Ohlášky na měsíc duben 2023 s velikonočním rozvrhem bohoslužeb

Na Květnou neděli 2.4. od 17.00 jsme zváni na koncert pěveckého sboru Lumen Pacov do kostela sv. Jakuba ve Veselé.

Po vigilii v Horní Cerekvi jsou všichni zváni na společnou slavnostní snídani na faře.

Po mši na Zelený čtvrtek bude v Horní Cerekvi následovat modlitba chval a celonoční adorace.

Během Velkého pátku se uskuteční Velkopáteční sbírka u Božího hrobu, jejíž výtěžek bude poslán na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.
V Horní Cerekvi jsme zváni na křížovou cestu nejen pro děti od 10.00.
Další možnost společné modlitby křížové cesty bude od 14.15 před Velkopátečními obřady.

Poslední čtvrtek v měsíci 27.4. od 12.00 do mše v 18.00 bude ve farnosti Veselá adorace Nejsvětější svátosti.