Ohlášky na měsíc únor 2017

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 12.2. a sbírka na Svatopetrský haléř 19.2.

7.2. budu děkovat Bohu za dar života v Horní Cerekvi a k této příležitosti budu sloužit Mši sv. Prosím o modlitbu. P. Jarosław

10.2.2017 – bude se opět konat Farní Ples ve Veselé.

Svátost pomazání Nemocných při Mši sv. v sobotu 11. 03. máme památku Panny Marie Lurdské a zároveň je to SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH – proto se při bohoslužbách:
11.2. v Horní Cerekvi v 18.00,
8.2. ve Veselé v 18.30
9.2. v Rynárci v 15.15
bude UDĚLOVAT HROMADNĚ SVÁTOST NEMOCNÝCH. K této svátosti může přistoupit ten, kdo je nemocný a také každý kdo překročil 60. rok života. Zveme všechny starší farníky k přijetí této svátosti. Zároveň usilovně prosím, aby všichni zájemci o přijetí svátosti nemocných přistoupili ke svátosti smíření. Není to správné, když někdo přijímá Krista skrze pomazání a už za chvíli nejde ke stolu Páně. Ať slavení svátosti nemocných vede ke skutečné obnově a přiblížení se k Bohu celého člověka.

11.2. – sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

11.2. (sobota)Mariánská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5-12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.00 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

17.2. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mší svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství

18.2. setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

18.2. v 19.00 v Horní Cerekvi – Film Příběh Marie. Srdečně zveme.

25.2.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

1.3. je Popeleční středa. 5.3 je PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ.

Milí farníci, přijměte mé přání, aby tento sváteční den, jak i celý nový týden, byl prozářen povzbuzujícím světlem Boží lásky a Božího požehnání.