Ohlášky na měsíc listopad 2016

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na Biblické dílo bude se konat 13.11 a na opravy 20.11.

4.11. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSICÍ. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopatečni modlitby.

12.11. (sobota) Mariańska družina srdecne zve na setkání s dětmi ve věku 7-12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.00 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

17.11. (čtvrtek) SVATOMARTINSKÝ FLORBALOVÝ TURNAJ pro ministranty. Městská sportovní hala Třešť od 8.00 do 13.30h.

18.11. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

19.11. (sobota)NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

19.11. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

20.11. – Neděle Krista Krale – zakončení Svatého roku milosrdenství.

26.11. (sobota) v 14.30, kostel v Rynárci – Koncert vážné hudby.

V neděli 27.11 v liturgii církve máme ADVENTNÍ NEDĚLI. Platí obvyklý pořad bohoslužeb. Na začátku všech bohoslužeb se budou  SVĚTIT ADVENTNÍ VĚNCE. Prosím, přineste je s sebou v tento den na mši sv. a uložte na obvyklá místa.

27.11. (neděle) v 14.00 – Adventní setkáni na faře v Horní Cerekvi. Host: P. Mgr. Jan HAMBERGER