Dušičky 2020 – fotogalerie

Ohlášky na měsíc listopad a prosinec 2020

Pán Bůh zaplať za příspěvky na potřeby farnosti. Sbírka na bohoslovce bude 6.12.

V neděli 29.11. v liturgii církve máme ADVENTNÍ NEDĚLI. Platí obvyklý pořad bohoslužeb. Na začátku všech bohoslužeb se budou SVĚTIT ADVENTNÍ VĚNCE. Prosím, přineste je s sebou v tento den na mši sv. a uložte na obvyklá místa.

RORÁTNÍ MŠE SV. budou v pátky v Horní Cerekvi v 18.00 h. Děti, ať si na „Roráty“ připraví lampióny. Rodiče a ať dětem pomohou zúčastnit se těchto adventních bohoslužeb. Dospělí ať si na „Roráty“ přinesou svíčky v kelímku.

4.12. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSICÍ. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopátečni modlitby.
V Počátkách ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ v 16.30, mše v 17.00.

12.12. – sobotaPŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

Předvánoční zpovídání v našich farnostech – využijte zpověď půl hodiny před Mši sv.

Ve čtvrtek (17.12.) od 08:30 h v Horní Cerekvi bude příprava našeho kostela na svátky. Bude se v kostele stavět Betlém a uklízet. Moc prosím všechny farníky, kteří mají dostatek času a sil, o pomoc.

19.12. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

20.1.2 – 4. neděle adventní mše sv. budou v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

24.12. „PŮLNOČNÍ“ mše sv. budou v Rynárci a Počátkách v 22.00 h, v Horní Cerekvi ve 24.00 h.

25.12. O SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ mše sv.: v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

27.12. SVÁTEK SVATÉ RODINY, mše sv.: v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

31.12. čtvrtek – POSLEDNÍ DEN ROKU 2020 budeme děkovat za starý rok a prosit o Boží pomoc do nového roku, mše sv.: Počátkách v 15.00, v Horní Cerekvi 16.00 h. v Rynárci v 17.30 h,

1.1.2021 SLAVNOST PANNY MARIE mše sv.: Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h. 

  • Vše platí podle současně povolených podmínek nařízených vládou a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru,
  • Mše sv. prosím využijte možnost skrze tv Noe, Proglas nebo internet,
  • v našich farnostech prosím aby se zúčastnili ti kdo objednali úmysl Mše sv. Prosím o potvrzení sloužení Mše sv. i počtu účastníků telefonický – 730 168 096 nebo kostelnikům,
  • Úmysly postupně budeme aktualizovat na naši webové stránce cerekev.cz

Kontaktujte taky pokud někdo bude potřebovat službu zpovědi, ostatních svátosti nebo přístup do kostela k soukromé adoraci.

Milovaní! Někdo kdysi řekl: „Kdyby se Kristus tisíckrát narodil v Betlémě, není nám to nic platné, jestliže se nenarodí v našich srdcích“. Zamysleme se nad tímto výrokem a ať nás moc a síla Božího požehnání vede po všech nedělních i všedních cestách adventních týdnu.

Červená středa v době koronaviru

Červená středa – mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru, kterou si letos připomeneme 25. listopadu 2020 se blíží.

V této těžké koronavirové době se může každý zapojit i doma. Drobné gesto solidarity s lidmi trpícími pro víru v jiných částech světa pomáhá pozvednout oči a odpoutat se od aktuálních obtíží tady a teď. Modlitba, zapálení svíčky, přečtení tematického textu, obětování svého aktuálního utrpení – to všechno jsou projevy sounáležitosti s našimi bratry a sestrami, pro které je velké povzbuzení, že na ně svět nezapomíná.

V rámci Červené středy se bude od 13.00 hod. konat online konference s českými i zahraničními hosty a konkrétními svědky pronásledování, poté proběhne křesťansko-židovská modlitba za účasti pana nuncia Charlese D. Balva. Tlumočení do je češtiny zajištěno. Konferenci bude možné sledovat na TV Noe a na www.facebook.com/IKDPcz

Aktuální informace k akci na  www.cervenastreda.cz a www.facebook.com/cervenastreda

Úmysly bohoslužeb na období od 17.11.2020 do 29.11.2020

Horni Cerekev

Úterý 17.11. –  za rodiče Martinkovy, syna Jaroslava a dcery Marii a Danu
Pátek 20.11. –  na úmysl dárce
Sobota 21.11. – Na poděkování za 25 let společného života
Neděle 22.11.Krista Krále za farnost
Úterý 24.11. – na úmysl dárce
Pátek 27.11. –  na úmysl dárce
Sobota 28.11. –  na úmysl dárce
Neděle 29.11. – (1. Adventní)  za farnost

