Ohlášky na měsíc říjen 2020

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 11.10., v
Počátkách 4.10. a na Misie 18.10.

Ve čtvrtek 1.10. začal měsíc říjen. Je to čas, kdy se celá Církev spojuje v RŮŽENCOVÉ MODLITBĚ. Pamatujme i v našich rodinách na společnou modlitbu.

V neděli 4.10. je 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. BOHOSLUŽBY budou:
v Rynárci v 07.30 h,
v Počátkách v 9.00 h a
v Horni Cerekví v 10.30 h.
MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ se koná v sobotu v Horní Cerekvi v 18.00 h.

Mše sv. během týdne:
ÚTERÝ v Horní Cerekvi v 18.00;
STŘEDA v Počátkách v 18.00;
ČTVRTEK v Rynárci v 15.15;
PÁTEK v Horní Cerekvi v 18.00.
Půl hodiny před Mši sv. možnost ke svatostí smíření.

2.10. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSICÍ. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

2.10. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSICÍ. V Počátkách v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

16.10. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

17.10. NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

24.10.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

27.10. Vikariátní setkání – Horni Cerekev. Začneme v 9.00 společným slavením Mše sv.

Růženec je modlitba Církve. S Marií v něm rozjímáme o tajemstvích – důležitých událostech ze života našeho Pána, Ježíše Krista.