Archiv rubriky: Ohlášky

Ohlášky

Ohlášky na měsíc leden 2021

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti.

1.1.2021 (pátek) SLAVNOST PANNY MARIE Mše sv.: (v Rynárci v čtvrtek v 17.30 h), Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

3.1. (neděle) je Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ Mše sv.: v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h. V Počátkách ve středu 6.1 v 17.00.

10.1. (neděle) je Slavnost KŘTU PÁNĚ Mše sv.: v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

Od 1.1. do 24.1.2021 se bude opět konat v Horní Cerekvi TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA pro Charitu Pelhřimov. V letošním roce musíme chvíli počkat, až se pandemická situace zlepší.
Pokud se situace zlepší tak jako minulý rok přijdeme k Vám. Uvidíme po 10. lednu.
Pokud se situace nezlepší kasičky budou v kostele, na faře, na poště nebo v obchodech.

Prosím, otevřete dveře svých domovů i srdcí těm, kteří k vám přicházejí s poselstvím pokoje, radosti a lásky. Buďte ale opatrní, komu peníze dáváte! Prosím všechny, kdo by chtěl pomoci, ať se přihlásí. Potřebujeme jak děti – koledníky, tak i vedoucí skupinek starší 16ti let.
Tříkrálová sbírka také bude probíhat Počátkách, Horní Vsi, Hříběcí, Rynárci a v okolních vesnicích.

Další informace ohledně Tříkrálový sbírky zde na stránkach www.cerekev.cz

22.1. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mší svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

23.1. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

30.1. (sobota)NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

  • Vše platí podle současně povolených podmínek nařízených vládou a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru,
  • Mše sv. prosím využijte možnost skrze tv. Noe, Proglas nebo internet,
  • Zavádíme novy způsob rezervace účasti na Mši sv. V kostelech u vchodů je sešit ve kterém se můžeme zapsat na konkrétní Mši sv., která se bude konat podle aktuálních pravidel.
  • Kontaktujte mě, pokud budete potřebovat službu zpovědi, ostatních svátosti nebo přístup do kostela k soukromé adoraci. Pamatují na Vás v modlitbě.
    P. Jaroslaw ZYGMUNT

Milovaní! Ať do dalšího roku našeho života osobního, v rodině, ve farnosti, v obci a v národě – Bůh nám žehná.

 

Farní statistika (2019) 2020:

Farnost: Svatby Křty Pohřby
Horní Cerekev (0) 1 (5) 4 (15) 17
Rynárec (0) 0 (6) 2 (3) 6
Počátky (0) 1 (5) 4 (10) 17

(údaje pro rok 2019 jsou pro srovnání uvedeny v závorce)

Úmysly bohoslužeb na období od 30.11.2020 do 31.12.2020

Horni Cerekev

Úterý 1.12. – na úmysl dárce
Pátek 4.12. – První pátek – na úmysl dárce
Sobota 5.12. – za Františka a Miladu Mezerovy, dceru Miladu, za Marii a Jaroslava Svobodovy, za rodinu Nacházelovu a Sochorovu a za  celou živou rodinu Mezerovu
Neděle 6.12. –  za farnost
Úterý 8.12. – P Marie – na úmysl dárce
Pátek 11.12. – za Antonína a Martu Havlíkovi
Sobota 12.12. –  za Marii Jeřábkovou a manžela
Neděle 13.12. – za farnost
Úterý 15.12. – na úmysl dárce
Pátek 18.12. – za Jaroslava Kesnera, jeho rodiče a sourozence, za rodiče Bartů syna s manželkou, za rodinu Kotrčovu a duše v očistci
Sobota 19.12. – za Jiřího Tůmu a syna
Neděle 20.12, – za farnost
Úterý 22.12. – na úmysl dárce
Pátek 25.12.Vánoce – na úmysl dárce
Sobota 26.12.Vánoce – za rodiče Chadimovy a Dvořákovy jejich rodiče a sourozence, sestry Annu, Jaroslavu a Martu bratra Rudolfa švagry Miroslava a Josefa
Neděle 27.12. Sv. Rodiny – za farnost
Úterý 29.12. – není mše sv.
Čtvrtek 31.12. – Konec roku – za farnost 

