Archiv rubriky: Ohlášky

Ohlášky

Ohlášky na červenec a srpen 2020

Pán Bůh zaplať za sbírky na potřeby farnosti. Sbírky na opravy se budou konat
12.7. a 9. 8.

Nedělni Mše sv.:
Rynárec 7:30,
Počátky 9:00
Horní Cerekev 10:30.
Mše sv. s nedělní platností je v sobotu v Horní Cerekvi v 18:00 h.

17.7. (pátek) Den milosrdenství. Začínat bude Mší svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

25.7. (sobota) od 8.30 Zveme cele rodiny na 7 Fotbalový Turnaj, který se bude konat na velkém hřišti u nádraží v Horní Cerekvi.

7.8. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17:00 ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ v 17:30 růženec, 18:00 Mše sv., pak prvopáteční modlitby.

Na hlavní pout P. Marie Karmelské uskutečníme opět poutní zájezd do Kostelního Vydří v sobotu 18. července – Mše bude v 19:00 h. Autobus pojede z Veselé v 16:00 přes: Rynárec 16:10, Zajíčkov 16:15, Horní Cerekev 16:25, Bělou 16:35, Počátky (autobusové nádraží) 16:45.
Mše sv v Horní Cerekvi v 18:00 nebude.

Požehnání automobilů V neděli 26. 7. po mši sv., v okolí svátku sv. Kryštofa, patrona motoristů a cestujících, budou požehnány všechny přítomné automobily a řidiči. Zváni jsou nejen ti, kdo budou na cestách.

8.8. – sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10:00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

9.8. – neděle – Pouť v Rynárci – hlavní mše svatá v 7:30 hod. v kostele sv. Vavřince. V 15:00 Požehnaní.

28.8.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

Přeji všem milým hostům a farníkům hojnost Božích darů a milostí, ať už při dnešním slavení dne Páně, tak i při prožívání všedních dnů se vším, co vnášejí do našeho srdce.

Ohlášky na měsíc červen 2020

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 7.6., na potřeby diecéze 14.6 .

5.6. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍci. V Horní Cerekvi v 17:00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17:30 růženec v 18:00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.
V Počátkách v 17:00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ mše v 18:00.

7.6. – Pouť na Křemešníku – v sobotu 6.6. Mše sv. na Křemešníku v 17:00 a v neděli 8:30 a 10:30. Upozornění učastnit se muže jen 300 lidi.

V našich farnostech Mše sv. v sobotu 6.6. z nedělni platnosti v Horni Cerekvi v 18:00, v nedělí 7.6. Mše sv. v Rynarci v 7:30, v Počatkach 9:00 v Horni Cerekvi v 10:30.

11.6. – čtvrtek – Důležitou událostí v našich farnostech bude Boží Tělo, které se bude konat pro všechny farnosti v kostele Božiho Těla na hřbitově v Počátkách v 18:00 bude Mše sv. a po ní průvod. Prosím udělejte si čas na Slavení Božího Těla, protože ne jenom vyznáváme svou víru slavnostním průvodem, ale taky prosíme Boha o požehnání v prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme. Ať všichni se sejdeme na Slavení Eucharistie v průvodu v Počátkách. Mše sv. v Rynárci ten den nebude.

12.6. – patek – Noc kostelů – virtuálně – informace na našich stránkách.

13.6. – sobota – NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10:00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

16.6. – 9:00 – Mše sv. a vikariátní setkání v Žirovnici.

19.6. pátek – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace budeme se modlit litanii k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

20.6.sobota – 16:30 Mše sv. v Horní Vsi.

20.6. – Mše svatá v Horní Cerekvi bude v 18:00 v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.

Pouť v Horní Cerekvi bude v neděli 21.6. – hlavní Mše svatá v 10:30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově po Mši sv. průvod a znovupožehnáni sochy Nejsvětější Trojice.
V 15:00 Požehnaní v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.

Pouť v Počátkách bude v neděli 21.6. – hlavní Mše svatá v 9:00 hod. V farním kostele sv. Jana Křtitele. V 16.00 Požehnaní v kostele sv. Jana Křtitele.

Noc kostelů 2020 – VIRTUÁLNĚ

V pátek 12. 6. 2020 od 16:00 do 22:00 se uskuteční virtuální Noc kostelů 2020

Celý program proběhne na YouTube kanálu Pastoračního střediska Biskupství českobudějovického na adrese: https://www.youtube.com/channel/UC4uF4zs73_Ob5dM32GQNf5A

Program:

 • 16.00 pozdrav lidem od biskupa Pavla
 • 16.10 katecheze pro děti o významu kostela a symbolech
 • 16.25 prohlídka kostelů Nepomuku
 • 17.00 mše sv. z kostela v Dubném
 • 17.45 výstav Nejsvětější svátosti tamtéž a adorace
 • 18.00 přednáška online od prof. Weise o Božím služebníku biskupu Hlouchovi
 • 18.35 prohlídka kostela Obětování Panny Marie v Č. Budějovicích od Ing. Míchala
 • 19.10 netradiční prohlídka kostela sv. Vojtěcha v Č. Budějovicích
 • 20.00 prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie v J. Hradci a klášterního kostela tamtéž od probošta Ivo Prokopa
 • 20.50 prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie na Klokotech
 • 21.30 závěr
Plakat_Noc_kostelu_2020

List farníkům – slovo otce Jarosłava

Milovaní moji!