Počátky

Středa 18.11. –  za Jaroslava a Boženu Vincencovy a vnuka Pavla, za Václava a Marii Vyvadilovy
Neděle 22.11.Krista Krále – za Růženku Šteflovou její rodiče a sourozence
Středa  25.11. – za Františka Janko a celý rod
Neděle 29.11. –  (1 Adventní) za rodinu Vančurovu, Budkovu, Markovu a Jedličkovu

Rynárec

Čtvrtek 19.11. –  Za rodinu Smrčkovu
Neděle 22.11. –  Krista Krále – na úmysl dárce
Čtvrtek 26.11. –  na úmysl dárce
Neděle 29.11. –  (1 Adventní) na úmysl dárce

Průvodce adventem 2020

Milí farníci,
pastorační středisko brněnské diecéze připravilo letos již podvacáté brožuru Průvodce adventem 2020, která může pomoci k užitečnému prožití letošní adventní doby. Každý den předkládá tři krátké texty: Boží slovo – úryvek z textu, který se v ten den čte v kostele. Jako doplnění biblických rozjímání poslouží myšlenky známých autorů: papež František, emeritní papež Benedikt XVI, Józef Augustyn, Vojtěch Cikrle, Zbigniew Czendlik, Timothy Dolan, Anselm Grün, Guy Gilbert, Fabrice Hadjadj, Ladislav Heryán, Charles Journet, Joseph Langford, Thomas Leoncini, James Mallon, Josef Maureder, Jean Mercier, Aleš Opatrný, Angelika Pintířová, Josef Prokeš, Helmut Schlegel, Matka Tereza, Marek Orko Vácha, Markéta Zahradníková, Michal Zamkovský. Třetí krátký text směřuje k zamyšlení, jakou cestou se vydáváme anebo můžeme vydat ve svém osobním životě.

Brožurky jsou k vyzvednutí v kostele.

Večer mladých – Síla Božího slova ONLINE

Pastorační středisko v Českých Budějovicích pořádá 21. 11. 2020 v 19:00 Večer mladých.

Program večera:
19:00 přednáška – Síla Božího slova (otec Rafal Kaca)
19:30 diskuze
20:15 modlitba pod vedením otce Rafal Kaca
20:30 chvály

Přihlásit se můžete na tomto odkaze.

Ohlášky – Úmysly Mší svatých na rok 2021

Milí Farníci

Chtěl jsem Vás pozdravit a taký podpořit v této nelehké době. Pamatují na Vás v modlitbě a jsem Vám také připraven pomoci. Těším se, že využíváte individuální možnost zpovědi, přijímání a adorace.

Prožíváme podzimní dobu, na začátku listopadu jsme se modlili za naše zemřelé a získávali plnomocné odpustky. Připomínám že plnomocné odpustky je možné získat ještě po celý měsíc listopad.

Mše svaté sloužím pravidelně, i když v menším počtu s 1 osobou, která objednala úmysl a kostelníkem. I v tomto čase myslím na Vás, kteří se nemůžete zúčastnit bohoslužby v našem kostele. Myslím na všechny nemocné modlím se za ně a prosím aby se rychlé uzdravili.

Úmysly Mší svatých na rok 2021

Vaše úmysly můžete přinést do sakristie, poslat mailem na adresu rkf.hornicerekev@dicb.cz , nebo vložit do poštovní schránky v Horní Cerekvi.
Pro tento účel si můžete stáhnout a vytisknout formulář.

Důležité je prosím uvést:

– ze které farnosti jste
– úmysl
– plánované datům
– příjmení
– číslo telefonu abych Vás mohl kontaktovat a potvrdit přijetí úmyslu

Milí Farníci ještě jednou Vás ujišťuji o modlitbě za Vás a Vaše rodiny. Očekávám až se zase sejdeme v našich kostelích.    Váš otec Jaroslaw

Prosby za zemřelé 2020

Milí farníci. 1.11. v nedělí slavíme SLAVNOST VŠECH SVATÝCH. Je to doporučený zasvěcený svátek. Mše sv. budou sloužený podle opatření jako v neděli a budu se jako každým rokem modlit za zemřelé.

2.11. (pondělí) VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ. NEBUDE modlitba při hrobech na hřbitově a budeme se modlit při Mši svaté,

Zatím se nemůžeme sejít v plném počtu. Mše svaté jak to było naplánováno budu sloužit podle opatření a jména naších zemřelých budeme číst při Mši svaté.

Lístky na prosby můžete vzít z kostela, tisknout nebo napsat doma a pák přinést nebo předat někomu kdo jde do kostela.

Lístek na prosby ke stažení