Poděkování za adventní aktivity

Děkujeme všem kdo se zapojili do naší adventní aktivity v kostele v Rynárci a v dalších farnostech.

Na nástěnku plnou nejrůznějších novinových zpráv postupně přibývaly symboly, které jsme z našich domovů doprovázeli modlitbou v rodině (na úmysly, které nám nabízely kartičky pro jednotlivé adventní neděle).

Můžete se přijít během vánočních svátků podívat, jak se během Adventu naše nástěnka proměnila a popřemýšlet, jak velká je Boží láska k nám. Boží dítě v jesličkách nás zve k tomu, abychom tuto radostnou zprávu nesli a šířili dál do světa. U naší nástěnky v Rynárci o Vánocích najdete i malé překvapení, které si můžete s sebou odnést domů 🙂 Je připraveno pro malé i velké 🙂 Nezapomeňte si je vyzvednout.

Přejeme všem našim rodinám opravdovou vánoční radost!!!