Počátky

Pátek 4.12. – První Pátek – za Marii a Jana Malínkovy jejich rodiče a sourozence
Neděle 6.12. –  za Antonína Odrážku, manželku, rodiče, sourozence a zetě Josefa
Středa 9.12. – za Josefa Nechvátala, rod Fryntů, Urbanů, Nechvátalů a duše v očistci
Neděle 13.12. –  za rodinu Karáskovu, Holcovu Kuchyňkovu a Hálovu a za farnost Počátky
Středa 16.12. – za rodiny Fryntů, Urbanů a Matoušků, Heřmánků
Neděle 20.12. –  za rodiny Jankovu, Zbroňovu, Vojtovu a Koukalovu
Středa 23.12. – za spásu duše dcery Simonky za její prarodiče, tetu Marii a duše v očistci
Pátek 25.12.Vánoce – za rod Moravů, Pechů, Holických a duše v očistci
Sobota 26.12.Vánoce – za rodinu Hezinovu a Novotných
Neděle 27.12. – sv. Rodiny  za živé i zemřelé členy rodiny Žižkovy
Středa 30.12. – není Mše sv.
Čtvrtek 31.12. – Konec roku – za farnost 

Rynárec

Čtvrtek 3.12. – na úmysl dárce
Neděle 6.12.
Čtvrtek 10.12. –  Za Karla Tornera, jeho rodiče, sestru Marií, za rodiče Hronovi, rodinu Tyračkovu, Strakovu a Královu.
Neděle 13.12. – na úmysl dárce
Čtvrtek 17.12. – na úmysl dárce
Neděle 20.12. –  na úmysl dárce
Čtvrtek 24.12.
Pátek 25.12.Vánoce – na úmysl dárce
Sobota 26.12.Vánoce
Neděle 27.12. – sv. Rodiny  za rodiče Salavovi, Aloise Kopeckého, dceru Jaroslavu, rodinu Doležalovu a duše v očistci
Čtvrtek 31.12. – Konec roku – za farnost

Ohlášky na měsíc listopad a prosinec 2020

Pán Bůh zaplať za příspěvky na potřeby farnosti. Sbírka na bohoslovce bude 6.12.

V neděli 29.11. v liturgii církve máme ADVENTNÍ NEDĚLI. Platí obvyklý pořad bohoslužeb. Na začátku všech bohoslužeb se budou SVĚTIT ADVENTNÍ VĚNCE. Prosím, přineste je s sebou v tento den na mši sv. a uložte na obvyklá místa.

RORÁTNÍ MŠE SV. budou v pátky v Horní Cerekvi v 18.00 h. Děti, ať si na „Roráty“ připraví lampióny. Rodiče a ať dětem pomohou zúčastnit se těchto adventních bohoslužeb. Dospělí ať si na „Roráty“ přinesou svíčky v kelímku.

4.12. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSICÍ. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopátečni modlitby.
V Počátkách ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ v 16.30, mše v 17.00.

12.12. – sobotaPŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

Předvánoční zpovídání v našich farnostech – využijte zpověď půl hodiny před Mši sv.

Ve čtvrtek (17.12.) od 08:30 h v Horní Cerekvi bude příprava našeho kostela na svátky. Bude se v kostele stavět Betlém a uklízet. Moc prosím všechny farníky, kteří mají dostatek času a sil, o pomoc.

19.12. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

20.1.2 – 4. neděle adventní mše sv. budou v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

24.12. „PŮLNOČNÍ“ mše sv. budou v Rynárci a Počátkách v 22.00 h, v Horní Cerekvi ve 24.00 h.

