Archiv pro rubriku: Ohlášky

Ohlášky

Ohlášky na měsíc listopad 2018

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy bude 4.11, na Charitu 11.11 a na Biblické dílo 18.11.

Po změně času na zimní Mše sv. v Počátkách ve středu bude v 17.00h.

1.11. ve čtvrtek slavíme SLAVNOST VŠECH SVATÝCH. Je to doporučený zasvěcený svátek.
Mše sv. a prosby:
v Rynárci 15.15,
v Počátkách 16.30 (na náměstí),
v Horní Cerekvi 18.00 (na hřbitově),
Při bohoslužbách se budou číst jména našich zemřelých.

2.11. (pátek) VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ.
Modlitba při hrobech na hřbitově přede Mši sv.:
v Rynárci 14.30
v Počátkách 16.00
v Horní Cerekvi v 17.30.
Mše sv.:

v Rynárci 15.15,
v Počátkách 16.45 (na náměstí),
v Horní Cerekvi 18.00 (na hřbitově);

6.11. (úterý) v 18.00 Mše sv. a v 19.00 katecheze pro dospělé na faře v Horní Cerekvi: kniha Zjeveni sv. Jana.

7.11. (středa) v 17.00 Mše sv. a v 18.00 katecheze pro dospělé na faře v Počátkách: kniha Zjeveni sv. Jana.

8.11. (čtvrtek) v 15.15 Mše sv. a v 16.00 katecheze pro dospělé na bývalé faře v Rynárci: kniha Zjeveni sv. Jana.

10.11. (sobota) SVATOMARTINSKÝ FLOORBALOVÝ TURNAJ pro ministranty. Městská sportovní hala Třešť od 8.00 do 13:30 h.

16.11. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

17.11. (sobota)NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ.
Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

24.11. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

25.11. –Slavnost Ježíše Krista Krále.

V neděli 2.12. v liturgii církve máme ADVENTNÍ NEDĚLI.
Platí obvyklý pořad bohoslužeb. Na začátku všech bohoslužeb se budou SVĚTIT ADVENTNÍ VĚNCE. Prosím, přineste je s sebou v tento den na mši sv. a uložte na obvyklá místa.
Po Mši sv. a také před adventním setkáním bude v Horní Cerekvi misijní jarmark – výtěžek bude zaslán na Papežské Misijní Dílo.

2.12. (neděle) v 15.00 – Adventní setkání na faře v Horní Cerekvi.
Hostem bude: P. PhDr. Dušan Siard SKLENKA, OPraem.

Ohlášky na měsíc říjen 2018

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 14.10 a v Počátkách vždy v první neděli, na Misie 21.10.

V pondělí 1.10. začíná měsíc říjen. Je to čas, kdy se celá Církev spojuje v RŮŽENCOVÉ MODLITBĚ.

V neděli 7.10. je NEDĚLE V MEZIDOBÍ. BOHOSLUŽBY budou:
v Rynárci v 07.30 h v Počátkách v 9.00 h a v Horni Cerekví v 10.30 h.
MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ se koná v sobotu v Horní Cerekvi v 18.00 h.

Mše sv. během týdne:
ÚTERÝ v Horní Cerekvi v 18.00; STŘEDA v Počátkách v 18.00; ČTVRTEK v Rynárci v 15.15; PÁTEK v Horní Cerekvi v 18.00. Půl hodiny před Mši sv. možnost ke svatostí smíření.

5.10. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI.
V Horní Cerekvi bude v 17.00 ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.
V Počátkách bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ v 17.30 . V 18.00 Mše sv. a po Mši sv. prvopáteční modlitby.

13.10. – Sobota – Pout do Žarošic.
Autobus se zastaví: RYNÁREC – 11.00; VESELÁ – 11.10; POČÁTKY – 11.20; HORNÍ CEREKEV – 11.45. V sobotu nebude Mše sv. v Horní Cerekvi v 18.00.

19.10. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi.
Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

20.10. NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

27.10. setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

27.10.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

29.10. – 18.00 – pondělí – Koncert v kostele v Horní Cerekvi ke stému výročí naší republiky. Hudba v myšlenkách Masarykových. Účinkující: Jitka Baštová – akordeon a Jindřich Macek – loutna.

30.10. Vikariátní setkání – Pelhřimov. Začneme v 9.00 společným slavením Mše sv.

 Do dalšího měsíce naší pozemské pouti ať nás Trojjediný Bůh, s nímž jsme se setkali a kterého jsme odprošovali, děkovali mu a prosili, obohatí darem svého požehnání.

