Archiv rubriky: Ohlášky

Ohlášky

Velikonoční bohoslužby 2021

Milí farníci,

zástupcům ČBK se podařilo vyjednat s ministrem zdravotnictví výjimku ze zákazu vycházení na velikonoční bohoslužby na dny:

1.4.2021 (Zelený čtvrtek), 2.4.2021 (Velký pátek) a 3.4.2021 (Bílá sobota – Velikonoční vigilie).

Za účelem návštěvy bohoslužby je možné vycházet v tyto dny až do 23:59 hodin.

 

Velikonoční obřady a bohoslužby v našich farnostech

Hlavním celebrantem v Počátkách a Horní Cerekvi bude na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu biskup Pavel Posád.

1.4. 2021 – Zelený čtvrtek. Mše sv.

Horní Cerekev Počátky Rynárec
18:00 16:00

2.4. 2021 – Velký Pátek. Den přísného postu! OBŘADY

Horní Cerekev Počátky Rynárec
18:00 16:00

3.4. 2021 – Bílá sobota. Žehnání velikonočních pokrmů

Horní Cerekev Počátky Rynárec
11:00 10:00 9:00

3.4. 2021 –  Bílá sobota. MŠE SV. VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ Doneste si s sebou svíčky!.

Horní Cerekev Počátky Rynárec
20:00 18:00

4.4. 2021 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Horní Cerekev Počátky Rynárec
10:30 9:00 7:30

5.4. 2021 – Pondělí v oktávu Velikonočním

Horní Cerekev Počátky Rynárec
10:30 9:00 7:30

11.4. 2021 – Neděle Božího Milosrdenství

Horní Cerekev Počátky Rynárec
10:30 9:00 7:30

 

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

Bratři a sestry,

27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná.

Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních matrik.
Za posledních sto let prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskupská konference v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností, který říká, že v České republice
je v současnosti pokřtěno v katolické církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva.

Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás vyzýváme, abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící – hlásící se k církvi, a pod tím napsali buď Římskokatolická církev nebo Řeckokatolická církev podle toho, které církve jste členem.

Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně katolíků se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane se méně významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož hlas bude méně slyšet. Z minulého sčítání víme, že i když se téměř polovina obyvatel rozhodla na tuto otázku neodpovědět, státní úřady, média i společenské vědy číslo ze sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet věřících
či katolíků. Kolik dalších věřících a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčících polovině sčítaných, se už nikdy nedozvíme.

Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že církev je zkažená
a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní přihlásil. Ano, lidská stránka církve nemusí pro každého přitažlivá, ale nepřestává být společenstvím více či méně hříšných lidí kolem Krista. Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, že se od ní distancujeme,
jí nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak se snažme především úsilím o vlastní svatost o její lepší kredit.

Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi,
i já se přiznám před svým Otcem v nebi
(Mt 10, 32).

Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme najevo, že jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi.

Ze srdce vám žehnají

biskupové Čech, Moravy a Slezska

Ohlášky na měsíc březen 2021

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Velkopáteční sbírka u Božího hrobu bude 2. 4.

5.3. PÁTEK V POSTNÍ DOBĚ. V Horní Cerekvi v 17:00 a Počátkách v 16:00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ, KŘÍŽOVA CESTA, Mše sv.

V postní době se budou v našich farnostech konat POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY:

v Horní Cerekvi v pátek v 17:30 h v kostele v Rynárci ve čtvrtek v 14:45 h
v Horní Cerekvi v neděli v 10:00 h v kostele v Počátkach v středu v 17:30 h

13.3. a 10.4. – NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek od 10.00 h.

19.3. – Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie.
Mše sv. v Horní Cerekvi – 18:00 a v  Počátkách – 17:00.

20.3. a 24.4. – Mše sv. v Horni Vsi.

24.3. – (středa) Postní zpovídání pro farnost Počátky od 17:00 – 18:00 hod.

25.3. – (čtvrtek) – Postní zpovídání pro farnost v Rynárci od 16:00 – 17:00 hod.

25.3. – Slavnost Zvěstování Páně – Poutní Mše sv. v Horní Cerekvi v 18:00

27.3. – (sobota) – Postní zpovídání pro farnost v Horní Cerekvi od 16:30 – 18:00 hod.

28.3. – Proběhne změna času na letní.

28.3. – Května (Pašijová) neděle. Žehnání ratolestí.
Mše sv. Rynárci – 7:30, v Počátkách – 9:00 a v Horní Cerekvi – 10:30

1.4. – Zelený čtvrtek. Mše sv. v Rynárci – 16:00, v Počátkách – 18.00 a v Horní Cerekvi – 18:00

2.4. – Velký Pátek. Dnes je den přísného postu!
OBŘADY: Počátky – 18:00, Horní Cerekev – 18:00

3.4. – Bílá sobota. Žehnání velikonočních pokrmů:
Rynárec – 9:00, Počátky – 10:00, Horní Cerekev – 11.00.
MŠE SV. VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ Doneste si s sebou svíčky!  Počátky – 19:00, Horní Cerekev – 20:00

4.4. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Rynárec – 7:30, Počátky – 9:00, Horní Cerekev – 10:30

5.4. – Pondělí v oktávu Velikonočním Rynárec – 7:30, Počátky – 9:00, Horní Cerekev – 10:30

11.4. – Neděle Božího Milosrdenství Rynárec – 7:30, Počátky – 9:00, Horní Cerekev – 10:30

Od 31.3 – Mše sv. v Počátkách v kostele v týdnu budou v 18.00.