25.12. O SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ mše sv.: v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

27.12. SVÁTEK SVATÉ RODINY, mše sv.: v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

31.12. čtvrtek – POSLEDNÍ DEN ROKU 2020 budeme děkovat za starý rok a prosit o Boží pomoc do nového roku, mše sv.: Počátkách v 15.00, v Horní Cerekvi 16.00 h. v Rynárci v 17.30 h,

1.1.2021 SLAVNOST PANNY MARIE mše sv.: Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h. 

  • Vše platí podle současně povolených podmínek nařízených vládou a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru,
  • Mše sv. prosím využijte možnost skrze tv Noe, Proglas nebo internet,
  • v našich farnostech prosím aby se zúčastnili ti kdo objednali úmysl Mše sv. Prosím o potvrzení sloužení Mše sv. i počtu účastníků telefonický – 730 168 096 nebo kostelnikům,
  • Úmysly postupně budeme aktualizovat na naši webové stránce cerekev.cz

Kontaktujte taky pokud někdo bude potřebovat službu zpovědi, ostatních svátosti nebo přístup do kostela k soukromé adoraci.

Milovaní! Někdo kdysi řekl: „Kdyby se Kristus tisíckrát narodil v Betlémě, není nám to nic platné, jestliže se nenarodí v našich srdcích“. Zamysleme se nad tímto výrokem a ať nás moc a síla Božího požehnání vede po všech nedělních i všedních cestách adventních týdnu.

Úmysly bohoslužeb na období od 17.11.2020 do 29.11.2020

Horni Cerekev

Úterý 17.11. –  za rodiče Martinkovy, syna Jaroslava a dcery Marii a Danu
Pátek 20.11. –  na úmysl dárce
Sobota 21.11. – Na poděkování za 25 let společného života
Neděle 22.11.Krista Krále za farnost
Úterý 24.11. – na úmysl dárce
Pátek 27.11. –  na úmysl dárce
Sobota 28.11. –  na úmysl dárce
Neděle 29.11. – (1. Adventní)  za farnost

Počátky

Středa 18.11. –  za Jaroslava a Boženu Vincencovy a vnuka Pavla, za Václava a Marii Vyvadilovy
Neděle 22.11.Krista Krále – za Růženku Šteflovou její rodiče a sourozence
Středa  25.11. – za Františka Janko a celý rod
Neděle 29.11. –  (1 Adventní) za rodinu Vančurovu, Budkovu, Markovu a Jedličkovu

Rynárec

Čtvrtek 19.11. –  Za rodinu Smrčkovu
Neděle 22.11. –  Krista Krále – na úmysl dárce
Čtvrtek 26.11. –  na úmysl dárce
Neděle 29.11. –  (1 Adventní) na úmysl dárce

Průvodce adventem 2020

Milí farníci,
pastorační středisko brněnské diecéze připravilo letos již podvacáté brožuru Průvodce adventem 2020, která může pomoci k užitečnému prožití letošní adventní doby. Každý den předkládá tři krátké texty: Boží slovo – úryvek z textu, který se v ten den čte v kostele. Jako doplnění biblických rozjímání poslouží myšlenky známých autorů: papež František, emeritní papež Benedikt XVI, Józef Augustyn, Vojtěch Cikrle, Zbigniew Czendlik, Timothy Dolan, Anselm Grün, Guy Gilbert, Fabrice Hadjadj, Ladislav Heryán, Charles Journet, Joseph Langford, Thomas Leoncini, James Mallon, Josef Maureder, Jean Mercier, Aleš Opatrný, Angelika Pintířová, Josef Prokeš, Helmut Schlegel, Matka Tereza, Marek Orko Vácha, Markéta Zahradníková, Michal Zamkovský. Třetí krátký text směřuje k zamyšlení, jakou cestou se vydáváme anebo můžeme vydat ve svém osobním životě.

Brožurky jsou k vyzvednutí v kostele.

Ohlášky – Úmysly Mší svatých na rok 2021

Milí Farníci

Chtěl jsem Vás pozdravit a taký podpořit v této nelehké době. Pamatují na Vás v modlitbě a jsem Vám také připraven pomoci. Těším se, že využíváte individuální možnost zpovědi, přijímání a adorace.

Prožíváme podzimní dobu, na začátku listopadu jsme se modlili za naše zemřelé a získávali plnomocné odpustky. Připomínám že plnomocné odpustky je možné získat ještě po celý měsíc listopad.

