Archiv rubriky: Aktuality

Pozvánka na pouť do Křtin

Farnost Batelov nás srdečně zve na Farní pouť do Křtin, spojenou s  návštěvou o. R. Strossy.

Pouť se uskuteční v sobotu 24.9. 2022.

Zveme vás do Poutního kostela Jména Panny Marie do Křtin u Brna. Součástí poutě bude mše sv. a prohlídka zdejšího rozsáhlého poutního komplexu, který se stal skutečnou barokní perlou Moravy. Celý areál je tvořen chrámem, ambity a kaplí sv. Anny. Stavba vznikla podle projektu Jana Blažeje Santiniho.
Poté pojedeme do Tvarožné na návštěvu za p.f. Romanem Strossou.
Cena – dospělí cca 450 Kč, děti cca 250 Kč.
Více informací a možnost přihlášení je možné u paní Terezie Markové – telefon 737 786 998.

Ohlášky na měsíc červen 2022

3.6. na první pátek v měsíci bude v Horní Cerekvi a v Počátkách od 17.00 adorace Nejsvětější svátosti a možnost přistoupit ke svátosti smíření, v 18.00 mše sv.

4.6. Vigilie s večerem chval slavnosti Seslání Ducha svatého se uskuteční v Horní Cerekvi v sobotu 4.6.2022 od 21.00.

Noc kostelů se uskuteční v Horní Cerekvi v pátek 10.6. Program na plakátech.

Na pěší pouť na Křemešník můžeme společně vyrazit v sobotu 11.6. ve 12.30 od fary v Horní Cerekvi.

Všichni jsme zváni na Křemešnickou pouť také v neděli 12.6. Proto v Horní Cerekvi bude mše v 18.00.

Během nedělních bohoslužeb 12.6. se uskuteční sbírka na Potřeby diecéze.

Ve čtvrtek 16.6. v 18.00 jsme všichni srdečně zváni na Slavnost Těla a Krve Páně do hřbitovního kostela v Počátkách.

V neděli 19.6. v 8.00 pak oslavíme pouť k Sv. Janu Křtiteli v Počátkách.

V sobotu 25.6. bude ve Hříběcí slavnostně požehnána nová zvonička. Slavnost začne v 15.00 a samotné žehnání doprovodí svým vystoupením ZUŠ Pelhřimov.

Pouť k Sv. Janu Křtiteli v Horní Cerekvi oslavíme při mši sv. ve hřbitovním kostele 26.6. v 11.00.

Poslední čtvrtek v měsíci 30.6. od 12.00 do mše v 18.00 bude ve farnosti Veselá adorace Nejsvětější svátosti.

Ohlášky na měsíc květen 2022

Májové pobožnosti

Horní Cerekev – po mši svaté ve všední den litanie
Počátky – po mši svaté ve všední den litanie
Veselá – po mši svaté ve všední den litanie + zamyšlení
Žirovnice – ve čtvrtek v 17.00 modlitba litanií
Nová Buková – ve čtvrtek v 19.00

6.5. na první pátek v měsíci bude v Horní Cerekvi a v Počátkách od 17.00 adorace Nejsvětější svátosti a možnost přistoupit ke svátosti smíření, v 18.00 mše sv.

Večer chval se uskuteční v Horní Cerekvi v sobotu 7.5.2022 od 18.00.

14.5. od 16.00 bude poutní mše sv. v Polesí k Sv. Janu Nepomuckému.

Během nedělních bohoslužeb 22.5. se uskuteční sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.

Poslední pátek v měsíci by ve farnosti Veselá byla adorace Nejsvětější svátosti, a to 26.5. od 12.00 do mše v 18.00

28.5. se uskuteční pouť farníků do Sušice.