Ohlášky na měsíc květen 2017

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 14.05.

1.5. – Pout’ do Koclířova. 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě. Po cestě Mendryka a Litomyšl. Odjezdy autobusu: Vesela – 7.00, Horní Cerekev – 7.15, Rynárec – 7.30.

1.5. Pondě je to první den měsíce května, se kterým jsou spojeny MÁJOVÉ POBOŽNOSTI. Od 2.5 začíná v Horní Cerekvi májová pobožnost .
Obecně budou pobožnosti k poctě Panny Marie ve všech třech kostelích vždy po mši svaté. Kromě kostelů budou i v kaplích v Nové Bukové (každý čtvrtek v 19 hodin) a v Bělé (každý pátek a sobotu v 19 hodin).

5.5. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 Růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

6.5. – sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.30 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

Od 9.5. – 13.5. Mše sv. nebudou.

13.5. (sobota)Marianská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5 -12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.00 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

19.5. (pátek) Den milosrdenství. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

20.5. – v 19.00 v Horní Cerekvi – Film. Srdečně zveme.

27.5.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.