Ohlášky na měsíc červen 2019

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy bude se konat v neděli 9.6.

7.6. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby. V Počátkách v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ mše v 18.00.

8.6. (sobota)Mariánská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5 -12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.30 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

8.6. – sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

11.6. v 18.00 Mše sv. a v 19.00 katecheze pro dospělé na faře v Horní Cerekvi.
12.6. v 18.00 Mše sv. a v 19.00 katecheze pro dospělé na faře v Počátkách.
13.6. v 15.15 Mše sv. a v 16.00 katecheze pro dospělé na bývalé faře v Rynárci.

15.6. – Pěší pout na Křemešník. Vyjdeme ve 12.30 h. s Horní Cerekvi – Mše sv. na Křemešníku v 17.00. Prosím zajistit si zpáteční cestu. V nedělí 16.6. Mše sv. v Rynárci v 7.30, v Počátkach 9.00 v Horní Cerekvi v 10.30.

20.6. – čtvrtek – Důležitou událostí v našich farnostech bude Boží Tělo, které se bude konat pro všechny farnosti v kostele Božího Těla na hřbitově v Počátkách.
V 18.00 bude Mše sv. a po ní průvod. Prosím udělejte si čas na Slavení Božího Těla, protože ne jenom vyznáváme svou víru slavnostním průvodem, ale taky prosíme Boha o požehnání v prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme.
Ať se všichni sejdeme na Slavení Eucharistie v průvodu v Počátkách.

21.6. (pátek) Den milosrdenství. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

22.6.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

22.6. – mše svatá v Horní Cerekvi bude v 18.00 v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.

Pouť v Horní Cerekvi bude v neděli 23.6 – hlavní mše svatá v 10.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.
V 15.00 Požehnaní v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.

Pouť v Počátkach bude v neděli 23.6. – hlavní mše svatá v 9.00 hod. V farním kostele sv. Jana Křtitele. V 16.00 Požehnaní v kostele sv. Jana Křtitele.