Ohlášky na měsíc červenec a srpen 2017

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 16.7. a 13.8.

2.7. Mše sv. budou: Rynárec 7.30, Veselá 8.30 v Horní Cerekvi Mše sv. nebude. Mše sv. s nedělní platností bude v sobotu v Horní Cerekvi v 18.00 h.

7.7. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ v 17.30 růženec, 18.00 Mše sv. pak prvopáteční modlitby.

Na hlavní pouť P. Marie Karmelské uskutečníme opět poutní zájezd do Kostelního Vydří v sobotu 15. července – Mše bude v 19.00h. Autobus pojede z Veselé v 16.00 přes: Rynárec 16.15, Horní Cerekev 16.30, Bělou. Mše sv v Horní Cerekvi v 18.00 nebude.

12.7.  Mše sv. ve Veselé bude v 18.00.

12.7. – středa – v 19.00 hodin Rodinný koncert: Klasická komorní hudba v překrásném barokním kostele v Horní Cerekvi. Na pořadu budou: Boccherinni, Schubert, Beethoven… Účinkují: Manžele: Petr Nouzovský- violoncelo, Kristýna Nouzovská-Fialova – viola, Otec a dcera: Antonín Rous – housle, Zuzana Rousová – Woelderink – viola. Kristýna a Zuzana jsou sestřenice a proto jsme použili název „Rodinný koncert“, ale myslíme tím i pozvání, aby se přišla s klasickou hudbou seznámit celá rodina.

8.7. a 12.8. – soboty – NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

Požehnání automobilů V neděli 23. 7. po mši sv., v okolí svátku sv. Kryštofa, patrona motoristů a cestujících, budou požehnány všechny přítomné automobily a řidiči. Zváni jsou nejen ti, kdo budou na cestách.

30.7. – neděle – Pouť ve Veselé – hlavní mše svatá v 9.00 hod. v kostele sv. Jakuba. V 14.30 Požehnaní.

1. – 4. 8. bude otec Jarosław prožívat exercicie. Mše sv. nebudou.

13.8. – neděle – Pouť v Rynárci – hlavní mše svatá v 7.30 hod. v kostele sv. Vavřince. V 15.00 Požehnaní.

21.7. a 25.8. (pátky) – Dny milosrdenství. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

22.7. a 26.8.soboty – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

Přeji všem milým hostům a farníkům hojnost Božích darů a milostí, ať už při slavení dne Páně, tak při prožívání všedních dnů s tím vším, co vnášejí do našeho srdce.