Ohlášky na měsíc prosinec 2019

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na bohoslovce bude 8.12.

V neděli 1.12 v liturgii církve máme ADVENTNÍ NEDĚLI. Platí obvyklý pořad bohoslužeb. Na začátku všech bohoslužeb se budou SVĚTIT ADVENTNÍ VĚNCE. Prosím, přineste je s sebou v tento den na mši sv. a uložte na obvyklá místa.

O první neděli adventní (1.12) se v Horní Cerekvi uskuteční již tradiční Misijní jarmark. Bude probíhat na faře před a po mši svaté a taky před adventním setkáním. Výtěžek bude zaslán na konto PMD na pomoc chudým dětem. Bude taky adventní setkání, které začíná ve 15:00 hodin v biskupském sále na faře v Horní Cerekvi. Hostem našeho setkání bude Marián Masařík z Kostelního Vydří – Všichni jste srdečně zváni.

RORÁTNÍ MŠE SV. budou v pátky v Horní Cerekvi v 18.00 h. Děti, ať si na „Roráty“ připraví lampióny. Rodiče nechť dětem pomohou zúčastnit se těchto adventních bohoslužeb. Dospělí ať si na „Roráty“ přinesou svíčky v kelímku.

6.12. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.
V Počátkách mše v 17.00.

7.12. – sobotaPŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

Od 8.12 – 11.12 Zpovídaní v Pelhřimově bude v neděli od 14.00 – 17.00, od pon. – stř. od 7.00 – 12.00 a od 13.00 -17.00.

11.12. středa – Zveme Vás do Horní Cerekve v 18.00 na Česko zpívá Koledy.

14.12. – 18.00 – Zveme na koncert v Rynárci: „Česká Mše Vánoční“ Jan Jakub Ryba.

17.12. – 9.00 – Mše sv. a vikariátní setkání v Novém Rychnově.

18.12. ve středu od 16.00 – 17.00 hod. předvánoční zpovídání v Počátkách.

19.12. ve čtvrtek od 15.45 – 17.00 hod. předvánoční zpovídání v Rynárci.

21.12. v sobotu od 15.00 – 17.00 hod. Zpovídání v Horní Cerekvi se uskuteční pro všechny farnosti, k dispozici bude cizí kněz. Pro naše farnosti to bude čas přípravy na Vánoce.

Ve čtvrtek (19.12.) od 08.30 h v Horní Cerekvi bude příprava našeho kostela na svátky. V kostele se bude stavět Betlém a uklízet. Moc prosím všechny farníky, kteří mají dostatek času a sil, o pomoc.

21.12. sobota – setkání ministrantů – od 9.00 do 10.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

22.12. – 4 neděle adventní mše sv. budou:
v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

24.12. „PŮLNOČNÍ“ mše sv. budou v Rynárci a Počátkách v 22.00 h, v Horní Cerekvi ve 24.00 h.

25.12. O SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ mše sv.:
v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

26.12. O SVÁTKU SV. ŠTĚPÁNA, mše sv.:
v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

28.12. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

29.12. SVÁTEK SVATÉ RODINY mše sv.:
v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

31.12. úterý – POSLEDNÍ DEN ROKU 2019 budeme děkovat za starý rok a prosit o Boží pomoc do nového roku, mše sv.:
Počátkách v 16.00, v Horní Cerekvi 16.00 h. v Rynárci v 17.30 h,

1.1.2020 SLAVNOST PANNY MARIE mše sv.: Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

 Milovaní! Někdo kdysi řekl: „Kdyby se Kristus tisíckrát narodil v Betlémě, není nám to nic platné, jestliže se nenarodí v našich srdcích“. Zamysleme se nad tímto výrokem a ať nás moc a síla Božího požehnání vede po všech nedělních i všedních cestách adventních týdnu.