Ohlášky na měsíc květen 2018

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 13.05.

Úterý je to první den měsíce května, se kterým jsou spojeny MÁJOVÉ POBOŽNOSTI. Od 1.5 začíná v Horní Cerekvi májová pobožnost. Obecně budou pobožnosti k poctě Panny Marie ve všech kostelích vždy po mši svaté. Kromě kostelů budou i v kaplích v Nové Bukové (každý čtvrtek v 18 hodin) a v Bělé (každý pátek a sobotu v 19 hodin).

4.5. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 Růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

5.5. (sobota) – v 19.00 Modlitba Chval s kapelou SisterBand v kostele Zvěstování Páně v Horní Cerekvi. Po modlitbě jste zváni k malému posezení na faře.

12.5. (sobota) – NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.30 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

18.5. (pátek) Den milosrdenství. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

19.5. (sobota) – Mariánská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5 -12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.30 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

19.5. (sobota) – v 19.00 v Horní Cerekvi komediální film BrainStorm. Srdečně zveme.

20.5. (neděle) – v 16.00 v Počátkách – farní setkání a vyprávění o Svaté Zemi.

26.5. (sobota) od 8.30 Zveme cele rodiny na 5 Fotbalový Turnaj, který se bude konat na velkém hřišti u nádraží v Horní Cerekvi. Více na www.turnaj-hc.webnode.cz

26.5.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

26.5. – Pěší pout na Křemešník. Vyjdeme ve 12.00 h. s Horní Cerekvi – Mše sv. na Křemešníku v 17.00. Prosím zajistit si zpáteční cestu. V nedělí 27.5. Mše sv. v Rynárci v 7.30, v Počátkách 11.00 v Horní Cerekvi v sobotu v 18.00.

30.5. – 2.6. – Pout’ do Częstochowy. Po cestě Wodzisław Śląski.
Odjezd autobusu: Horní Cerekev – 7.00.

2.6. – Vikariátní dětská Pouť v Nové Cerekvi.

3.6. – 10.30 – Důležitou událostí v našich farnostech bude Boží Tělo, které se bude konat pro všechny farnosti v Rynárci. V Rynárci v 10.30 bude Mše sv. a po ní průvod. Prosím udělejte si čas na Slavení Božího Těla, protože ne jenom vyznáváme svou víru slavnostním průvodem, ale taky prosíme Boha o požehnání v prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme. Ať všichni se sejdeme na Slavení Eucharistie v průvodu v Rynárci. V loni jsme Boží Tělo slavili ve Veselé, letos v Rynárci, a příští rok v Horní Cerekvi.
Mše sv. toho dne: Počátky v 7.30 Horní Cerekev v 9.00.