Ohlášky na červenec a srpen 2020

Pán Bůh zaplať za sbírky na potřeby farnosti. Sbírky na opravy se budou konat
12.7. a 9. 8.

Nedělni Mše sv.:
Rynárec 7:30,
Počátky 9:00
Horní Cerekev 10:30.
Mše sv. s nedělní platností je v sobotu v Horní Cerekvi v 18:00 h.

17.7. (pátek) Den milosrdenství. Začínat bude Mší svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

25.7. (sobota) od 8.30 Zveme cele rodiny na 7 Fotbalový Turnaj, který se bude konat na velkém hřišti u nádraží v Horní Cerekvi.

7.8. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17:00 ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ v 17:30 růženec, 18:00 Mše sv., pak prvopáteční modlitby.

Na hlavní pout P. Marie Karmelské uskutečníme opět poutní zájezd do Kostelního Vydří v sobotu 18. července – Mše bude v 19:00 h. Autobus pojede z Veselé v 16:00 přes: Rynárec 16:10, Zajíčkov 16:15, Horní Cerekev 16:25, Bělou 16:35, Počátky (autobusové nádraží) 16:45.
Mše sv v Horní Cerekvi v 18:00 nebude.

Požehnání automobilů V neděli 26. 7. po mši sv., v okolí svátku sv. Kryštofa, patrona motoristů a cestujících, budou požehnány všechny přítomné automobily a řidiči. Zváni jsou nejen ti, kdo budou na cestách.

8.8. – sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10:00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

9.8. – neděle – Pouť v Rynárci – hlavní mše svatá v 7:30 hod. v kostele sv. Vavřince. V 15:00 Požehnaní.

28.8.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

Přeji všem milým hostům a farníkům hojnost Božích darů a milostí, ať už při dnešním slavení dne Páně, tak i při prožívání všedních dnů se vším, co vnášejí do našeho srdce.

Ohlášky na měsíc červen 2020

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 7.6., na potřeby diecéze 14.6 .

5.6. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍci. V Horní Cerekvi v 17:00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17:30 růženec v 18:00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.
V Počátkách v 17:00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ mše v 18:00.

7.6. – Pouť na Křemešníku – v sobotu 6.6. Mše sv. na Křemešníku v 17:00 a v neděli 8:30 a 10:30. Upozornění učastnit se muže jen 300 lidi.

V našich farnostech Mše sv. v sobotu 6.6. z nedělni platnosti v Horni Cerekvi v 18:00, v nedělí 7.6. Mše sv. v Rynarci v 7:30, v Počatkach 9:00 v Horni Cerekvi v 10:30.

11.6. – čtvrtek – Důležitou událostí v našich farnostech bude Boží Tělo, které se bude konat pro všechny farnosti v kostele Božiho Těla na hřbitově v Počátkách v 18:00 bude Mše sv. a po ní průvod. Prosím udělejte si čas na Slavení Božího Těla, protože ne jenom vyznáváme svou víru slavnostním průvodem, ale taky prosíme Boha o požehnání v prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme. Ať všichni se sejdeme na Slavení Eucharistie v průvodu v Počátkách. Mše sv. v Rynárci ten den nebude.

12.6. – patek – Noc kostelů – virtuálně – informace na našich stránkách.

13.6. – sobota – NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10:00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

16.6. – 9:00 – Mše sv. a vikariátní setkání v Žirovnici.

19.6. pátek – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace budeme se modlit litanii k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

20.6.sobota – 16:30 Mše sv. v Horní Vsi.

20.6. – Mše svatá v Horní Cerekvi bude v 18:00 v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.

Pouť v Horní Cerekvi bude v neděli 21.6. – hlavní Mše svatá v 10:30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově po Mši sv. průvod a znovupožehnáni sochy Nejsvětější Trojice.
V 15:00 Požehnaní v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.

Pouť v Počátkách bude v neděli 21.6. – hlavní Mše svatá v 9:00 hod. V farním kostele sv. Jana Křtitele. V 16.00 Požehnaní v kostele sv. Jana Křtitele.

Slavnost Těla a Krve Páně v Počátkách 2020

Pouť na Křemešníku 2020

Noc kostelů 2020 – VIRTUÁLNĚ

V pátek 12. 6. 2020 od 16:00 do 22:00 se uskuteční virtuální Noc kostelů 2020

Celý program proběhne na YouTube kanálu Pastoračního střediska Biskupství českobudějovického na adrese: https://www.youtube.com/channel/UC4uF4zs73_Ob5dM32GQNf5A

Program:

 • 16.00 pozdrav lidem od biskupa Pavla
 • 16.10 katecheze pro děti o významu kostela a symbolech
 • 16.25 prohlídka kostelů Nepomuku
 • 17.00 mše sv. z kostela v Dubném
 • 17.45 výstav Nejsvětější svátosti tamtéž a adorace
 • 18.00 přednáška online od prof. Weise o Božím služebníku biskupu Hlouchovi
 • 18.35 prohlídka kostela Obětování Panny Marie v Č. Budějovicích od Ing. Míchala
 • 19.10 netradiční prohlídka kostela sv. Vojtěcha v Č. Budějovicích
 • 20.00 prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie v J. Hradci a klášterního kostela tamtéž od probošta Ivo Prokopa
 • 20.50 prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie na Klokotech
 • 21.30 závěr
Plakat_Noc_kostelu_2020