Chci Vám teď říci něco, co je v tomto čase v mém srdci.
V této době, kdy jsme uzavření v našich domovech, si možná myslíme, že jsme opuštění a že na nás nikdo nemyslí. Musíme si ale uvědomit, že Pán Bůh je s námi vždycky, a zvlášť v této době. Mějte naději, protože tuto naději nám dává Bůh.

Když se podíváme kolem nás, vidíme z jedné strany to, co se děje v médiích, například v televizi, tedy hrozná čísla nakažených nebo zemřelých, ale z druhé strany i to, co nám přibližuje duchovní život, tedy mše svaté a modlitby. Musíme také vědět, že ve spoustě rodin a spoustě domovů tento duchovní život existuje. To, co navenek vypadá mrtvé, takové ve skutečnosti není. Pán Bůh zaplať za všechny lidi, kteří nám pomáhají prožívat tento čas postní doby v našich domovech.

Děkujme za ty lidi kteří jsou v tomto čase pandemie koronaviru rukou Boží. Buďme vděční a modleme se za ty kteří nám pomáhají i ve všedních věcech. Pokud náš čas nebude dobře využitý, nebude ani dobré ovoce. Pokud teď nevyužiji svůj čas na delší modlitbu či zamyšlení, nebudu pak tolik jásat nad zmrtvýchvstáním Ježíše Krista. Je třeba tento čas využít pro svoji rodinu, ale především pro duchovní růst.

Nebojme se věřit a toužit po eucharistickém Ježíši. Pravdivá příprava je v tom, aby se Vaše srdce přibližovalo k Pánu Bohu. Spolu s papežem Františkem jsme se nedávno mohli účastnit speciální modlitby. Papež také udělil mimořádné požehnání Urbi et Orbi (Městu a světu). Obvykle tak činí pouze o Vánocích a Velikonocích. V požehnání vyzval k jednotě, solidaritě a pokoře. „Neslyšeli jsme chudé, neprozřeli jsme tváří v tvář válkám a nespravedlnostem. Je čas si vybrat mezi tím, na čem záleží, a tím, co pomíjí,” uvedl mimo jiné.

Podle něj je pandemie také příležitostí ke zpytování svědomí: „V tomto světě jsme se hnali vpřed plnou rychlostí a měli jsme dojem, že jsme schopní všeho. Chtiví zisku jsme se nechali pohltit, nezastavili jsme se, neprozřeli jsme tváří v tvář válkám a nespravedlnostem. Neslyšeli jsme chudé ani nářek planety. Pokračovali jsme a mysleli jsme si, že budeme v nemocném světě těmi zdravými.

Dále také papež vyzval k sounáležitosti, solidaritě a naději. „Dej, Pane, sílu lékařům, zdravotníkům a zdravotnictvím, kteří se starají o nemocné. Dej každému odpovědnost, aby se choval s respektem k ostatním, abychom na nakažené nehleděli jako na nepřátele, ale jako na lidi, kteří potřebují pomoci.“ Tolik pár myšlenek papeže Františka – k zamyšlení.

Připravujme se společně i jednotlivě na Velikonoce. Papež nás ujišťuje a shromažďuje, aby právě teď dával naději všem, kteří ji ztrácejí. Opravdu se nebojme být blízko Ježíše Krista a nebojme se, že se naše farnost vyprázdní. Jako farář v našich farnostech Horní Cerekvi, Rynárci a v Počátkách si myslím, že se brzy setkáme a bude nás ještě víc – protože toužíme po Ježíšovi. Vidíme, že v tomto světě není nic tak jisté jako vůle Boží. Jako to, že Pán Bůh existuje a jedině On nám může pomoci.

Nebojme se! Bůh je vždycky s námi a podporuje nás i v tomto čase. Ještě jednou Vám chci říct, abyste na sebe mysleli, abyste mysleli na své blízké, abyste byli tam, kde Vás Pán Bůh potřebuje, kde můžete pomoci, kde můžete konat své povolání. Kdo můžete, buďte v tento čas blížících se Velikonoc Pánu Bohu vděční za dar možnosti přípravy a děkujte mu celým svým životem.