Mše svaté sloužím pravidelně, i když v menším počtu s 1 osobou, která objednala úmysl a kostelníkem. I v tomto čase myslím na Vás, kteří se nemůžete zúčastnit bohoslužby v našem kostele. Myslím na všechny nemocné modlím se za ně a prosím aby se rychlé uzdravili.

Úmysly Mší svatých na rok 2021

Vaše úmysly můžete přinést do sakristie, poslat mailem na adresu rkf.hornicerekev@dicb.cz , nebo vložit do poštovní schránky v Horní Cerekvi.
Pro tento účel si můžete stáhnout a vytisknout formulář.

Důležité je prosím uvést:

– ze které farnosti jste
– úmysl
– plánované datům
– příjmení
– číslo telefonu abych Vás mohl kontaktovat a potvrdit přijetí úmyslu

Milí Farníci ještě jednou Vás ujišťuji o modlitbě za Vás a Vaše rodiny. Očekávám až se zase sejdeme v našich kostelích.    Váš otec Jaroslaw

Prosby za zemřelé 2020

Milí farníci. 1.11. v nedělí slavíme SLAVNOST VŠECH SVATÝCH. Je to doporučený zasvěcený svátek. Mše sv. budou sloužený podle opatření jako v neděli a budu se jako každým rokem modlit za zemřelé.

2.11. (pondělí) VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ. NEBUDE modlitba při hrobech na hřbitově a budeme se modlit při Mši svaté,

Zatím se nemůžeme sejít v plném počtu. Mše svaté jak to było naplánováno budu sloužit podle opatření a jména naších zemřelých budeme číst při Mši svaté.

Lístky na prosby můžete vzít z kostela, tisknout nebo napsat doma a pák přinést nebo předat někomu kdo jde do kostela.

Lístek na prosby ke stažení

Úmysly bohoslužeb na období od 27.10.2020 do 15.11.2020

Horni Cerekev

Úterý 27.10. – na úmysl dárce
Neděle 1.11.Slavnost Všech svatých – za zemřelé
Pondělí 2.11.Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – za zemřelé
Úterý 3.11. – na úmysl dárce
Pátek 6.11.První pátek – na úmysl dárce
Sobota 7.11. – na úmysl dárce
Neděle 8.11. – za farnost
Úterý 10.11. – na úmysl dárce
Pátek 13.11. –  za Václava Rásochu a za rodiče Hypšovi
Sobota 14.11. – za Leopolda Jeřábka a manželku
Neděle 15.11. – za farnost

Počátky

Středa 28.10. –  Státní svátek – Svátek sv. Šimona a Judy – za Fratišku Havlíčkovu rodiče a sourozence, dr Marii Kalužovu její rodinu, Marii Brzkovu a její rodinu, Stanislava Čekala a jeho rodinu
Neděle 1.11. –  Slavnost Všech svatých – za zemřelé
Pondělí 2.11.Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – za zemřelé
Středa 4.11. –  za zemřelé
Pátek 6.11.První pátek – za Stanislavu Adamcovu, rodiče a duše v očistci
Neděle 8.11. – za Jana Novotného a manželku Jaroslavu, za Vlastu Urbanovu rodiče Novotných a Kadlecovi
Středa 11.11. –  za Pavla Panáčka jeho rodiče Hedviku a Vladimíra
Neděle 15.11. –  za Miladu Ondřejkovu, rodiče Ondřejkovy a Hloškovy a duše v očistci

Rynárec

Čtvrtek 29.10. – na úmysl dárce
Neděle 1. 11. – Za Jana Marouska, za živé i zemřelé členy rodiny Marouskovy, Chalupovy a Sankotovy a za duše v očistci
Čtvrtek 5. 11. – na úmysl dárce
Neděle 8. 11. – Za Boženu a Františka Kopeckých, za Davídka, za rodinu Hunálovu, Strnadovu a Koblicovu a duše v očistci
Čtvrtek 12. 11. – Za rodiče Smrčkovi, syny Jaroslava a Václava. Za rodiče Pechovi, dceru Marii, zetě Josefa a vnuka Lubomíra, za zemřelé sourozence a duše v očistci
Neděle 15. 11. – Za rodinu Žákovu, rodinu Vaňkovu a cele přátelstvo.