Ohlášky na měsíc září 2018

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 23.9.2018.
Sbírka na Bohoslovce pak bude 16.9.2018

V neděli 2.9. je NEDĚLE V MEZIDOBÍ. BOHOSLUŽBY budou:
v Rynárci v 07.30 h,
v Počátkách v 9.00 h
v Horni Cerekví v 10.30 h.
MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ se koná v sobotu v Horní Cerekvi v 18.00 h.

Mše sv. během týdne:
ÚTERÝ v Horní Cerekvi v 18.00;
STŘEDA v Počátkách v 18.00;
ČTVRTEK v Rynárci v 15.15;
PÁTEK v Horní Cerekvi v 18.00.
Půl hodiny před Mši sv. možnost ke svatostí smíření.

7.9. je PRVNÍ PÁTEK V SMĚSICI
V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopočáteční modlitby. V Počátkách mše v 18.00.

8.9.2018 NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

9.9,2018 (neděle) – Pouť Nová Buková – mše svatá v 10.30. Mše sv v Horní Crekvi v 10.30.

13.9. čtvrtek – 18.00 – Knihovna v Rynárci zve na besedu o cestě po Israeli.
Přednáší Páter ThLic. Jaroslaw Zygmunt ve společenské místnosti Obecního úřadu. Malé občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.

15.9.2018 (sobota) – Duchovíi obnova pro mariánské rodiny. Farnost Horní Cerekev.

15.9. (sobota) – Pouť Horní Vilimeč – mše svatá v 19.00.

16.9. (neděle) – Po Mši sv. Mariánská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5 -12 let, které se uskutečni na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

16.9. od 15.00 – Farní Rodinné setkání (u ohně) na farské zahradě v Horní Cerekvi.

21.9.2018 (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

21.9. setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

28.9. (pátek) v 10.00 – Pouť Běla – mše svatá – sv Václav.

29.9.(sobota) – 16.30 Pouťni Mše sv. v Horní Vsi – sv Václav.

Vyučování náboženství v Počátkách. Prosím o přihlášky v sakristii.

Na dobu slavení a také do pracovních dnů a doby vyučování přijměte prosím
BOŽÍ POŽEHNÁNÍ.

Ohlášky na měsíc červenec a srpen 2018

Pán Bůh zaplať za sbírky na potřeby farnosti. Sbírky na opravy se budou konat 7. a 12. 8.

Nedělní Mše sv.: Rynárec 7.30, Počátky 9.00 v Horní Cerekvi 10.30.
Mše sv. s nedělní platností je v sobotu v Horní Cerekvi v 18.00 h.

6.7. a 3.8 je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ v 17.30 růženec, 18.00 Mše sv., pak prvopáteční modlitby.

21.7. – Na hlavní pouť P. Marie Karmelské uskutečníme opět poutní zájezd do Kostelního Vydří v sobotu 21.července – Mše bude v 19:00 h.
Autobus pojede z Veselé v 16.00 přes: Rynárec 16.10, Zajíčkov 16.15, Horní Cerekev 16.25, Bělou 16.35, Počátky (autobusové nádraží) 16:45.
Mše sv v Horní Cerekvi v 18.00 nebude.

22.7. – V neděli 22.července v 15.00 se uskutečni náš tradiční rodinný koncert v kostele v Horní Cerekvi. Rodinný v tom smyslu, že je pro celou rodinu. Děti jsou srdečně vítány.
Účinkujícími jsou otec a dcera Antonin Rous – housle a Zuzana Rousova Woelderink – viola. Violoncello hraje Jan Skrdlik, dlouholetý kolega ze souboru České barokní trio.
Na programu tedy muže zaznít další skvělé smyčcové trio Ludwiga van Beethovena in G-dur p.9 no.1
Cely koncert začne Polskou sonátou G.F.Telemanna na počest našeho polského otce faráře. Jan zahraje něco ze sólové suity pro violoncello J.S.Bach a Rousovi duetto J.Barriere.
Přijďte, bude to krásné a zábavné.

7.7. a 11. 8. – sobotyNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

Požehnání automobilů V neděli 29. 7. po mši sv., v okolí svátku sv. Kryštofa, patrona motoristů a cestujících, budou požehnány všechny přítomné automobily a řidiči. Zváni jsou nejen ti, kdo budou na cestách.

12.8. – neděle – Pouť v Rynárci – hlavní mše svatá v 7.30 hod. v kostele sv. Vavřince.
V 15.00 Požehnaní.

20.7. a 24. 8. (pátky) Dny milosrdenství. Začínat budou Mší svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

28.7. a 25. 8.soboty – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

Přeji všem milým hostům a farníkům hojnost Božích darů a milostí, ať už při dnešním slavení dne Páně, tak i při prožívání všedních dnů se vším, co vnášejí do našeho srdce.