Archiv pro rubriku: Ohlášky

Ohlášky

Ohlášky na měsíc říjen 2017

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy bude se konat 15.10 a na Misie 22.10.

V neděli 1.10. začíná měsíc říjen. Je to čas, kdy se celá Církev spojuje v RŮŽENCOVÉ MODLITBĚ.

V neděli 1.10. je 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. BOHOSLUŽBY budou: v Rynárci v 07.30 h, v Počátkách v 9.00 h a v Horní Cerekví v 10.30 h.
MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ se koná v sobotu v Horní Cerekvi v 18.00 h.

Mše sv. během týdne:
ÚTERÝ v Horní Cerekvi v 18.00;
STŘEDA v Počátkách v 18.00;
ČTVRTEK v Rynárci v 15.15;
PÁTEK v Horní Cerekvi v 18.00.
Půl hodiny před Mši sv. možnost ke svatostí smíření.

6.10. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI.
Horní Cerekvi bude v 17.00 ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopátečni modlitby.
V Počátkách bude v 17.30 ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopatečni modlitby.

7.10. (sobota)Marianská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5-12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.00 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

13.10. – V Počátkách v 16.00 růženec a v 16.30 Mše sv. – Pobožnost Fatimská .

14.10. Pouť na Velehrad.
Autobus se zastaví: RYNÁREC – 6.00 VESELÁ – 6.20, POČÁTKY – 6.30, HORNÍ CEREKEV – 6.50

20.10. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

21.10. NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

28.10. setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

28.10.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

28.10. v 19.00 v Horní Cerekvi – Film: Babi. Srdečně zveme.

31.10. Vikariátní setkání – Kamenice nad Lipou. Začneme v 9.00 společným slavením Mše sv.

Do dalšího měsíce naší pozemské pouti ať nás Trojjediný Bůh, s nímž jsme se setkali a kterého jsme odprošovali, děkovali mu a prosili, obohatí darem svého požehnání.

Ohlášky na měsíc září 2017

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy bude se konat 24.09 a na Bohoslovce 17.9.

V neděli 3.9. je NEDĚLE V MEZIDOBÍ. BOHOSLUŽBY budou: v Rynárci v 07.30 h, v Počátkách v 9.00 h a v Horní Cerekví v 10.30 h. MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ se koná v sobotu v Horní Cerekvi v 18.00 h.

Mše sv. během týdne: ÚTERÝ v Horní Cerekvi v 18.00; STŘEDA v Počátkách v 18.00; ČTVRTEK v Rynárci v 15.15; PÁTEK v Horní Cerekvi v 18.00. Půl hodiny před Mši sv. možnost ke svatostí smíření.

1.9. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

9.9. (sobota)Mariánská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5-12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.00 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

9.9. NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h.
Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

9.9. (sobota) v 18.00 – Nedělní Mše sv. v H. Cerekvi. V neděli Mše sv. v H. Cerekvi nebude.

10.9. (neděle) – Pouť Nová Buková – mše svatá v 10.30 hod.

10.9. od 15.00 – Rodinné setkání u ohně na farské zahradě v Horní Cerekvi.

15.9. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

18.9. – Kněžský den Č. Budějovice. Prosím o modlitbu za kněze a za nové duchovní povolání.

23.9. –  Celodecézní pouť v Táboře – Klokotech. Program a průvodce poutí najdete v rubrice „Akce“. Zájemci prosím ať se přihlásí na seznam do sakrystie.

24.9. (neděle) v 15.00 – Setkání s mládeži a vypraveni o CSM v Olomouci.

28.9. (čtvrtek) v 10.00 – Pouť Běla– mše svatá – sv Václav.

30.9. setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

30.9.sobota – 16.30 Pouťní Mše sv. v Horní Vsi – sv Václav.

30.9. v 19.00 v Horní Cerekvi – Film Zjevení ve Fatimě. Srdečně zveme.

Vyučování náboženství v Počátkách. Prosím o přihlášky v sakrysti.

14.10. plánujeme pouť na Velehrad. Zájemci prosím ať se přihlásí na seznam. Bližší informace o pouti najdete v rubrice „Akce“

Na dobu slavení a také do pracovních dnů a doby vyučování přijměte BOŽÍ POŽEHNÁNÍ.

Ohlášky na měsíc červenec a srpen 2017

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 16.7. a 13.8.

2.7. Mše sv. budou: Rynárec 7.30, Veselá 8.30 v Horní Cerekvi Mše sv. nebude. Mše sv. s nedělní platností bude v sobotu v Horní Cerekvi v 18.00 h.

7.7. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ v 17.30 růženec, 18.00 Mše sv. pak prvopáteční modlitby.

