Ohlášky na měsíc leden 2016

Pán Bůh zaplať za sbírky na potřeby farnosti. Sbírka na opravy bude se konat 17.1.2016

31.12. je POSLEDNÍ DEN ROKU 2015. V 15.00 h v Horní Cerekvi bude slavena mše sv. na poděkování a s prosbou o Boží pomoc do nového roku, a v 17.00 h.Novém Rychnově bude mše sv. na poděkování a s prosbou o Boží pomoc do nového roku a taky budeme slavit SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE.

1.1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE. Mše sv. se konají: v Horní Cerekvi v 9.30 h. ve Veselé v 11.00 h.

Vánoční koncert bude v sobotu 2. 1. od 14.00 h. ve Veselé, a od 17.00 h. v Batelově. Všichni jste srdečně zváni, zpívat bude Unikátní SisterBand (USB).

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ oslavíme při nedělních bohoslužbách 03.1. Během všech těchto bohoslužeb se bude konat ŽEHNÁNÍ VODY, KŘÍDY A KADIDLA.

Tradiční farní ples
V pátek 8.1.2016 se uskuteční Farní ples ve Veselé od 20.00 hodin, doprava bude zajištěna.
–          Místenky lze si zajistit ve Veselé u paní Buškové
–          Prosím, kdo by chtěl něco přispět do tomboly tak se obraťte na mne v Horní Cerekvi, nebo nechejte v neděli v sakristiích v našich kostelů.

9.1. – sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

Tříkrálová sbírka pro Charitu
V sobotu 9.01.2016 se uskuteční v Horní Cerekvi tříkrálová sbírka pro Charitu Pelhřimov. Prosím všechny, kdo by chtěl pomoci, ať přijde v sobotu ráno v 10:00h na faru. Potřebujeme jak děti – koledníky, tak i vedoucí skupinek starší 16 let. Tříkrálová sbírka také bude probíhat taky v okolních vesnicích.

Svátek Křtu Páně oslavíme při nedělních bohoslužbách 10.1.

15.1. – (pátek)  bude setkání mládeže. Začínat se bude mší svatou v 18:00 spojenou s adorací a poté bude následovat program na faře v Horní Cerekvi.

30.1. – sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

Farní statistika (2014) 2015:

Farnost: Svatby Křty Pohřby
Horní Cerekev (3) 1 (10) 5 (19) 13
Nový Rychnov (4) 1 (15) 12 (14) 15
Veselá (1) 0 (2) 3 (5) 4
Čísla uvedená v závorce představují statistiku z roku 2014.