Ohlášky na měsíc březen 2019

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 10.3,
v Počátkách 3.3.

1.3. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 Růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

2.3. (sobota)Mariánská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5 -12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.00 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

6.3. Popeleční středa – Mše sv. svěcení popela a označování věřících popelem v Počátkách v 17.00 nebo o první postní neděli ve všech farnostech.

V postní době se budou v našich farnostech konat POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY:
v Horní Cerekvi: pátek v 17.30 h a v neděli v 10.00 h v kostele
v Rynárci ve čtvrtek v 14.45 h
v Počátkach v středu v 16.30 h

9.3. – sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

15.3. (pátek) – Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude KŘÍŽOVOU CESTOU v 17.30, Mše svatá v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

16.3. setkání ministrantů – od 9.00 – 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

19.2. v 18.00 Mše sv. a v 19.00 katecheze pro dospělé na faře v Horní Cerekvi.

20.2. v 17.00 Mše sv. a v 18.00 katecheze pro dospělé na faře v Počátkách.

21.2. v 15.15 Mše sv. a v 16.00 katecheze pro dospělé na bývalé faře v Rynárci.

30.3.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

Zpovídání v Pelhřimově:
Neděle (31.3) od 14.00 – 17.00
Pondělí (1.4), 7.00 – 12.00; 13.00 – 18.00
Úterý (2.4), 7.00 – 12.00; 13.00 – 18.00
Středa (3.4) 7.00 – 12.00; 13.00 – 18.00

Vám všem, milým hostům a farníkům, ať dobrý Bůh žehná při dnešním nedělním odpočinku a také ve všedních dnech, nechť i tam je přítomna jeho posilující milost.