Ohlášky na měsíc březen 2021

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Velkopáteční sbírka u Božího hrobu bude 2. 4.

5.3. PÁTEK V POSTNÍ DOBĚ. V Horní Cerekvi v 17:00 a Počátkách v 16:00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ, KŘÍŽOVA CESTA, Mše sv.

V postní době se budou v našich farnostech konat POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY:

v Horní Cerekvi v pátek v 17:30 h v kostele v Rynárci ve čtvrtek v 14:45 h
v Horní Cerekvi v neděli v 10:00 h v kostele v Počátkach v středu v 17:30 h

13.3. a 10.4. – NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek od 10.00 h.

19.3. – Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie.
Mše sv. v Horní Cerekvi – 18:00 a v  Počátkách – 17:00.

20.3. a 24.4. – Mše sv. v Horni Vsi.

24.3. – (středa) Postní zpovídání pro farnost Počátky od 17:00 – 18:00 hod.

25.3. – (čtvrtek) – Postní zpovídání pro farnost v Rynárci od 16:00 – 17:00 hod.

25.3. – Slavnost Zvěstování Páně – Poutní Mše sv. v Horní Cerekvi v 18:00

27.3. – (sobota) – Postní zpovídání pro farnost v Horní Cerekvi od 16:30 – 18:00 hod.

28.3. – Proběhne změna času na letní.

28.3. – Května (Pašijová) neděle. Žehnání ratolestí.
Mše sv. Rynárci – 7:30, v Počátkách – 9:00 a v Horní Cerekvi – 10:30

1.4. – Zelený čtvrtek. Mše sv. v Rynárci – 16:00, v Počátkách – 18.00 a v Horní Cerekvi – 18:00

2.4. – Velký Pátek. Dnes je den přísného postu!
OBŘADY: Počátky – 18:00, Horní Cerekev – 18:00

3.4. – Bílá sobota. Žehnání velikonočních pokrmů:
Rynárec – 9:00, Počátky – 10:00, Horní Cerekev – 11.00.
MŠE SV. VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ Doneste si s sebou svíčky!  Počátky – 19:00, Horní Cerekev – 20:00

4.4. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Rynárec – 7:30, Počátky – 9:00, Horní Cerekev – 10:30

5.4. – Pondělí v oktávu Velikonočním Rynárec – 7:30, Počátky – 9:00, Horní Cerekev – 10:30

11.4. – Neděle Božího Milosrdenství Rynárec – 7:30, Počátky – 9:00, Horní Cerekev – 10:30

Od 31.3 – Mše sv. v Počátkách v kostele v týdnu budou v 18.00.

Velikonoce budeme prožívat ve farnostech podle aktuální epidemické situace.

  • Vše platí podle aktuálních podmínek a omezení nařízených vládou a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru
  • Pro účast na bohoslužbách prosím využijte možnost skrze tv Noe, Proglas nebo internet
  • Způsob rezervace účasti na Mši sv. V kostelech u vchodů je sešit ve kterém se můžeme zapsat na konkrétní Mši sv., která se bude konat podle aktuálních pravidel.

Kontaktujte mne, pokud budete potřebovat službu zpovědi, ostatních svátosti nebo přístup do kostela k soukromé adoraci. Pamatují na Vás v modlitbě. 

P. Jaroslaw ZYGMUNT