Ohlášky na měsíc červen 2020

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 7.6., na potřeby diecéze 14.6 .

5.6. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍci. V Horní Cerekvi v 17:00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17:30 růženec v 18:00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.
V Počátkách v 17:00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ mše v 18:00.

7.6. – Pouť na Křemešníku – v sobotu 6.6. Mše sv. na Křemešníku v 17:00 a v neděli 8:30 a 10:30. Upozornění učastnit se muže jen 300 lidi.

V našich farnostech Mše sv. v sobotu 6.6. z nedělni platnosti v Horni Cerekvi v 18:00, v nedělí 7.6. Mše sv. v Rynarci v 7:30, v Počatkach 9:00 v Horni Cerekvi v 10:30.

11.6. – čtvrtek – Důležitou událostí v našich farnostech bude Boží Tělo, které se bude konat pro všechny farnosti v kostele Božiho Těla na hřbitově v Počátkách v 18:00 bude Mše sv. a po ní průvod. Prosím udělejte si čas na Slavení Božího Těla, protože ne jenom vyznáváme svou víru slavnostním průvodem, ale taky prosíme Boha o požehnání v prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme. Ať všichni se sejdeme na Slavení Eucharistie v průvodu v Počátkách. Mše sv. v Rynárci ten den nebude.

12.6. – patek – Noc kostelů – virtuálně – informace na našich stránkách.

13.6. – sobota – NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10:00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

16.6. – 9:00 – Mše sv. a vikariátní setkání v Žirovnici.

19.6. pátek – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace budeme se modlit litanii k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

20.6.sobota – 16:30 Mše sv. v Horní Vsi.

20.6. – Mše svatá v Horní Cerekvi bude v 18:00 v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.

Pouť v Horní Cerekvi bude v neděli 21.6. – hlavní Mše svatá v 10:30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově po Mši sv. průvod a znovupožehnáni sochy Nejsvětější Trojice.
V 15:00 Požehnaní v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.

Pouť v Počátkách bude v neděli 21.6. – hlavní Mše svatá v 9:00 hod. V farním kostele sv. Jana Křtitele. V 16.00 Požehnaní v kostele sv. Jana Křtitele.