Ohlášky na měsíc únor 2018

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 18.2., v Počátkách 4.2, a sbírka na Svatopetrský haléř bude 25.2.

1.2. (čtvrtek) – 17.00 – Mše sv. na HROMNICE v Horní Cerekvi

2.2. (pátek) – MŠE SV. V Horní Cerekvi nebude

4.2. a 11.2. –  (neděle) – bude Mše sv. v Horní Cerekvi v 11.00 h

7.2. budu děkovat Bohu za dar života. Prosím o modlitbu. P. Jarosław

Svatost pomazání Nemocných při Mši sv.
V neděli 11.3. je den liturgické památky Panny Marie Lurdské,
zároveň budeme spolu s celou Církví prožívat 26. SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH  – proto se při bohoslužbách:

20.2. v Horní Cerekvi v 18.00 h,
21.2. v Počatkach v 17.00 h a
22.2. v Rynárci v 15.15 h

bude UDĚLOVAT HROMADNĚ SVÁTOST NEMOCNÝCH. K této svátosti může přistoupit ten, kdo je nemocný a také každý kdo překročil 60. rok života. Zveme všechny starší farníky k přijetí této svátosti. Zároveň usilovně prosím, aby všichni zájemci o přijetí svátosti nemocných přistoupili ke svátosti smíření. Není to správné, když někdo přijímá Krista skrze pomazání a už za chvíli nejde ke stolu Páně. Ať slavení svátosti nemocných vede ke skutečné obnově a přiblížení se k Bohu celého člověka.
V našich modlitbách všichni tedy pamatujme na starší lidi, nemocné, na lékaře, zdravotnický personál a také na všechny ty, kteří doma pečují o své blízké, které skolila nemoc.

14.2. je Popeleční středa. Mše sv. bude v Počátkách v 17.00 h.
Začíná Velky půst
„Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný” (sv. Petr Chrysolog)
Začínající postní doba nám dává příležitost nejen k novému obrácení, ale také k prohloubení našeho křesťanského života. V našem snažení nám může pomoci i postní almužna. Jde o spojení konkrétní pomoci bližnímu v nouzi s asketickým cvičením k osvobození se od neúměrné závislosti na pozemských dobrech.

18.2. je PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ s udělováním popelce.

V postní době se budou v našich farnostech konat POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY:

v Horní Cerekvipátek v 17.30 h v kostele         v Rynárci ve čtvrtek v 14.45 h

v Horní Cerekvineděli v 10.00 h v kostele       v Počatkach v středu v 16.30 h

16.2. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude v 17.30 Křížovou cestou, Mše svatá v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství

17.2. (sobota)NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

17.2. (sobota)Mariánská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5-12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.00 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

24.2. (sobota) – setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

24.2. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

Milí farníci, přijměte mé přání, aby tento sváteční den, jak i celý nový týden, byl prozářen povzbuzujícím světlem Boží lásky a Božího požehnání.