Archiv rubriky: Ohlášky

Ohlášky

Ohlášky na měsíc únor 2020

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti.
Sbírka na opravy se bude konat 16.2., v Počátkách 2.2,
Sbírka na Svatopetrský haléř 23.2.

2.2. – SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU.
Mše sv.: V Rynárci v 7.30, v Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi v 10.30.

7.2. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.
V Počátkách v 16.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ mše v 17.00.

7.2. 2020 – se bude opět konat Farní Ples ve Veselé.

8.2. (sobota)NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

Svátost pomazání Nemocných při Mši sv. 11.2. máme památku Panny Marie Lurdské a zároveň je to SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH – proto se při bohoslužbách:
18.2. v Horní Cerekvi v 18.00,
19.2. v Počátkách v 17.00 a
20.2. v Rynárci v 15.15
bude UDĚLOVAT HROMADNĚ SVÁTOST NEMOCNÝCH. K této svátosti může přistoupit ten, kdo je nemocný a také každý kdo překročil 60. rok života. Zveme všechny starší farníky k přijetí této svátosti. Zároveň usilovně prosím, aby všichni zájemci o přijetí svátosti nemocných přistoupili ke svátosti smíření. Není to správné, když někdo přijímá Krista skrze pomazání a už za chvíli nejde ke stolu Páně. Ať slavení svátosti nemocných vede ke skutečné obnově a přiblížení se k Bohu celého člověka.

21.2. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Mše svatá v 18:00 bude spojena s adorací. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

22.2. (sobota) – 11.00 – Mše sv. v Počátkách. Poděkovaní za 80 let života P. J. Poula. Po Mši sv. jsou hosté zvaní na občerstveni do Hotelu Modra Hvězda.

29.2. (sobota) – setkání ministrantů – od 9.00-11.00 h na faře v Horní Cerekvi.

25.2. – 9:00 – Mše sv. a vikariátní setkání v Kamenici nad Lipou.

26.2. – Popeleční středa. Mše sv. v 17:00 v Počátkách.
Označeni popelem bude o 1. postní neděli – 1.3.2020

29.2. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

 Milí farníci, přijměte mé přání, aby tento sváteční den, jak i celý nový týden, byl prozářen povzbuzujícím světlem Boží lásky a Božího požehnání.

Ohlášky na měsíc leden 2020

 

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy bude 12.1. v Počátkach 5.1.

1.1.2019 (středa) SLAVNOST PANNY MARIE
Mše sv.: (v Rynárci v úterý v 17.30 h), Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

3.1. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI.
V Počátkách v 16.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ.
V 16.30 růženec v 17.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

5.1. (neděle) je Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
Mše sv.: v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

5.1. (Neděle) během Mše sv. v Horní Cerekvi bude zpívat Collegium Chorale.

11.1. (sobota) se bude opět konat v Horní Cerekvi TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA pro Charitu Pelhřimov. Prosím, otevřete dveře svých domovů i srdcí těm, kteří k vám přicházejí s poselstvím pokoje, radosti a lásky. Buďte ale opatrní, komu peníze dáváte! Prosím všechny, kdo by chtěl pomoci, ať přijde v sobotu ráno v 9.00 na faru v Horní Cerekvi.
Potřebujeme jak děti – koledníky, tak i vedoucí skupinek starší 16-ti let. Tříkrálová sbírka také bude probíhat Počátkách, Horní Vsi, Hříběcí, Rynárci a v okolních vesnicích.

12.1.(neděle) – setkání, beseda a fotky o Národní Pouti do Říma.

17.1. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Bude začínat Mší svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

18.1. (sobota)NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

Začíná plesové období! Je to čas radosti, tance a společenských zábav. Opravdový křesťan nemůže zapomenout i v této době na povinnost účasti na nedělní mši sv.
Pamatujme, že účast na večerní bohoslužbě v sobotu je splněním tohoto přikázání.

7.2.2020 – se bude opět konat Farní Ples ve Veselé. Prosíme o příspěvky do tomboly. Vaše dary můžete nechat v neděli po Mši sv. v sakrystiích našich kostelů.

21.1. – 9.00 – Mše sv. a vikariátní setkání v Pacově.

25.1. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

Milovaní! Ať do dalšího roku našeho života osobního, v rodině, ve farnosti, v obci a v národě – Bůh nám žehná.

Farní statistika (2018) 2019:

Farnost: Svatby Křty Pohřby
Horní Cerekev (1) 0 (10) 5 (17) 15
Rynárec (1) 0 (9) 6 (7) 3
Počátky (1) 0 (5) 5 (14) 10

(údaje pro rok 2018 jsou pro srovnání uvedeny v závorce)

Ohlášky na měsíc prosinec 2019

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na bohoslovce bude 8.12.

V neděli 1.12 v liturgii církve máme ADVENTNÍ NEDĚLI. Platí obvyklý pořad bohoslužeb. Na začátku všech bohoslužeb se budou SVĚTIT ADVENTNÍ VĚNCE. Prosím, přineste je s sebou v tento den na mši sv. a uložte na obvyklá místa.

O první neděli adventní (1.12) se v Horní Cerekvi uskuteční již tradiční Misijní jarmark. Bude probíhat na faře před a po mši svaté a taky před adventním setkáním. Výtěžek bude zaslán na konto PMD na pomoc chudým dětem. Bude taky adventní setkání, které začíná ve 15:00 hodin v biskupském sále na faře v Horní Cerekvi. Hostem našeho setkání bude Marián Masařík z Kostelního Vydří – Všichni jste srdečně zváni.

