Archiv pro rubriku: Ohlášky

Ohlášky

Ohlášky na měsíc duben 2018

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Velikonoční sbírka se bude konat 1.4.

Od 4.4. – Mše sv. v Počátkách na faře v týdnu budou v 18.00.

6.4. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. v Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 KŘÍŽOVA CESTA v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

9.4. pondělí – 18.00 Zvěstování Páně – Mše sv. v Horní Cerekvi.
Mše sv. v utery nebude.

12.4. čtvrtek – 17.00 Kulturní Dům v Horní Cerekvi. Vypraveni o Svaté Zemi.

14.4. – sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

20.4. (pátek) – Den milosrdenství v Horní Cerekvi.
Modlitba růžence v 17.30, Mše svatá v 18:00 spojenou s adorací.
Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

21.4. (sobota)Marianská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5 -12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.30 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

28.4. setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

28.4.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

Velikonoce 2018 – pořad bohoslužeb

KVĚTNÁ NEDĚLE 25.03.2018 /Doneste si ratolesti s sebou!/

07.30 h v Rynárci ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ A MŠE SV.
09.00 h v Počátkách ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ A MŠE SV.
10.30 h v Horní Cerekvi  ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ A MŠE SV. 

ZELENÝ ČTVRTEK – 29.03.2018

16.00 h v Rynárci MŠE SV. VEČEŘE PÁNĚ
16.45 h v Rynárci  společná   Adorace v  „Getsemanské zahradě“
17.00  h  v  Počátkách MŠE SV. VEČEŘE PÁNĚ
18.00 h v Horní Cerekvi MŠE SV. VEČEŘE PÁNĚ
19.00 h – 19.30 h v Horní Cerekvi společná  Adorace v  „Getsemanské zahradě“

VELKÝ PÁTEK – 30.03.2018  /Dnes je den přísného postu! /

16.30 h v  Počátkách KŘÍŽOVÁ CESTA
17.00 h v  Počátkách VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
18.00 h v  Počátkách společná Adorace v „Božím hrobě“
17.30 h v Horní Cerekvi  KŘÍŽOVÁ CESTA
18.00 h v Horní Cerekvi VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
19.00 h – 19.30 h v Horní Cerekvi společná Adorace v „Božím hrobě“

BÍLÁ SOBOTA – 31.03.2018  /Doneste si s sebou svíčky! /

09.00 h – v Horní Cerekvi žehnání velikonočních pokrmů a Adorace v „Božím hrobě“
10.00 h – v  Počátkách žehnání velikonočních pokrmů a Adorace v „Božím hrobě“
11.00 h – v Rynárci žehnání velikonočních pokrmů a Adorace v „Božím hrobě“
19.00 h v  Počátkách MŠE SV. VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ
20.00 h v Horní Cerekvi  MŠE SV. VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

VELIKONOČNÍ  NEDĚLE – 1.04.2018

07.30 h v Rynárci MŠE SV.
09.00 h v  Počátkách MŠE SV.
10.30 h v Horní Cerekvi MŠE SV.

VELIKONOČNÍ  PONDĚLÍ – 2.04.2018

07.30 h v Rynárci MŠE SV.
09.00 h v  Počátkách MŠE SV.
10.30 h v Horní Cerekvi MŠE SV.

Ohlášky na měsíc březen 2018

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 11.03, v Počátkách 4.03.

2.3. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 KŘÍŽOVA CESTA v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

V postní době se budou v našich farnostech konat POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY:

v Horní Cerekvipátek v 17.30 h v kostele         v Rynárci ve čtvrtek v 14.45 h

v Horní Cerekvineděli v 10.00 h v kostele       v Počatkách v středu v 17:00 h

10.3. – Postní zpovídání pro farnost Počátky se uskuteční v sobotu od 9:00 – 10.00 hod.

10.3. – sobotaPřed VELIKONOČNÍ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ.
Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

10.3. (sobota) v 19.00 na faře v Horní Cerekvi – Film: Život začíná po stovce.

11.3. – Postní zpovídání pro farnost Horní Cerekev a Rynárec se uskuteční v neděli od 15:00 hod. v Horní Cerekvi.

16.3. (pátek)Osadní svátek. Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude KŘÍŽOVOU CESTOU v 17.30, Mše svatá v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

17.3. (sobota)Marianská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5 -12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.30 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

Zpovídání v Pelhřimově: Neděle (18.3) od 14.00 – 17.00, Ponděli (19.3), Úterý (20.3), Středa (21.3) 7.00 – 12.00; 13.00 – 18.00.

24.3.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

30.3. setkání ministrantů – od 9.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

Vám všem, milým hostům a farníkům, ať dobrý Bůh žehná při dnešním nedělním odpočinku a také ve všedních dnech, nechť i tam je přítomna jeho posilující milost.

Ohlášky na měsíc únor 2018

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 18.2., v Počátkách 4.2, a sbírka na Svatopetrský haléř bude 25.2.

1.2. (čtvrtek) – 17.00 – Mše sv. na HROMNICE v Horní Cerekvi

2.2. (pátek) – MŠE SV. V Horní Cerekvi nebude

4.2. a 11.2. –  (neděle) – bude Mše sv. v Horní Cerekvi v 11.00 h

7.2. budu děkovat Bohu za dar života. Prosím o modlitbu. P. Jarosław

Svatost pomazání Nemocných při Mši sv.
V neděli 11.3. je den liturgické památky Panny Marie Lurdské,
zároveň budeme spolu s celou Církví prožívat 26. SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH  – proto se při bohoslužbách:

20.2. v Horní Cerekvi v 18.00 h,
21.2. v Počatkach v 17.00 h a
22.2. v Rynárci v 15.15 h

bude UDĚLOVAT HROMADNĚ SVÁTOST NEMOCNÝCH. K této svátosti může přistoupit ten, kdo je nemocný a také každý kdo překročil 60. rok života. Zveme všechny starší farníky k přijetí této svátosti. Zároveň usilovně prosím, aby všichni zájemci o přijetí svátosti nemocných přistoupili ke svátosti smíření. Není to správné, když někdo přijímá Krista skrze pomazání a už za chvíli nejde ke stolu Páně. Ať slavení svátosti nemocných vede ke skutečné obnově a přiblížení se k Bohu celého člověka.
V našich modlitbách všichni tedy pamatujme na starší lidi, nemocné, na lékaře, zdravotnický personál a také na všechny ty, kteří doma pečují o své blízké, které skolila nemoc.

14.2. je Popeleční středa. Mše sv. bude v Počátkách v 17.00 h.
Začíná Velky půst
„Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný” (sv. Petr Chrysolog)
Začínající postní doba nám dává příležitost nejen k novému obrácení, ale také k prohloubení našeho křesťanského života. V našem snažení nám může pomoci i postní almužna. Jde o spojení konkrétní pomoci bližnímu v nouzi s asketickým cvičením k osvobození se od neúměrné závislosti na pozemských dobrech.

18.2. je PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ s udělováním popelce.

V postní době se budou v našich farnostech konat POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY:

v Horní Cerekvipátek v 17.30 h v kostele         v Rynárci ve čtvrtek v 14.45 h

v Horní Cerekvineděli v 10.00 h v kostele       v Počatkach v středu v 16.30 h

16.2. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude v 17.30 Křížovou cestou, Mše svatá v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství

17.2. (sobota)NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

17.2. (sobota)Mariánská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5-12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.00 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

24.2. (sobota) – setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

24.2. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

Milí farníci, přijměte mé přání, aby tento sváteční den, jak i celý nový týden, byl prozářen povzbuzujícím světlem Boží lásky a Božího požehnání.