Velikonoce budeme prožívat ve farnostech podle aktuální epidemické situace.

  • Vše platí podle aktuálních podmínek a omezení nařízených vládou a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru
  • Pro účast na bohoslužbách prosím využijte možnost skrze tv Noe, Proglas nebo internet
  • Způsob rezervace účasti na Mši sv. V kostelech u vchodů je sešit ve kterém se můžeme zapsat na konkrétní Mši sv., která se bude konat podle aktuálních pravidel.

Kontaktujte mne, pokud budete potřebovat službu zpovědi, ostatních svátosti nebo přístup do kostela k soukromé adoraci. Pamatují na Vás v modlitbě. 

P. Jaroslaw ZYGMUNT

MALÝ PRŮVODCE POSTNÍ DOBOU

V kostele si můžete vyzvednout sešitek s názvem Malý průvodce postní dobou, který vydalo brněnské Katechetické centrum.

Nabízí v něm pro každý všední den doby postní citát z Bible (u něho i odkaz na celý text) a krátký duchovní impuls inspirovaný slovy papeže Františka. Krátká zamyšlení pro neděle připravili k probíhajícímu roku sv. Josefa někteří kněží brněnské diecéze s křestním jménem Josef.

Ohlášky na měsíc únor 2021

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti, sbírka na Svatopetrský haléř bude 21.2.

2.2. – SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU v Horní Cerekvi v 18.00.

3.2. – Památka sv. Blažeje a svatoblažejské požehnání v Počátkách 17.00.

5.2. – je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopátečni modlitby. V Počátkách v 16.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ mše v 17.00.

Svatost pomazáni Nemocných při Mši sv.11.2. máme památku Panny Marie Lurdské a zároveň je to SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH – proto se při bohoslužbách 9.2. v Horní Cerekvi v 18:00, 10.2. v Počátkách v 17:00 a 11.2. v Rynárci v 15:15 bude UDĚLOVAT HROMADNĚ SVÁTOST NEMOCNÝCH. K této svátosti může přistoupit ten, kdo je nemocný a také každý kdo překročil 60. rok života. Zveme všechny starší farníky k přijetí této svátosti. Zároveň usilovně prosím, aby všichni zájemci o přijetí svátosti nemocných přistoupili ke svátosti smíření. Není to správné, když někdo přijímá Krista skrze pomazání a už za chvíli nejde ke stolu Páně. Ať slavení svátosti nemocných vede ke skutečné obnově a přiblížení se k Bohu celého člověka.

17.2. – 17:00 – Popeleční středa. Mše sv. – Počátky. Označeni popelem bude o 1. postni neděli – 21.2.2021.

19.2. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Mše svatá v 18:00 spojená s adorací. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

20.2. (sobota)NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10:00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

27.2. (sobota) – 16:30 Mše sv. v Horní Vsi.

*Vše to platí podle současně povolených podmínek nařízených vládou a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru,
*Mše sv. prosím využijte možnost skrze tv Noe, Proglas nebo internet,
*  Způsob rezervace účasti na Mši sv. V kostelech u vchodů je sešit ve kterém se můžeme zapsat na konkrétní Mši sv., která se bude konat podle aktuálních pravidel.
* Kontaktujte mě, pokud budete potřebovat službu zpovědi, ostatních svátosti nebo přístup do kostela k soukromé adoraci. Pamatují na Vás v modlitbě. P. Jaroslaw ZYGMUNT 

Milí farníci, přijměte mé přání, aby tento sváteční den, jak i celý nový týden, byl prozářen povzbuzujícím světlem Boží lásky a Božího požehnání.

Ohlášky na měsíc leden 2021

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti.

1.1.2021 (pátek) SLAVNOST PANNY MARIE Mše sv.: (v Rynárci v čtvrtek v 17.30 h), Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

3.1. (neděle) je Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ Mše sv.: v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h. V Počátkách ve středu 6.1 v 17.00.

10.1. (neděle) je Slavnost KŘTU PÁNĚ Mše sv.: v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

Od 1.1. do 24.1.2021 se bude opět konat v Horní Cerekvi TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA pro Charitu Pelhřimov. V letošním roce musíme chvíli počkat, až se pandemická situace zlepší.
Pokud se situace zlepší tak jako minulý rok přijdeme k Vám. Uvidíme po 10. lednu.
Pokud se situace nezlepší kasičky budou v kostele, na faře, na poště nebo v obchodech.