RORÁTNÍ MŠE SV. budou v pátky v Horní Cerekvi v 18.00 h. Děti, ať si na „Roráty“ připraví lampióny. Rodiče nechť dětem pomohou zúčastnit se těchto adventních bohoslužeb. Dospělí ať si na „Roráty“ přinesou svíčky v kelímku.

6.12. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.
V Počátkách mše v 17.00.

7.12. – sobotaPŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

Od 8.12 – 11.12 Zpovídaní v Pelhřimově bude v neděli od 14.00 – 17.00, od pon. – stř. od 7.00 – 12.00 a od 13.00 -17.00.

11.12. středa – Zveme Vás do Horní Cerekve v 18.00 na Česko zpívá Koledy.

14.12. – 18.00 – Zveme na koncert v Rynárci: „Česká Mše Vánoční“ Jan Jakub Ryba.

17.12. – 9.00 – Mše sv. a vikariátní setkání v Novém Rychnově.

18.12. ve středu od 16.00 – 17.00 hod. předvánoční zpovídání v Počátkách.

19.12. ve čtvrtek od 15.45 – 17.00 hod. předvánoční zpovídání v Rynárci.

21.12. v sobotu od 15.00 – 17.00 hod. Zpovídání v Horní Cerekvi se uskuteční pro všechny farnosti, k dispozici bude cizí kněz. Pro naše farnosti to bude čas přípravy na Vánoce.

Ve čtvrtek (19.12.) od 08.30 h v Horní Cerekvi bude příprava našeho kostela na svátky. V kostele se bude stavět Betlém a uklízet. Moc prosím všechny farníky, kteří mají dostatek času a sil, o pomoc.

21.12. sobota – setkání ministrantů – od 9.00 do 10.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

22.12. – 4 neděle adventní mše sv. budou:
v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

24.12. „PŮLNOČNÍ“ mše sv. budou v Rynárci a Počátkách v 22.00 h, v Horní Cerekvi ve 24.00 h.

25.12. O SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ mše sv.:
v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

26.12. O SVÁTKU SV. ŠTĚPÁNA, mše sv.:
v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

28.12. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

29.12. SVÁTEK SVATÉ RODINY mše sv.:
v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

31.12. úterý – POSLEDNÍ DEN ROKU 2019 budeme děkovat za starý rok a prosit o Boží pomoc do nového roku, mše sv.:
Počátkách v 16.00, v Horní Cerekvi 16.00 h. v Rynárci v 17.30 h,

1.1.2020 SLAVNOST PANNY MARIE mše sv.: Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

 Milovaní! Někdo kdysi řekl: „Kdyby se Kristus tisíckrát narodil v Betlémě, není nám to nic platné, jestliže se nenarodí v našich srdcích“. Zamysleme se nad tímto výrokem a ať nás moc a síla Božího požehnání vede po všech nedělních i všedních cestách adventních týdnu.

Ohlášky na měsíc listopad 2019

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy bude 10.11, na Charitu 3.11 a na Biblické dílo 17.11.

Po změně času na zimní Mše sv. v Počátkách ve středu bude v 17:00 h.

1.11. v pátek slavíme SLAVNOST VŠECH SVATÝCH. Je to doporučený zasvěcený svátek.
Mše sv. a prosby:
v Rynárci 15.15,
v Počátkách 16.30 (na hřbitově),
v Horní Cerekvi 18.00 (na hřbitově),
Při bohoslužbách se budou číst jména našich zemřelých.

2.11. (sobota) VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ. Modlitba při hrobech na hřbitově přede Mši sv.
v Rynárci 14.30
v Počátkách 16.00
v Horní Cerekvi v 17.30.
Mše sv.:
v Rynárci 15.15,
v Počátkách 16.30 (na hřbitově),
v Horní Cerekvi 18.00 (na hřbitově);

9-15.11 NÁRODNÍ POUTĚ V ŘÍMĚ VÝROČÍ KANONIZACE SV. ANEŽKY ČESKÉ

15.11. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

22.11.  pátek – Farní kafe v Rynárci.

23.11. (sobota) SVATOMARTINSKÝ FLORBALOVÝ TURNAJ pro ministranty. Městská sportovní hala Třešť od 8.00 do 13:30 h.

23.11. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

24.11. –Slavnost Ježíše Krista Krále.

24.11. – neděle – 15.00 – Farní setkání – beseda o cestě do Kalifornie.
Přednáší Mgr. Jan Mazanec. K ještě větší radosti můžete přinést kousek buchty.

30.11. (sobota)NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10:00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

V neděli 1.12 v liturgii církve máme ADVENTNÍ NEDĚLI. Platí obvyklý pořad bohoslužeb. Na začátku všech bohoslužeb se budou SVĚTIT ADVENTNÍ VĚNCE. Prosím, přineste je s sebou v tento den na mši sv. a uložte na obvyklá místa. Po Mši sv. a také před adventním setkáním bude v Horní Cerekvi misijní jarmark – výtěžek bude zaslán na Papežské Misijní Dílo.

1.12. (neděle) v 15.00 – Adventní setkání na faře v Horní Cerekvi. Host: P. Marián Masařík z Kostelního Vydří.