Ohlášky na měsíc únor 2019

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti.
Sbírka na opravy se bude konat 17.2., v Počátkách 3.2, a sbírka na Svatopetrský haléř 24.2.

1.2. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.
V Počátkách bude v 16.00  ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ mše v 17.00.

2.2. – SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU. V Horní Cerekvi v 18.00 Mše sv.

8.2.2019 – Se bude opět konat Farní Ples ve Veselé.

9.2. (sobota)NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

Svatost pomazání Nemocných při Mši sv. 11.2. máme památku Panny Marie Lurdské a zároveň je to SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH – proto se při bohoslužbách 12.2. v Horní Cerekvi v 18.00, 13.2. v Počátkách v 17.00 a 14.2. v Rynárci v 15.15 bude UDĚLOVAT HROMADNĚ SVÁTOST NEMOCNÝCH. K této svátosti může přistoupit ten, kdo je nemocný a také každý kdo překročil 60. rok života. Zveme všechny starší farníky k přijetí této svátosti. Zároveň usilovně prosím, aby všichni zájemci o přijetí svátosti nemocných přistoupili ke svátosti smíření. Není to správné, když někdo přijímá Krista skrze pomazání a už za chvíli nejde ke stolu Páně. Ať slavení svátosti nemocných vede ke skutečné obnově a přiblížení se k Bohu celého člověka.

15.2. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Mše svatá v 18:00 bude spojena s adorací. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství

19.2. v 18.00 Mše sv. a v 19.00 katecheze pro dospělé na faře v Horní Cerekvi.

20.2. v 17.00 Mše sv. a v 18.00 katecheze pro dospělé na faře v Počátkách.

21.2. v 15.15 Mše sv. a v 16.00 katecheze pro dospělé na bývalé faře v Rynárci.

23.2. (sobota) – setkání ministrantů – od 9.00-11.00 h na faře v Horní Cerekvi.

23.2. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

2.3. (sobota)Mariánská družina srdečně zve na setkání s dětmi, které se uskutečni od 10.00 – 11.00 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

 Milí farníci, přijměte mé přání, aby tento sváteční den, jak i celý nový týden, byl prozářen povzbuzujícím světlem Boží lásky a Božího požehnání.