Ohlášky na měsíc prosinec 2015

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti.

O první neděli adventní (29.11) se v Horní Cerekvi uskuteční již tradiční Misijní jarmark. Bude probíhat na faře po mši svaté. Výtěžek bude zaslán na konto PMD na pomoc chudým dětem. Bude taky adventní setkání, které začíná ve 14:00 hodin v biskupském sále na faře v Horní Cerekvi. Hostem našeho setkání bude P. Th. Lic. David Henzl. Všichni jste srdečně zváni.

RORÁTNÍ MŠE SV. budou v pátky v Horní Cerekvi v 18.00 h. Děti, ať si na „Roráty“ připraví lampióny. Rodiče a ať dětem pomohou zúčastnit se těchto adventních bohoslužeb. Dospělí ať si na „Roráty“ přinesou svíčky v kelímku.

1.12. – úterý – bude Vikariátní setkáni knězi v naší farnosti. Začínat bude Mši sv. v 9.00h. Jsme rádi ze budeme mít takové setkání u nás v Horni Cerekvi. Prosím o přítomnost na Mši sv. – jste srdečně zváni.

2.12. – středa – Ve Vesele mše sv. v 9.30.

4.12. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSICÍ. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopatečni modlitby.

5.12. – sobota – Pout do Prahy. Navštívíme kostel Nejsvětějšího Srdce Pana Ježíše a odsloužíme tam Mši sv. Autobus: Novy Rychnov 6.45, Horni Cerekev 6.55, Rynárec 7.10, Pelhřimov 7.20. Vrátíme se ve 20.00.

Mikulášská besídka (6.12.) Odpoledne od 15.30 hodin bude na faře v Horní Cerekvi – legenda o svatém Mikuláši – všechny děti i rodiče jsou zváni.

9.12. úterý – Zveme Vás do Horni Cerekvi v 18.00 na Česko zpívá Koledy. Ve Vesele mše sv. v 9.30.

12.12. sobota – setkání ministrantů – od 9.00 do 10.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

12.12. – sobotaPŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

Zpovídání v Horní Cerekvi uskuteční se pro všechny farnosti v sobotu 12.12. od 16.00 hod. k dispozici bude kněz z Trhových Svinu P. Mgr. Marcin ŻELAZNY, který následující den bude sloužit Mši svatou, před níž bude dle možností též chvíle na zpověď. Pro naše farnosti to bude čas přípravy na Vánoce.

13.12. – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ zvaná „Gaudete“ tj. Neděle radosti.

Zpovídaní v Pelhřimově bude v neděli 13.12 od 15.00 – 17.00, od pon. – stř. od 7.00 – 12.00 a od 13.00 -17.00.

18-19.12. bude setkání mládeže na Ktiši. 18.12. Nebude mší svatá v Horní Cerekvi.

19.12. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

V úterý (22.12.) od 09.00 h v Horní Cerekvi bude příprava našeho kostela na svátky. Bude se v kostele stavět Betlém a uklízet. Moc prosím všechny farníky, kteří mají dostatek času a sil, o pomoc.

20.12. o 4. adventní neděle bude možno vyzvednout po Mši sv. v Horní Cerekvi BETLÉMSKÉ SVĚTLO. Betlémské světlo dorazí na vlakovou staniciHorní Cerekev 19.12.2015 9:58

24.12.PŮLNOČNÍ“ mše sv. budou ve Veselé ve 22.00 h, a v Horní Cerekvi ve 24.00 h.

25.12. O SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ mše sv.: v Novým Rychnově 8.00 h, v Horní Cerekvi 9.30 h, a ve Veselé v 11.00 h.

26.12. O SVÁTKU SV. ŠTĚPÁNA, mše sv.: N. Rychnově8.00 h, v H. Cerekvi 9.30 h, a ve Veselé v 11.00 h.

27.12. SVÁTEK SVATÉ RODINY, mše sv.: N. Rychnově8.00 h, v H. Cerekvi 9.30 h, a ve Veselé v 11.00 h. V neděli 27. prosince 2015 se na svátek Svaté Rodiny uskuteční v 14:00 h. Vánoční koncert v kostele v Horní Cerekvi a v 17.00 v Novým Rychnově. Vánoční koncert bude taky v sobotu 2. 1. 2015 od 14.00 h. ve Veselé, a od 17.00 h. v Batelově. Všichni jste srdečně zváni, zpívat bude skupina Unikátní SisterBand (USB).

31.12. je POSLEDNÍ DEN ROKU 2014. Ve 15.00 h v Horní Cerekvi, a v 17.00 h.Novým Rychnově budou slaveny mše sv. na poděkování a s prosbou o Boží pomoc do nového roku.

Pravidelné nedělní Mše sv. se konají: v Novým Rychnově v 8.00 h, v Horní Cerekvi v 9.30 h. ve Veselé v 11.00 h, a Mše sv. s nedělní platností je v sobotu v Horní Cerekvi v 18.00 h.

Milovaní! Někdo kdysi řekl: „Kdyby se Kristus tisíckrát narodil v Betlémě, není nám to nic platné, jestliže se nenarodí v našich srdcích“. Zamysleme se nad tímto výrokem a ať nás moc a síla Božího požehnání vede po všech nedělních i všedních cestách adventních týdnu.