Na hlavní pouť P. Marie Karmelské uskutečníme opět poutní zájezd do Kostelního Vydří v sobotu 15. července – Mše bude v 19.00h. Autobus pojede z Veselé v 16.00 přes: Rynárec 16.15, Horní Cerekev 16.30, Bělou. Mše sv v Horní Cerekvi v 18.00 nebude.

12.7.  Mše sv. ve Veselé bude v 18.00.

12.7. – středa – v 19.00 hodin Rodinný koncert: Klasická komorní hudba v překrásném barokním kostele v Horní Cerekvi. Na pořadu budou: Boccherinni, Schubert, Beethoven… Účinkují: Manžele: Petr Nouzovský- violoncelo, Kristýna Nouzovská-Fialova – viola, Otec a dcera: Antonín Rous – housle, Zuzana Rousová – Woelderink – viola. Kristýna a Zuzana jsou sestřenice a proto jsme použili název „Rodinný koncert“, ale myslíme tím i pozvání, aby se přišla s klasickou hudbou seznámit celá rodina.

8.7. a 12.8. – soboty – NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

Požehnání automobilů V neděli 23. 7. po mši sv., v okolí svátku sv. Kryštofa, patrona motoristů a cestujících, budou požehnány všechny přítomné automobily a řidiči. Zváni jsou nejen ti, kdo budou na cestách.

30.7. – neděle – Pouť ve Veselé – hlavní mše svatá v 9.00 hod. v kostele sv. Jakuba. V 14.30 Požehnaní.

1. – 4. 8. bude otec Jarosław prožívat exercicie. Mše sv. nebudou.

13.8. – neděle – Pouť v Rynárci – hlavní mše svatá v 7.30 hod. v kostele sv. Vavřince. V 15.00 Požehnaní.

21.7. a 25.8. (pátky) – Dny milosrdenství. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

22.7. a 26.8.soboty – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

Přeji všem milým hostům a farníkům hojnost Božích darů a milostí, ať už při slavení dne Páně, tak při prožívání všedních dnů s tím vším, co vnášejí do našeho srdce.

Ohlášky na měsíc červen 2017

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy bude se konat 25.06.

2.6. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

3.6. od 8.30 Zveme cele rodiny na Fotbalový Turnaj který se bude konat na velkém hřišti u nádraží v Horní Cerekvi.

4.6. – Zveme cele rodiny na: Táborák ke dni DĚTI, který se bude konat od 15.00 na farní zahradě (doneste něco sladkého s sebou a taky klobásy – uděláme oheň)

10.6. – sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 9.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

10.6. (sobota)Marianská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5 -12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.00 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

10.6. – Pěší pout na Křemešník. Vyjdeme ve 12.00 h. s Horní Cerekvi – Mše sv. na Křemešníku v 17:00. Prosím zajistit si zpáteční cestu. Mše sv. v Horní Cerekvi bude v sobotu 10.6. v 19.00 s nedělní platností. V nedělí 11.6. Mše sv. v Rynárci v 7.30, ve Vesele 11.00 Horní Cerekvi nebude.

16.6. (pátek) Den milosrdenství. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

17.6. v 18:00 – Papežské misijní dílo sv. Petra a Biskupství Českobudějovické Vás zve na pouť za duchovní povolání v Horní Cerekvi. Mši sv. bude sloužit otec Tomas van Zavrel. Od 17:00 příležitost ke svatosti smířeni v 17.15 růženec za povoláni.

18.6. – 10:30 – Důležitou událostí v našich farnostech bude Boží Tělo, které se bude konat pro všechny farnosti ve Veselé. Ve Veselé v 10.30 bude Mše sv. a po ní průvod. Prosím udělejte si čas na Slavení Božího Těla, protože ne jenom vyznáváme svou víru slavnostním průvodem, ale taky prosíme Boha o požehnání v prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme. Ať všichni se sejdeme na Slavení Eucharistie v průvodu ve Veselé. V loni jsme Boží Tělo slavili v Horní Cerekvi, letos ve Veselé, a příští rok v Rynárci. Mše sv. toho dne: Rynárec v 7.30 Horní Cerekev v 9.00.

24.6. – 10.00 Kněžské svěceni v Českých Budějovicích.

24.6. – v 15.00 v Horní Cerekvi Film pro děti: „Hledá se Nemo” Srdečně zveme.

24.6.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

24.6. – mše svatá v Horní Cerekvi bude v 18.00 v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.

Pouť v Horní Cerekvi bude v neděli 25.6– hlavní mše svatá v 10.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově. V 16.00 Požehnaní v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.

27 – 30.6 – Mše sv. nebudou.