Velikonoce budeme prožívat stejně jako ostatní obřady dosud – v prostředí vlastních domovů. Já budu sloužit mši svatou a všechny obřady v kostele sv. Martina v Třešti. Tam sloužím mše na úmysly, které byly zadané ve farnostech Horní Cerekev a Rynárec. P. Poul pak slouží na úmysly z Počátek. Prosím Vás, kdo chcete, můžete sledovat přímý přenos z tohoto kostela (odkaz najdete na našich stránkách www.cerekev.cz)

Vatikán vydal dekret, který biskupům a kněžím v zemích postižených pandemií nemoci COVID-19 umožňuje provádět v době Velikonoc liturgické obřady bez věřících. A mohou je podobně jako papež lidem zprostředkovat prostřednictvím živého internetového vysílání.

Svatou zpověď musíme odložit na jiný čas – pokud někdo nemá těžký hřích, může se vyzpovídat po ustání pandemie – jinak mne prosím kontaktujte.

Prosím sledujte zmíněné webové stránky, kde najdete důležité informace. Můžeme se připravovat na Velikonoce, sledovat ohlášky anebo přispět – pokud je to možné – na nedělní sbírku.

Přeji Vám hodně Božího požehnání, kterého v tomto čase opravdu hodně potřebujeme. Kristus nám ukazuje v naději radost svého Zmrtvýchvstání a tím také ukazuje cestu spásy. Myslím na Vás a modlím se za Vás.

Váš otec Jaroslaw

Úmrtní oznámení – pohřby v našich farnostech


Ve středu dne 1. dubna 2020 v Rynárci
v 10.00 hodin mše svatá v rodinném kruhu v kostele Sv. Vavřince a poté rozloučení před kostelem před kremací s paní Janou Václavíkovou roz. Marešovou


V pátek 27.3.2020 ve Veselé
ve 14:00 v kostele Sv.Jakuba se budeme loučit ze zemřelou Boženou Peroutkovou.

Pohreb_Bozena_Peroutkova_Vesela

V sobotu 21.3.2020 v Počátkách
ve 13:00 v kostele na hřbitově se budeme loučit ze zemřelým Zdeňkem Kalinou.


V pátek 20.3.2020 v Horní Cerekvi
ve 14:00 v kostele na hřbitově se budeme loučit ze zemřelou Marie Vitů. 

 

Bohoslužba v rodině

V naší zemi nastala situace, kdy není pro mnohé z křesťanů možné přijít na nedělní mši svatou. Jak připravit malou domácí bohoslužbu? Nabízíme návod, který si lze podle okolností přizpůsobit vašim podmínkám.

Připravme místo

Je dobré věnovat přípravě pozornost a vyzdobit místo podobně jako sváteční stůl: hezký ubrus, svíce, kříž, Bible, ve které je založena pasáž, kterou budeme číst.

Začínáme

Když se všichni shromáždí kolem připraveného stolu otec rodiny nebo maminka (dále jen zkráceně P jako předsedající) začnou křížem:

P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Na začátku bohoslužby si obvykle připomínáme, že všichni děláme někdy chyby a selháváme. Prosme nyní Pána Boha za odpuštění:

P: Smiluj se nad námi, Pane,

Ostatní: Hřešili jsme proti tobě.

P: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.

Ostatní: A dej nám svou spásu.

P: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Všichni: Amen.

Čteme z Písma svatého

P: Nyní se zaposlouchejme do textu Písma svatého a poprosme Boha, aby nás učinil vnímavými k tomuto textu.

Někdo z přítomných přečte pomalu a kvalitně jedno ze čtení příslušné nedělní liturgie nebo evangelium Po přečtení textu je možné přečíst nebo i zazpívat příslušný žalm. Lze zůstat chvilku v tichu a rozjímat o slyšeném textu.
Není moudré, aby někdo z rodiny měl nad přečteným textem kázání.Vyznání víry

P: Nyní společně vyznejme víru: Věřím v jednoho Boha

Společně prosíme (a děkujeme)

Následuje modlitba proseb. Lze ji v této podobě volně proložit i poděkováním za vše dobré, co nám Bůh dává.

P: Nyní připojíme modlitbu proseb.

