Ohlášky na měsíc červen 2023

2.6. na první pátek v měsíci bude v Horní Cerekvi a v Počátkách od 17.00 adorace Nejsvětější svátosti a možnost přistoupit ke svátosti smíření, v 18.00 mše sv.

Na pěší pouť na Křemešník můžeme společně vyrazit v sobotu 3.6. ve 12.30 od fary v Horní Cerekvi.

Všichni jsme zváni na Křemešnickou pouť také v neděli 6. Proto v Horní Cerekvi bude mše v 18.00.

Ve čtvrtek 8.6. v 18.00 jsme všichni srdečně zváni na Slavnost Těla a Krve Páně do hřbitovního kostela v Počátkách.

V neděli 11.6. budeme v Horní Cerekvi slavit Slavnost Těla a Krve Páně a také prožijeme slavnost sv. přijímání.

Během nedělních bohoslužeb 11.6. se uskuteční sbírka na Potřeby diecéze.

V sobotu 17.6. dopoledne se uskuteční Farní fotbalový turnaj na fotbalovém hřišti v Horní Cerekvi. Přijďte se setkat, fandit, nebo třeba jen na pivo či limonádu.

V neděli 18.6. v 8.00 oslavíme pouť k Sv. Janu Křtiteli v Počátkách.

Při mši sv. v neděli 18.6. v Horní Cerekvi bude otec biskup Pavel Posád udělovat svátost biřmování.

V sobotu 24.6. jsme zváni do Batelova od 15.00 na divadlo Víti Marčíka – Šípková Růženka.

Pouť k Sv. Janu Křtiteli v Horní Cerekvi oslavíme při mši sv. ve hřbitovním kostele 25.6. v 11.00.

Poslední čtvrtek v měsíci 29.6. od 12.00 do mše v 18.00 bude ve farnosti Veselá adorace Nejsvětější svátosti.

Pěší pouť na Křemešník – fotogalerie

Ohlášky na měsíc duben 2023 s velikonočním rozvrhem bohoslužeb

Na Květnou neděli 2.4. od 17.00 jsme zváni na koncert pěveckého sboru Lumen Pacov do kostela sv. Jakuba ve Veselé.

Po vigilii v Horní Cerekvi jsou všichni zváni na společnou slavnostní snídani na faře.

Po mši na Zelený čtvrtek bude v Horní Cerekvi následovat modlitba chval a celonoční adorace.

Během Velkého pátku se uskuteční Velkopáteční sbírka u Božího hrobu, jejíž výtěžek bude poslán na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.
V Horní Cerekvi jsme zváni na křížovou cestu nejen pro děti od 10.00.
Další možnost společné modlitby křížové cesty bude od 14.15 před Velkopátečními obřady.

Poslední čtvrtek v měsíci 27.4. od 12.00 do mše v 18.00 bude ve farnosti Veselá adorace Nejsvětější svátosti.

Ohlášky na měsíc březen 2023

I letos se můžeme zapojit do projektu Diecézní charity a Pastoračního střediska Postní almužna. Postní kasičky je možné si vyzvednout v kostele, bližší informace na nástěnkách.

3. 3. 2023 na první pátek v Horní Cerekvi a v Počátkách od 17.00 adorace Nejsvětější svátosti a možnost přistoupit ke svátosti smíření, v 18.00 mše sv.

V sobotu 11.3. v 18.00 jsme zváni na Večer chval do Gymnastického sálu na ZŠ v Horní Cerekvi.

Na slavnost Zvěstování Páně v sobotu 25, 3. bude v Horní Cerekvi výjimečně poutní mše sv. v 9.00 hod.

Od neděle 26. do středy 29. března bude v Pelhřimově Postní zpovídání, konkrétní rozpis zpovědníků na nástěnce a webových stránkách.

V našich farnostech bude možnost přistoupit ke svátosti smíření vždy přede mší svatou.

Poslední čtvrtek v měsíci 30.3. od 12.00 do mše v 18.00 bude ve farnosti Veselá adorace Nejsvětější svátosti.

Farní ples ve Veselé 10.2.2023 ve fotografii

Ohlášky na měsíc únor 2023

3.2. na první pátek v měsíci bude v Počátkách od 16.00 adorace Nejsvětější svátosti a možnost přistoupit ke svátosti smíření, v 17.00 mše sv.

V Horní Cerekvi od 17.00 adorace Nejsvětější svátosti a možnost přistoupit ke svátosti smíření, v 18.00 mše sv.

V sobotu 4.2. bude v gymnastickém sále ZŠ Horní Cerekev Večer chval od 18.00.

V pátek 10.2. jsme zváni na Farní ples do Horní Cerekve. Ples začíná ve 20.00. Lístky si rezervujte předem u paní L. Markové na tel.: +420 728 436 818.

Hromadné udílení svátosti pomazání nemocných by v našich farnostech bylo při nedělní bohoslužbě 19.2. Přistoupit k této svátosti mohou všichni staří a nemocní. Prosím o připravení lístečku se jménem a datem narození přijímajícího svátost.

Během nedělních bohoslužeb 19.2.2023 se uskuteční sbírka na Svatopetrský haléř.

Poslední čtvrtek v měsíci 24.2. od 12.00 do mše v 18.00 bude ve farnosti Veselá adorace Nejsvětější svátosti.