Ohlášky na měsíc leden 2019

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy bude 13.01 v Počátkách 6.1.

1.1.2019 (úterý) SLAVNOST PANNY MARIE
Mše sv.: (v Rynárci v pondělí v 17:30 h), Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

4.1. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

5.1. (sobota) se bude opět konat v Horní Cerekvi TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA pro Charitu Pelhřimov. Prosím, otevřete dveře svých domovů i srdcí těm, kteří k vám přicházejí s poselstvím pokoje, radosti a lásky. Buďte ale opatrní, komu peníze dáváte! Prosím všechny, kdo by chtěl pomoci, ať přijde v sobotu ráno v 9.00 na faru v Horní Cerekvi. Potřebujeme jak děti – koledníky, tak i vedoucí skupinek starší 16-ti let. Tříkrálová sbírka také bude probíhat Počátkách, Horní Vsi, Rynárci a v okolních vesnicích.

6.1. (Neděle) je Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
Mše sv.: v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

8.1. (úterý) v 18.00 Mše sv. a v 19.00 katecheze pro dospělé na faře v Horní Cerekvi: Zjeveni sv. Jana.

9.1. (středa) v 17.00 Mše sv. a v 18.00 katecheze pro dospělé na faře v Počátkách: Zjeveni sv. Jana.

10.1. (čtvrtek) v 15.15 Mše sv. a v 16.00 katecheze pro dospělé na bývalé faře v Rynárci: Zjeveni sv. Jana.

12.1. (sobota)NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

18.1. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mší svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

19.1. (sobota) Setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

Začíná plesové období! Je to čas radosti, tance a společenských zábav. Opravdový křesťan nemůže zapomenout i v této době na povinnost účasti na nedělní mši sv. Pamatujme, že účast na večerní bohoslužbě v sobotu je splněním tohoto přikázání.
8.2.2019 – se bude opět konat Farní Ples ve Veselé. Rádi bychom vás požádali o příspěvky do tomboly. Věci můžete nechat v neděli po Mši sv. v sakristiích našich kostelů.

19.1. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

Milovaní! Ať do dalšího roku našeho života osobního, v rodině, ve farnosti, v obci a v národě – Bůh nám žehná.

Farní statistika (2017) 2018:

Farnost: Svatby Křty Pohřby
Horní Cerekev (2) 1 (13) 10 (17) 17
Rynárec (0) 1 (6) 9 (7) 7
Počátky (0) 1 (10) 5 (16) 14

(údaje pro rok 2017 jsou pro srovnání uvedeny v závorce)