Ohlášky na měsíc září 2022

2.9. první pátek v měsíci bude v Horní Cerekvi od 17.00 adorace Nejsvětější svátosti a možnost přistoupit ke svátosti smíření, v 18.00 mše sv. V Počátkách v září nebude.

Při nedělních bohoslužbách 4.9. proběhne sbírka na bohoslovce.

4.9. po mši sv. v Počátkách cca od 9.00 farní kafe v Hotelu Modrá Hvězda.

Sobota 10.9. od 16.00 pouť v Horní Vilímči – Povýšení sv. Kříže.

Neděle 11.9. pouť v Nové Bukové od 11.00.

Adorace za Ukrajinu dle výzvy našich a evropských biskupů proběhne na svátek Povýšení sv. Kříže ve středu 14.9. v Počátkách od 17.00 do mše sv. a v Horní Cerekvi od 20.00 do 21.00

Slavnost sv. Václava
Horní Cerekev – 8.30
Bělá (pouť) – 10.00
Počátky – 18.00

Poslední čtvrtek v měsíci 29.9. od 12.00 do mše v 18.00 bude ve farnosti Veselá adorace Nejsvětější svátosti.