Archiv rubriky: Akce

Informace o akcích probíhajících v naší farnosti

S milosrdnými bratry ve Vysokých Tatrách

Srdečně zveme všechny mladé muže, kteří cítí své povolání k hospitalitě, službě nemocným a potřebným, ke společnému pobytu ve Vysokých Tatrách 25.-29. 8. 2021, kde na programu budou rozličné duchovní aktivity, možnost rozhovorů a samozřejmě turistika v krásné přírodě. Pokud máte o účast zájem, pište na email prevor@milosrdni.cz.

Pro koho: mladí muži od 18 do 40 let
Cena: 1000,- Kč (+ doprava)
Místo a ubytování: horská chata v srdci Vysokých Tater
Pro podrobnější informace a přihlášky pište na prevor@milosrdni.cz
Přihlašujte se do 31. 7. 2021.

Akce proběhne i v případě zhoršení pandemické situace a v souladu s platnými nařízeními.

Týden modliteb za jednotu křesťanů pro děti

Celý dokument ke stažení (PDF)

Tyden_modliteb_za_jednotu_krestanu_pro_deti_Část1
Tyden_modliteb_za_jednotu_krestanu_pro_deti_Část3
Tyden_modliteb_za_jednotu_krestanu_pro_deti_Část5
Tyden_modliteb_za_jednotu_krestanu_pro_deti_Část7
Tyden_modliteb_za_jednotu_krestanu_pro_deti_Část9
Tyden_modliteb_za_jednotu_krestanu_pro_deti_Část11
Tyden_modliteb_za_jednotu_krestanu_pro_deti_Část13
Tyden_modliteb_za_jednotu_krestanu_pro_deti_Část15

Sbírka na charitu 20.12.2020

Vážení bratři a sestry, milí farníci,
v neděli 20. prosince proběhne při bohoslužbách v českobudějovické diecézi
každoroční sbírka na diecézní Charitu. Více informací k ní naleznete na letáku v kostele
a na webové stránce, jež je na letáku uvedena. Minulý rok jsme díky Vaší štědrosti
v této sbírce získali 536 316 Kč, které nám umožnily podpořit ty, kdo se bez pomoci
druhých neobejdou a kterým se Charita snaží v nejrůznějších náročných životních
situacích podat ruku. Ať už jsou to nemocní, senioři, děti, rodiny s dětmi, lidé bez
domova a další.
Těch, kteří se ocitli v nouzi, letos kvůli koronavirové pandemii ještě přibylo. Často jsou
uvrženi do zcela nových problémů, které dosud nezažili a je pro ně obtížné je řešit.
Obzvlášť v takových chvílích se jim Charita, součást římskokatolické církve, snaží
nabídnout pomoc. Bez podpory Vás a dalších dárců bychom toho však nebyli schopni.
Protože není v současné době možné, aby se všichni věřící osobně účastnili bohoslužeb
v kostelích, ale jsou odkázáni na mše sv. vysílané v rádiu, televizi a na internetu,
rozhodli jsme se letos poprvé nabídnout dárců možnost, aby podpořili činnost Diecézní
charity České Budějovice převodem darované částky na bankovní účet
4200143282/6800 s variabilním symbolem 2020. Číslo bankovního účtu je uvedeno
také na letáku, který je přílohou tohoto dopisu a bude vyvěšen ve Vašem kostele.
Byli bychom Vám velmi vděční, kdybyste o konání sbírky na diecézní Charitu
informovali i Vaše známé a blízké, kteří nebývají v této době přítomni na mši sv.
v kostele.
Upřímně vám děkujeme za Vaši ochotu a pomoc. Přejeme Vám vše dobré a
požehnaný adventní čas.
S pozdravem
Jiří Kohout a R.D. Stanislav Brožka
ředitel Diecézní charity České Budějovice a prezident Diecézní charity České Budějovice

Sbirka_pro_Charitu_20-2-2020_r
Dopis_farníkum

Signály.cz pro advent připravují online meetingy pro mládež a rodiny

Křesťanský web pro mládež signály.cz připravil adventní online projekt s názvem 4 ADVENTNÍ MEETINGY, který má za cíl spojit mladé lidi k zamyšlení nejen nad identitou člověka, ale také nad hříchem, Boží láskou k člověku či k uvědomění si, kdo je Ježíš Kristus, jako Spasitel nebo jak se nechat vést v životě s Kristem.

Každou adventní neděli se vytvoří živé společenství mladých lidí, kteří budou mít možnost se skrze aplikaci Zoom aktivně zapojit do programu. Program bude tvořen modlitbou, duchovním slovem, zamyšlením, chválami, diskuzí, svědectvím či přímluvami.

Zapojit se může kdokoliv. Celá rodina, mládežnické společenství či  jednotlivci. U nás neexistují hranice. Všichni jsme Boží děti. Myslíme, že je důležité trávit čas s Bohem a s důvěrou mu předložit všechny naše radosti, sny, touhy a přání, ale také naše vnitřní zápasy, pády a trápení. A čím více jsme  ve spojení s Kristem, tím více Kristus proměňuje naše životy. Tím více žijeme. ,,Nežiju už já – Kristus žije ve mně! (Gal 2,20)

Adventní duchovní obnovou zúčastněné povede k zamyšlení jáhen Jiří Dyčka, kněz Marek Orko Vácha, kaplan pro mládež v Karlovarském kraji Marek Bonaventura Hric nebo Jan Poláčik z brněnského společenství Brno Worship.

Programem vás provedou Kateřina Odvodyová a Albín Augustín Balát. Důležitou součástí tohoto programu budou také chvály, které povedou mladí lidé z různých společenství.

Účast na této akci je zdarma a je potřeba se zaregistrovat prostřednictvím formuláře, který naleznete zde (https://forms.gle/67vmWAmJG5raeRUK8). Následně vám na email budou zaslány informace k celému průběhu projektu. Informace o tomto projektu naleznete na našem webu nebo facebooku.

Naším úkolem je hledat Boží království a On nám přidá všechno ostatní, co potřebujeme. Pojďme do toho společně!