Ohlášky na měsíc říjen 2016

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy bude se konat 16.10. a na Misie 23.10.

V sobotu 1.10. začal měsíc říjen. Je to čas, kdy se celá Církev spojuje v RŮŽENCOVÉ MODLITBĚ.

7.10. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

8.10. – sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

8.10. – sobotaBrigáda na kostele v Rynárci.

11.10. – 14.10. – Mše sv. nebudou.

15.10. – Pouť na Svatou Horu. Autobus se zastaví v Horní Cerekvi v 7.15, ve Veselé v 7.30 a v Rynárci v 7.45.

21.10. – (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

21.10. (pátek) od 19.00 – Farní kafé pro farníky v Rynárci.

22.10. setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

23.10. v 14.00 – neděle – kostel v Horní Cerekvi – Koncert Skupiny SisterBand.

29.10.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

Začala tradiční akce prodeje Katolických kalendářů na rok 2017.

Do dalšího měsíce naší pozemské pouti ať nás Trojjediný Bůh, s nímž jsme se setkali a kterého jsme odprošovali, děkovali mu a prosili, obohatí darem svého požehnání.