Prosím, otevřete dveře svých domovů i srdcí těm, kteří k vám přicházejí s poselstvím pokoje, radosti a lásky. Buďte ale opatrní, komu peníze dáváte! Prosím všechny, kdo by chtěl pomoci, ať se přihlásí. Potřebujeme jak děti – koledníky, tak i vedoucí skupinek starší 16ti let.
Tříkrálová sbírka také bude probíhat Počátkách, Horní Vsi, Hříběcí, Rynárci a v okolních vesnicích.

Další informace ohledně Tříkrálový sbírky zde na stránkach www.cerekev.cz

22.1. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mší svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

23.1. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

30.1. (sobota)NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

  • Vše platí podle současně povolených podmínek nařízených vládou a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru,
  • Mše sv. prosím využijte možnost skrze tv. Noe, Proglas nebo internet,
  • Zavádíme novy způsob rezervace účasti na Mši sv. V kostelech u vchodů je sešit ve kterém se můžeme zapsat na konkrétní Mši sv., která se bude konat podle aktuálních pravidel.
  • Kontaktujte mě, pokud budete potřebovat službu zpovědi, ostatních svátosti nebo přístup do kostela k soukromé adoraci. Pamatují na Vás v modlitbě.
    P. Jaroslaw ZYGMUNT

Milovaní! Ať do dalšího roku našeho života osobního, v rodině, ve farnosti, v obci a v národě – Bůh nám žehná.

 

Farní statistika (2019) 2020:

Farnost: Svatby Křty Pohřby
Horní Cerekev (0) 1 (5) 4 (15) 17
Rynárec (0) 0 (6) 2 (3) 6
Počátky (0) 1 (5) 4 (10) 17

(údaje pro rok 2019 jsou pro srovnání uvedeny v závorce)

Úmysly bohoslužeb na období od 30.11.2020 do 31.12.2020

Horni Cerekev

Úterý 1.12. – na úmysl dárce
Pátek 4.12. – První pátek – na úmysl dárce
Sobota 5.12. – za Františka a Miladu Mezerovy, dceru Miladu, za Marii a Jaroslava Svobodovy, za rodinu Nacházelovu a Sochorovu a za  celou živou rodinu Mezerovu
Neděle 6.12. –  za farnost
Úterý 8.12. – P Marie – na úmysl dárce
Pátek 11.12. – za Antonína a Martu Havlíkovi
Sobota 12.12. –  za Marii Jeřábkovou a manžela
Neděle 13.12. – za farnost
Úterý 15.12. – na úmysl dárce
Pátek 18.12. – za Jaroslava Kesnera, jeho rodiče a sourozence, za rodiče Bartů syna s manželkou, za rodinu Kotrčovu a duše v očistci
Sobota 19.12. – za Jiřího Tůmu a syna
Neděle 20.12, – za farnost
Úterý 22.12. – na úmysl dárce
Pátek 25.12.Vánoce – na úmysl dárce
Sobota 26.12.Vánoce – za rodiče Chadimovy a Dvořákovy jejich rodiče a sourozence, sestry Annu, Jaroslavu a Martu bratra Rudolfa švagry Miroslava a Josefa
Neděle 27.12. Sv. Rodiny – za farnost
Úterý 29.12. – není mše sv.
Čtvrtek 31.12. – Konec roku – za farnost 

Počátky

Pátek 4.12. – První Pátek – za Marii a Jana Malínkovy jejich rodiče a sourozence
Neděle 6.12. –  za Antonína Odrážku, manželku, rodiče, sourozence a zetě Josefa
Středa 9.12. – za Josefa Nechvátala, rod Fryntů, Urbanů, Nechvátalů a duše v očistci
Neděle 13.12. –  za rodinu Karáskovu, Holcovu Kuchyňkovu a Hálovu a za farnost Počátky
Středa 16.12. – za rodiny Fryntů, Urbanů a Matoušků, Heřmánků
Neděle 20.12. –  za rodiny Jankovu, Zbroňovu, Vojtovu a Koukalovu
Středa 23.12. – za spásu duše dcery Simonky za její prarodiče, tetu Marii a duše v očistci
Pátek 25.12.Vánoce – za rod Moravů, Pechů, Holických a duše v očistci
Sobota 26.12.Vánoce – za rodinu Hezinovu a Novotných
Neděle 27.12. – sv. Rodiny  za živé i zemřelé členy rodiny Žižkovy
Středa 30.12. – není Mše sv.
Čtvrtek 31.12. – Konec roku – za farnost 

Rynárec

Čtvrtek 3.12. – na úmysl dárce
Neděle 6.12.
Čtvrtek 10.12. –  Za Karla Tornera, jeho rodiče, sestru Marií, za rodiče Hronovi, rodinu Tyračkovu, Strakovu a Královu.
Neděle 13.12. – na úmysl dárce
Čtvrtek 17.12. – na úmysl dárce
Neděle 20.12. –  na úmysl dárce
Čtvrtek 24.12.
Pátek 25.12.Vánoce – na úmysl dárce
Sobota 26.12.Vánoce
Neděle 27.12. – sv. Rodiny  za rodiče Salavovi, Aloise Kopeckého, dceru Jaroslavu, rodinu Doležalovu a duše v očistci
Čtvrtek 31.12. – Konec roku – za farnost