

12.3. – Postní zpovídání pro všechny farnosti se uskuteční v neděli od 16:00 hod. v Horní Cerekvi. Začneme adoraci a pak bude zpověď. K dispozici budou cizí zpovědníci.

17.3. (pátek)Osadní svátek. Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude KŘÍŽOVOU CESTOU v 17:30, Mše svatá v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

18.3. (sobota)Mariánská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5 -12 let, které se uskutečni od 10:00 – 11:00 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

18.3.sobota – 16:30 Mše sv. v Horní Vsi.

25.3. v 19:00 v Horní Cerekvi – Film Malý princ. Srdečně zveme.

Zpovídání v Pelhřimově: Neděle (2.4) od 15:00 – 17:00, Pondělí (3.4), Úterý (4.4), Středa (5.4) 7:00 – 12:00; 13:00 – 18:00.

Vám všem, milým hostům a farníkům, ať dobrý Bůh žehná při dnešním nedělním odpočinku a také ve všedních dnech, nechť i tam je přítomna jeho posilující milost.