Ohlášky na měsíc červenec a srpen 2016

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy bude se konat 17.7. a na Charitu 7.8.

5.8. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

13.7. (středa); 13.8 (sobota) 16.30 – Fatimská pobožnost v Řeženčicích.

Na hlavni pouť P. Marie Karmelské uskutečníme opět poutní zájezd do Kostelního Vydří v sobotu 16 července – Mše bude v 19.00h. Autobus pojede z Rynárce v 15.30 přes: Veselá 15.45, Běla 15.50, Horní Cerekev 16.00, Nový Rychnov 16.15.
Přihlaste se (písemně na seznam) do 3. července (neděle).

18.7. – pondělí – v 18.00 hodin – Rodinný koncert: Klasická komorní hudba v překrásném barokním kostele v Horní Cerekvi: na pořadu:  Ludwig van Beethoven, Joh.Gottfried Janitsch, Krzysztof Penderecki. Účinkují: Manželé: Petr Nouzovský- violoncelo, Kristýna Nouzovská-Fialová – viola, Otec a dcera: Antonín Rous – housle, Zuzana Rousová – Woelderink – viola. Kristýna a Zuzana jsou sestřenice. Pro tyto vztahy jsme použili název Rodinný koncert ale myslíme tím i pozvání aby přišla celá rodina seznámit se s klasickou hudbou.

23.7. a 13.8. – sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

24.7. – neděle – Pouť ve Veselé – hlavní mše svatá v 11.00 hod. v kostele sv. Jakuba. V 15.00 Požehnaní.

14.8. – neděle – Pouť v Novém Rychnově – hlavní mše svatá v 8.00 hod. v kostel Nanebevzetí Panny Marie. V 15.00 Požehnaní.

15.8. – 18.00 – Nanebevzetí Panny Marie – mše svatá – v Horní Cerekvi.

22.7. a 19.8 (pátek) Den milosrdenství. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

30.7.  a 27.8.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

Přeji všem milým hostům a farníkům hojnost Božích darů a milostí, ať už při dnešním slavení dne Páně, tak při prožívání všedních dnů s tím vším, co vnášejí do našeho srdce.