Seminář o charismatech 7 – 8.10.2022

Pro zvětšení klikněte na program

PROGRAM:

PÁTEK – KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

18.00 mše sv.
18.30 přednáška – Úvod do charismat

SOBOTA – HOTEL RUSTIKAL

8:30 zahájení semináře

  • přednáška – Typy charismat a jejich rozlišování
  • přednáška – Charismata pastorační, komunikační, organizační a uzdravení

12:00oběd

13:30 přednáška – Charismata porozumění, kreativní a životního stylu

  • přednáška – Význam rozlišování charismat a jeho proces
  • otázky a diskuze
  • skupinky

17:30 přesun do kostela – KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

18:00 modlitba za vylitf Ducha sv. – o. M. Brácha, spol. Hagios

Informace pro účastníky:
Vzhledem k tomu, že jednotlivé části semináře na sebe přímo navazují, prosíme účastníky, aby si vyhradili čas na celý seminář. Jen tak Je možné očekávat jeho plody v plné míře.
Přihlášky přijímá (z důvodu kapacity sálu a rezervace oběda):

Petr Kuřina, tel. 724 053 088, email: kurina@volny.cz

Ohlášky na měsíc září 2022

2.9. první pátek v měsíci bude v Horní Cerekvi od 17.00 adorace Nejsvětější svátosti a možnost přistoupit ke svátosti smíření, v 18.00 mše sv. V Počátkách v září nebude.

Při nedělních bohoslužbách 4.9. proběhne sbírka na bohoslovce.

4.9. po mši sv. v Počátkách cca od 9.00 farní kafe v Hotelu Modrá Hvězda.

Sobota 10.9. od 16.00 pouť v Horní Vilímči – Povýšení sv. Kříže.

Neděle 11.9. pouť v Nové Bukové od 11.00.

Adorace za Ukrajinu dle výzvy našich a evropských biskupů proběhne na svátek Povýšení sv. Kříže ve středu 14.9. v Počátkách od 17.00 do mše sv. a v Horní Cerekvi od 20.00 do 21.00

Slavnost sv. Václava
Horní Cerekev – 8.30
Bělá (pouť) – 10.00
Počátky – 18.00

Poslední čtvrtek v měsíci 29.9. od 12.00 do mše v 18.00 bude ve farnosti Veselá adorace Nejsvětější svátosti.

Pozvánka na pouť do Křtin

Farnost Batelov nás srdečně zve na Farní pouť do Křtin, spojenou s  návštěvou o. R. Strossy.

Pouť se uskuteční v sobotu 24.9. 2022.

Zveme vás do Poutního kostela Jména Panny Marie do Křtin u Brna. Součástí poutě bude mše sv. a prohlídka zdejšího rozsáhlého poutního komplexu, který se stal skutečnou barokní perlou Moravy. Celý areál je tvořen chrámem, ambity a kaplí sv. Anny. Stavba vznikla podle projektu Jana Blažeje Santiniho.
Poté pojedeme do Tvarožné na návštěvu za p.f. Romanem Strossou.
Cena – dospělí cca 450 Kč, děti cca 250 Kč.
Více informací a možnost přihlášení je možné u paní Terezie Markové – telefon 737 786 998.