Ohlášky na měsíc prosinec 2016

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Vánoční sbírka 25.12.

27.11. – O první neděli adventní se v Horní Cerekvi uskuteční již tradiční Misijní jarmark. Bude probíhat na faře před i po mši svaté. Výtěžek bude zaslán na konto PMD na pomoc chudým dětem.

27.11. (neděle) v 14.00 – Adventní setkání na faře v Horní Cerekvi. Host: P. Mgr. Jan HAMBERGER

RORÁTNÍ MŠE SV. budou v pátky v Horní Cerekvi v 18.00 h. Děti, ať si na „Roráty“ připraví lampióny. Rodiče a prarodiče ať dětem pomohou zúčastnit se těchto adventních bohoslužeb. Dospělí ať si na „Roráty“ přinesou svíčky v kelímku.

2.12. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

4.12. (neděle) v 14.00, kostel ve Veselé – Adventní Koncert skupiny SisterBand.

10.12. (sobota)PŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

Zpovídaní v Pelhřimově bude v neděli 11.12 od 15.00 – 17.00, od pondělí do středy od 7.00 – 12.00 a také od 13.00 -17.00.

14. 12. v 18:00 – Česko zpívá koledy – je to naše příprava na Vánoce. Příběh z Betléma i s písněmi bude v kostele Zvěstování Páně v Horní Cerekvi. Mše sv. ve Veselé bude v 17:00

16.12. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mší svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

17.12. sobota – setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 h. na faře v Horní Cerekvi.

17.12. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

17.12. (sobota) v 18.00, kostel v Rynárci – Koncert Adventní Koncert.

Zpovídání v Horní Cerekvi se uskuteční pro všechny farnosti v neděli 18.12. od 15.00 h. k dispozici bude kněz P. Mgr. Václav Šika. Pro naše farnosti to bude čas přípravy na Vánoce.

20.12. v úterý od 08.30 h. v Horní Cerekvi bude příprava našeho kostela na svátky. Bude se v kostele stavět Betlém a uklízet. Moc prosím všechny farníky, kteří mají dostatek času a sil, o pomoc.

Půlnoční Mše sv.: 22.00 – Rynárec, 22.00 – Veselá, 24.00 – Horní Cerekev.

25.12. – Slavnost Narození Páně. Bohoslužby budou jako obvykle v neděli.

26.12.– Svátek sv. Štěpána prvního mučedníka. Bohoslužby budou jako obvykle v neděli.

27.12. v úterý od 14.00 v kostele v Horní Cerekvi, od 17.00 v kostele v Rynárci – Setkání u jesliček a Vánoční koncert skupiny SisterBand. Všichni jste srdečně zváni.

31.12. je POSLEDNÍ DEN ROKU 2016. V 15.00 h v Horní Cerekvi a v 17.00 h v Rynárci budou slaveny mše sv. na poděkování a s prosbou o Boží pomoc do nového roku.