Ohlášky na měsíc leden 2018

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy bude 21.01 v Počátkach 7.01.

1.1.2018 (Ponděli) SLAVNOST PANNY MARIE Mše sv.: v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

5.1. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSICÍ. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopatečni modlitby.

6.1. (sobota) je Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ kterou oslavíme při mši sv. v 18.00 h. v Horni Cerekvi.

6.1. (sobota) se bude opět konat v Horní Cerekvi TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA pro Charitu Pelhřimov. Prosím, otevřete dveře svých domovů i srdcí těm, kteří k vám přicházejí s poselstvím pokoje, radosti a lásky. Buďte ale opatrní, komu peníze dáváte! Prosím všechny, kdo by chtěl pomoci, ať přijde v sobotu ráno v 9.00 na faru v Horní Cerekvi. Potřebujeme jak děti – koledníky, tak i vedoucí skupinek starší 16ti let. Tříkrálová sbírka také bude probíhat Počátkách, Horní Vsi, Rynárci a v okolních vesnicích.

13.1. (sobota)NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

13.1. (sobota)Mariańska družina srdecne zve na setkání s dětmi ve věku 5-12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.00 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

19.1. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mší svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

20.1. (sobota) Setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

20.1. (sobota) v 19.00 na faře v Horní Cerekvi – Film: Nedotknutelní – se můžete těšit na francouzskou komedii. Od ledna bude Filmový večer jednou za dva měsíce. Anežka

23.1. – (úterý) – Úklid Kostela začátek bude v 8.30 h.

27.1. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

30.1 – (úterý) – v 9.00 h bude v kostele v Horní Cerekvi Mše sv. s účastí biskupa Vlastimila – Vikariátní setkání kněží pelhřimovského vikariátu

Začíná plesové období! Je to čas radosti, tance a společenských zábav. Opravdový křesťan nemůže zapomenout i v této době na povinnost účasti na nedělní mši sv. Pamatujme, že účast na večerní bohoslužbě v sobotu je splněním tohoto přikázání. 2.2.2018 – se bude opět konat Farní Ples ve Veselé. Je však zapotřebí přispět do tomboly. Vaše příspěvky do tomboly můžete nechat v neděli po Mši sv. v sakrystich našich kostelu.

Milovaní! Ať do dalšího roku našeho života osobního, v rodině, ve farnosti, v obci a v národě – Bůh nám žehná.

Farní statistika (2016) 2017:

Farnost: Svatby Křty Pohřby
Horní Cerekev (1) 2 (5) 13 (8) 17
Rynárec (1) 0 (4) 6 (8) 7
Počátky (2) 0 (8) 10 (14) 16

(údaje pro rok 2016 jsou pro srovnání uvedeny v závorce)