Ohlášky na měsíc říjen 2019

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 13.10 a 6.10. v Počátkách. Sbírka na Misie 20.10.

V utery 1.10. začíná měsíc říjen. Je to čas, kdy se celá Církev spojuje v RŮŽENCOVÉ MODLITBĚ.

V neděli 6.10. je 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. BOHOSLUŽBY budou:
v Rynárci v 7.30 h, v Počátkách v 9.00 h  a v Horní Cerekví v 10.30 h.
MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ se koná v sobotu v Horní Cerekvi v 18.00 h.

Mše sv. během týdne:
ÚTERÝ v Horní Cerekvi v 18.00;
STŘEDA v Počátkách v 18.00;
ČTVRTEK v Rynárci v 15.15;
PÁTEK v Horní Cerekvi v 18.00.
Půl hodiny před Mši sv. možnost ke svatostí smíření.

4.10. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI v Horní Cerekvi
V 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

4.10. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI v Počátkách
V 17.30 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopatečni modlitby.

6.10. – neděle – 15.00 – Farní setkání – beseda o pouti do Santiaga de Compostella.
Přednáší P. Jarosław ZYGMUNT. K ještě větší radosti můžete přinést kousek buchty.

12.10. NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h.
Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

18.10. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

19.10. setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

19.10 (sobota)Marianská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5 -12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.00 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

26.10.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

29.10. Vikariátní setkání v Horní Cerekvi. Začneme v 9.00 společným slavením Mše sv. 

Do dalšího měsíce naší pozemské pouti ať nás Trojjediný Bůh, s nímž jsme se setkali a kterého jsme odprošovali, děkovali mu a prosili, obohatí darem svého požehnání.