Ohlášky na měsíc září 2020

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 13.9. v Počátkách i v ostatních farnostech. Sbírka na bohoslovce se bude konat 6.9.

V neděli 30.8. je 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. BOHOSLUŽBY budou:
v Rynárci v 07.30 h,
v Počátkách v 9.00 h
v Horní Cerekví v 10.30 h.
MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ se koná v sobotu v Horní Cerekvi v 18.00 h.

Mše sv. během týdne:
ÚTERÝ v Horní Cerekvi v 18.00;
STŘEDA v Počátkách v 18.00;
ČTVRTEK v Rynárci v 15.15;
PÁTEK v Horní Cerekvi v 18.00.
Půl hodiny před Mši sv. možnost ke svatostí smíření.

4.9. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi a Počátkách v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopočáteční modlitby.

6.9. – Farní kafe v Počátkách po mši svaté v Hotelu Modrá Hvězda.

Rádi bychom Vás pozvali na další Večer chval, tentokrát však pod širým nebem. Chvály se uskuteční v neděli 6.9. 2020 od 19:00 v Horní Cerekvi před kostelem. Doprovázet bude kapela SisterBand. Svým zpěvem chceme chválit Boha a prosit Ho za naše město. K dispozici budou omezená místa na sezení, proto doporučujeme vzít si vlastní deku a teplejší oblečení. Pokud počasí nebude přát, uskuteční se Večer chval v kostele. Těšíme se na Vás! Mládež z Horní Cerekve

12.9. sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

13.9. neděle – Pouť Nová Buková– mše svatá v 10.30. Mše sv v Horní Cerekvi v 10.30.

18.9. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

19.9. (sobota) – Pouť Horní Vilímeč – mše svatá v 19.00.

26.9.(sobota) – 16.30 Pouťni Mše sv. v Horní Vsi – sv Václav.

29.9. – Vikariátní setkání – Začiná Mší sv. v 9.00.

Vyučování náboženství v naších farnostech. Prosím o přihlášky v zákristii nebo u katechetky.

Prosím farníky s Horní Cerekve aby se přihlásili na úklid kostela a připadnou brigádu.

3.10. Diecézní pouť – Vzhůru k Vodám – Č.Budějovice. www.prolidi.online
Diecézní pouť je bohužel kvůli epidemiologické situaci zrušena. Viz oznámení otce biskupa.

 Na dobu slavení a také do pracovních dnů a doby vyučování přijměte BOŽÍ POŽEHNÁNÍ.