Archiv rubriky: Akce

Informace o akcích probíhajících v naší farnosti

Adventní setkání na faře v Horní Cerekvi

Zveme Vás na tradiční adventní setkání, které se bude konat 2. 12. 2018 v 15 hodin
v biskupském sále na faře v Horní Cerekvi.
Hostem adventního setkání bude R. D. SIARD DUŠAN SKLENKA , PhDr.

Pouť na Velehrad 14.10.2017

Velehrad je farností olomoucké arcidiecéze, děkanátu Uherské Hradiště. Farnost zahrnuje obce Velehrad, Modrá, Salaš a Tupesy. Dohromady čítá asi 3.500 obyvatel. Přímo na Velehradě z tohoto počtu žije asi 1.300 lidí.

Chloubou farnosti je nádherná barokní bazilika (postavená na románských základech) s přilehlými budovami bývalého cisterciáckého kláštera. V podzemí baziliky je přístupné lapidárium. Na nádvoří před bazilikou slavil 22.4.1990 mši sv. papež Jan Pavel II.. Bazilika s přilehlými budovami a areálem byla v dubnu 2008 prohlášena za národní kulturní památku.

Farnost je specifická tím, že se zde odvíjí nejen obvyklý život farní ale také poutní.

Ve farnosti působí 2 řehole. Duchovní správu a chod v bazilice zajišťuje řád Tovaryšstva Ježíšova (jezuité). Řeholní dům zde mají a chod poutního a exercičního domu Stojanov zajišťují sestry kongregace sv. Cyrila a Metoděje. Je zde dům pro kněze-důchodce zvaný Marianum. Na území farnosti se nacházejí 3 domy Ústavu sociální péče pro mentálně postižené s kapacitou asi 300 osob. V prostorách bývalého kláštera nyní funguje čtyřleté arcibiskupské gymnázium s názvem Stojanovo gymnázium Velehrad (SGV) s vlastním internátem. Další věci dovíme se na místě…

 

Cena zahrnuje dopravu s prohlídkou – 500 Kč (děti-200 Kč)
Bude upřesněna podle počtu poutníků.

V programu: Mše Sv.; prohlídka poutního místa a přednáška; muzeum

 ODJEZDY autobusu 14.10.2017:

RYNÁREC – 6.00
VESELÁ – 6:25
POČÁTKY
– 6:30
HORNÍ CEREKEV – 6:50

Návrat okolo 21:00 hod.

Přihlášky osobně v sakristii nebo na  tel: 730 168 096

Farní fotbalový turnaj v Horní Cerekvi 2017

Opět organizujeme Farní fotbalový turnaj v Horní Cerekvi a rádi bychom Vás rádi pozvali.

Turnaj se koná 3.6.2017


Sportovat se dá v každém věku, proto nemáme žádné věkové omezení. (kategorie 6-15 let a kategorie 16-99 let) Všechny potřebné informace jsou na plakátu a na webových stránkách.

Pouť na Svatou Horu u Příbrami

15.10.2016

Doprava, prohlídka, muzeum = 400 Kč (děti = 200 Kč)

11.00 – Muzeum
12.00 – prohlídka Svaté Hory
13.15 – Mše Sv.

ODJEZDY autobusů:

HORNÍ CEREKEV – 7.15, VESELÁ – 7.30, RYNÁREC – 7.45

Návrat okolo 18,3o hod.

Přihlášky osobně v zákristii nebo na tel: 730 168 096

Video upoutávka:

Noc kostelů 2016

Noc_kostelu

Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, NOC tam už nebude. Srov. Zj 21,25

10.června 2016

Program:
18:00 – 18:30  Mše svatá
18:30 – 18:45  Zahájení
18:45 – 19:15  Divadlo o milosrdném Samaritánovi
19:15 – 19:45  Přednáška o historii zdejšího kostela
19:45 – 21:00  Prohlídka věže
20:00 – 21:00  Volná prohlídka kostela s popisem zajímavých míst
21:00 – 21:45  Křesťanská hudební kapela KHK
21:45 – 22:00  Modlitba na zakončení

Představení křesťanství

Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání křesťanstvím. Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru – a každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží.

Noc kostelů bude prezentovat kostely jako důležitou součást společenského života obyvatel a poukáže také na jejich kulturní hodnotu.