Archiv rubriky: Akce

Informace o akcích probíhajících v naší farnosti

S milosrdnými bratry ve Vysokých Tatrách

Srdečně zveme všechny mladé muže, kteří cítí své povolání k hospitalitě, službě nemocným a potřebným, ke společnému pobytu ve Vysokých Tatrách 25.-29. 8. 2021, kde na programu budou rozličné duchovní aktivity, možnost rozhovorů a samozřejmě turistika v krásné přírodě. Pokud máte o účast zájem, pište na email prevor@milosrdni.cz.

Pro koho: mladí muži od 18 do 40 let
Cena: 1000,- Kč (+ doprava)
Místo a ubytování: horská chata v srdci Vysokých Tater
Pro podrobnější informace a přihlášky pište na prevor@milosrdni.cz
Přihlašujte se do 31. 7. 2021.

Akce proběhne i v případě zhoršení pandemické situace a v souladu s platnými nařízeními.

Týden modliteb za jednotu křesťanů pro děti

Celý dokument ke stažení (PDF)

Tyden_modliteb_za_jednotu_krestanu_pro_deti_Část1
Tyden_modliteb_za_jednotu_krestanu_pro_deti_Část3
Tyden_modliteb_za_jednotu_krestanu_pro_deti_Část5
Tyden_modliteb_za_jednotu_krestanu_pro_deti_Část7
Tyden_modliteb_za_jednotu_krestanu_pro_deti_Část9
Tyden_modliteb_za_jednotu_krestanu_pro_deti_Část11
Tyden_modliteb_za_jednotu_krestanu_pro_deti_Část13
Tyden_modliteb_za_jednotu_krestanu_pro_deti_Část15

Sbírka na charitu 20.12.2020

Vážení bratři a sestry, milí farníci,
v neděli 20. prosince proběhne při bohoslužbách v českobudějovické diecézi
každoroční sbírka na diecézní Charitu. Více informací k ní naleznete na letáku v kostele
a na webové stránce, jež je na letáku uvedena. Minulý rok jsme díky Vaší štědrosti
v této sbírce získali 536 316 Kč, které nám umožnily podpořit ty, kdo se bez pomoci
druhých neobejdou a kterým se Charita snaží v nejrůznějších náročných životních
situacích podat ruku. Ať už jsou to nemocní, senioři, děti, rodiny s dětmi, lidé bez
domova a další.
Těch, kteří se ocitli v nouzi, letos kvůli koronavirové pandemii ještě přibylo. Často jsou
uvrženi do zcela nových problémů, které dosud nezažili a je pro ně obtížné je řešit.
Obzvlášť v takových chvílích se jim Charita, součást římskokatolické církve, snaží
nabídnout pomoc. Bez podpory Vás a dalších dárců bychom toho však nebyli schopni.
Protože není v současné době možné, aby se všichni věřící osobně účastnili bohoslužeb
v kostelích, ale jsou odkázáni na mše sv. vysílané v rádiu, televizi a na internetu,
rozhodli jsme se letos poprvé nabídnout dárců možnost, aby podpořili činnost Diecézní
charity České Budějovice převodem darované částky na bankovní účet
4200143282/6800 s variabilním symbolem 2020. Číslo bankovního účtu je uvedeno
také na letáku, který je přílohou tohoto dopisu a bude vyvěšen ve Vašem kostele.
Byli bychom Vám velmi vděční, kdybyste o konání sbírky na diecézní Charitu
informovali i Vaše známé a blízké, kteří nebývají v této době přítomni na mši sv.
v kostele.
Upřímně vám děkujeme za Vaši ochotu a pomoc. Přejeme Vám vše dobré a
požehnaný adventní čas.
S pozdravem
Jiří Kohout a R.D. Stanislav Brožka
ředitel Diecézní charity České Budějovice a prezident Diecézní charity České Budějovice

Sbirka_pro_Charitu_20-2-2020_r
Dopis_farníkum