Opatření farnosti v souvislosti s epidemií koronaviru

Milí farníci,
Chci se s Vámi spojit v modlitbě prostřednictvím internetu.
Mše sv. na úmysly, které jste si zadali ve farnostech v Rynárci a Horní Cerekvi budu sloužit, pokud bude to možné, v kostele sv. Martina v Třešti.
Odkaz na přímý přenos je uveden níže.
Pokud se to nepovede, budu mše sloužit bez účasti lidu v Horní Cerekvi.

Nepřetržitý přímý přenos z kostela můžete sledovat na adrese:
https://youtu.be/6xMVA6gUr30

Úmysly které jste si zadali v Počátkách bude sloužit P. Poul.

Pořad online bohoslužeb z Třeště bude následující:
úterý – sobota v 18:00 hodin
neděle v 9:00 hodin

Úmysly mší svatých na tento týden:

Úterý 17.3.  za Annu a Josefa Pavličkovy a jejich děti
Středa 18.3.  za Josefa Nechvátala rod Fryntů, Urbanů a Nechvátalů a za duše v očistci.
Čtvrtek 19.3.  za rodiny Moravovu Vopálenských, Provázkovu a Zemanovu. Za vedení Duchem Sv. pro živé rodiny Moravovy a Jendriskovu a za duše v očistci.
Pátek 20.3. za Marii a Jaroslava Zelenkovy jejich rodiče a sourozence
Sobota 21.3. za rodinu Urbánkovu
Neděle 22.3. Rynárec – Za rodiče Smrčkovy, syny Jaroslava a Václava. Za zemřelé rodiče Pechovy dceru Marii, zetě Josefa, vnuka Lubomíra a za duše v očistci
Neděle 22.3. Počátky – za Františka Hrona manželku Ludmilu jejich rodiče a sourozence

Pokud by někdo rád přistoupil ke sv. smířeni, nebo ke sv. přijímání individuálně, prosím o kontakt. Žádám však o důkladné zvážení, zda je přístup ke svátostem nutný. Jedná se o dočasné omezení.
Čas který strávíme doma je dobré využít pro rodinu. Prosím modlete se doma s celou rodinou. Pokud nemusíte, nevycházejte z domova a chovejme se zodpovědně.

Zdraví vás P. Jaroslaw