Příprava na 3. neděli postní

Milí farnicí,
nemůžeme se shromáždit v kostele na bohoslužbě, ale můžeme dál pokračovat v přípravě na Velikonoce.

Prosím neztrácejte naděje a modlete se v rodinném kruhu. Je to čas pro rodinu a zároveň pro Vás k přiblížení se k Bohu. Hodně různých možnosti jak využít tento čas nám dal Biskup Vlastimil, prosím přečtěte si jeho propozice.

Sledujte dál naše stránky pro další informace.

P. Jaroslaw

Předávám náměty pro 3 neděle postní.

„Blahoslavenství jsou osobním průkazem křesťana,“ říká papež František (srov. Gaudete et Exsultate, 63). Proto si je budeme po celou dobu postní až ke 2. neděli velikonoční připomínat. Každou neděli si představíme jedno blahoslavenství a v následujícím týdnu se pokusíme podle něho žít.

3. neděle postní: „Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.“ (Mt 5,6)

Inspirace pro katechezi:
V evangeliu této neděle se Ježíš setkává u studny se Samaritánkou (Jan 4,5-42). Během hovoru, který spolu vedou, vychází najevo, že voda ze studny je sice schopna uhasit žízeň, kterou cítí naše tělo, ale není schopna uhasit mnohem větší žízeň, která je ukryta v lidské duši. Po čem vlastně lidská duše touží? Mohli bychom vyjmenovat mnoho různých věcí. O jedné touze Ježíš mluví i v horském kázání: „Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni“ (Mt 5,6). Co můžeme udělat pro to, abychom se mezi takové lidi mohli počítat i my? Papež František vysvětluje, že nám v první řadě má jít „o spravedlnost pro chudé a slabé“, a také o „věrnost Boží vůli v celém životě“ (srov. Gaudete et exsultate, čl. 79). Když nám záleží na druhých – snažíme se pomáhat svým bližním, nejsme lhostejní k utrpení a hájíme pravdu – tehdy toužíme po pravé spravedlnosti. Ježíš, Boží Syn, nás ujišťuje, že tato naše touha dojde naplnění. On se o to zasloužil svou smrtí na kříži a svým vzkříšením. V tomto týdnu se tedy zvlášť věnujme tomu, abychom ve světě rozšiřovali Boží spravedlnost.


3. týden – Setkání Ježíše se Samaritánkou u studny (Jan 4,5-12)
„Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.“ (Mt 5,6)


Záleží nám na druhých

Malé děti: Dobroty nesním sám, ale něco nechám ostatním.

Školáci: Dám někomu přednost ve frontě, pustím sednout.

Mládež a dospělí: Při dosahování svých cílů budu brát ohled na druhé.