Můžeme vyjít z textu, který se četl. Za každou prosbou se připojí jednoduché zvolání „Amen“. Lze říkat prosby zcela spontánně. Kde je to pro účastníky obtížné, lze vyslovit jen jedno slovo, které naši prosbu charakterizuje (např.: za nemocné, za rodiče…). K takové modlitbě se rády připojí i děti. Formy proseb a děkování se mohou vzájemně kombinovat a doplnit…

MODLITBA VĚŘÍCÍCH

 1. neděle, cyklus A – Nouzový stav státu 15. 3. 2020

Nepropadejme strachu a obavám, ale s důvěrou se obraťme k Bohu, který v minulosti prokázal tolik zázraků a svůj lid vyvedl ze všech těžkých zkoušek:

 1. Věrný Bože, prosíme tě za představitele naší země, aby se nyní dokázali moudře rozhodovat.
 2. Prosíme tě za všechny nemocné a staré lidi, chraň je a doveď je k uzdravení.
 3. Milosrdný Pane, velmi tě prosíme za všechny zdravotníky, lékaře a záchranáře.
 4. Dobrý Bože, pamatuj na nemocné po celém světě, a zvláště na ty, kterým nikdo nepomáhá a nemají přístup ke zdravotní péči.
 5. Moudrý Pane, prosíme tě za celý svět, který se nyní ocitl v těžké ekonomické situaci.
 6. Králi pokoje, prosíme tě za místa plná válečného napětí a politických machinací, zvláště v Turecku či Sýrii.
 7. Náš Spasiteli, prosíme tě za ty, kdo jsou plní strachu a obav, posilni je a daruj jim odvahu.

Bože, ty jsi skála naší spásy. Zachraň nás a doveď nás do plné radosti ve svém království. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitba Otčenáš

Po přímluvách se společně pomodlíme modlitbu Páně.

P: Pomodleme se modlitbu, kterou nás naučil Pán Ježíš: Všichni: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Můžeme připojit i pozdrav pokoje:

P: Pán Ježíš nám přinesl pokoj. Díky jeho oběti můžeme jeho pokoj mít i my a dávat ho také druhým. Proto se navzájem pozdravme pozdravením pokoje.

Požehnání

P: Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání: Dej nám Bože své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.  Všichni: Amen.

P: Dobrořečme Pánu.

Všichni: Bohu díky.

Modlitba papeže Františka k Panně Marii

Maria, Ty záříš vždycky na naší cestě jako znamení spásy a naděje. Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných, jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšova zachovala svou víru pevnou. Ty, Záchrano římského lidu, víš čeho nám zapotřebí a jsme si jisti, že se postaráš aby se, jako v Káni Galilejské, mohla navrátit radost a veselí po této chvíli zkoušky. Pomoz nám, Matko Božské lásky, abychom se připodobnili vůli Otce a učinili to, co nám řekne Ježíš, který vzal na sebe naše utrpení a obtížil se našimi bolestmi, aby nás – skrze kříž – přivedl k radosti vzkříšení. Amen.

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.

Pramen: www.cirkev.cz

Pastorační středisko Arcibiskupství pražského.

Praha březen 2020

www.lisov.farnost.cz

Opatření farnosti v souvislosti s epidemií koronaviru

Milí farníci,
Chci se s Vámi spojit v modlitbě prostřednictvím internetu.
Mše sv. na úmysly, které jste si zadali ve farnostech v Rynárci a Horní Cerekvi budu sloužit, pokud bude to možné, v kostele sv. Martina v Třešti.
Odkaz na přímý přenos je uveden níže.
Pokud se to nepovede, budu mše sloužit bez účasti lidu v Horní Cerekvi.

Nepřetržitý přímý přenos z kostela můžete sledovat na adrese:
https://youtu.be/6xMVA6gUr30

Úmysly které jste si zadali v Počátkách bude sloužit P. Poul.

Pořad online bohoslužeb z Třeště bude následující:
úterý – sobota v 18:00 hodin
neděle v 9:00 hodin

Úmysly mší svatých na tento týden:

Úterý 17.3.  za Annu a Josefa Pavličkovy a jejich děti
Středa 18.3.  za Josefa Nechvátala rod Fryntů, Urbanů a Nechvátalů a za duše v očistci.
Čtvrtek 19.3.  za rodiny Moravovu Vopálenských, Provázkovu a Zemanovu. Za vedení Duchem Sv. pro živé rodiny Moravovy a Jendriskovu a za duše v očistci.
Pátek 20.3. za Marii a Jaroslava Zelenkovy jejich rodiče a sourozence
Sobota 21.3. za rodinu Urbánkovu
Neděle 22.3. Rynárec – Za rodiče Smrčkovy, syny Jaroslava a Václava. Za zemřelé rodiče Pechovy dceru Marii, zetě Josefa, vnuka Lubomíra a za duše v očistci
Neděle 22.3. Počátky – za Františka Hrona manželku Ludmilu jejich rodiče a sourozence

Pokud by někdo rád přistoupil ke sv. smířeni, nebo ke sv. přijímání individuálně, prosím o kontakt. Žádám však o důkladné zvážení, zda je přístup ke svátostem nutný. Jedná se o dočasné omezení.
Čas který strávíme doma je dobré využít pro rodinu. Prosím modlete se doma s celou rodinou. Pokud nemusíte, nevycházejte z domova a chovejme se zodpovědně.

Zdraví vás P. Jaroslaw