Archiv rubriky: Ohlášky

Ohlášky

Ohlášky na měsíc říjen 2019

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 13.10 a 6.10. v Počátkách. Sbírka na Misie 20.10.

V utery 1.10. začíná měsíc říjen. Je to čas, kdy se celá Církev spojuje v RŮŽENCOVÉ MODLITBĚ.

V neděli 6.10. je 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. BOHOSLUŽBY budou:
v Rynárci v 7.30 h, v Počátkách v 9.00 h  a v Horní Cerekví v 10.30 h.
MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ se koná v sobotu v Horní Cerekvi v 18.00 h.

Mše sv. během týdne:
ÚTERÝ v Horní Cerekvi v 18.00;
STŘEDA v Počátkách v 18.00;
ČTVRTEK v Rynárci v 15.15;
PÁTEK v Horní Cerekvi v 18.00.
Půl hodiny před Mši sv. možnost ke svatostí smíření.

4.10. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI v Horní Cerekvi
V 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

4.10. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI v Počátkách
V 17.30 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopatečni modlitby.

6.10. – neděle – 15.00 – Farní setkání – beseda o pouti do Santiaga de Compostella.
Přednáší P. Jarosław ZYGMUNT. K ještě větší radosti můžete přinést kousek buchty.

12.10. NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h.
Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

18.10. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

19.10. setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

19.10 (sobota)Marianská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5 -12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.00 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

26.10.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

29.10. Vikariátní setkání v Horní Cerekvi. Začneme v 9.00 společným slavením Mše sv. 

Do dalšího měsíce naší pozemské pouti ať nás Trojjediný Bůh, s nímž jsme se setkali a kterého jsme odprošovali, děkovali mu a prosili, obohatí darem svého požehnání.

Ohlášky na měsíc září 2019

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 1.9 v Počátkách a v ostatních farnostech 22.9. Sbírka na Bohoslovce bude 15.9.

V neděli 1.9. je 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. BOHOSLUŽBY budou:
v Rynárci v 07.30 h,
v Počátkách v 9.00 h
v Horní Cerekví v 10.30 h.
MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ se koná v sobotu v Horní Cerekvi v 18.00 h.

Mše sv. během týdne:
ÚTERÝ v Horní Cerekvi v 18.00;
STŘEDA v Počátkách v 18.00;
ČTVRTEK v Rynárci v 15.15;
PÁTEK v Horní Cerekvi v 18.00.
Půl hodiny před Mši sv. možnost ke svatostí smíření.

6.9. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI.
V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby. V Počátkách mše v 18.00.

7.9. sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

8.9. neděle – Pouť Nová Buková – mše svatá v 10.30. Mše sv. v Horní Cerekvi v 10.30.

14.9. (sobota) od 8:30 zveme celé rodiny na 6. Fotbalový Turnaj, který se bude konat na velkém hřišti u nádraží v Horní Cerekvi.

14.9. (sobota) – Pouť Horní Vilímeč – mše svatá v 18.00.

15.9. – neděle –  15:00 – Farní setkání – beseda o cestě po Americe. Přednáší manželé Marie a František Jedličkovi. K ještě větší radosti můžete přinést kus buchty.

20.9. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

21.9. – Mše sv. – 10.00 – 730 let města Počátky.

28.9.(sobota) – 16.30 Poutní Mše sv. v Horní Vsi – sv. Václav.

Vyučování náboženství v Počátkách. Prosím o přihlášky v zákristii. 

Na dobu slavení a také do pracovních dnů a doby vyučování přijměte BOŽÍ POŽEHNÁNÍ.

Ohlášky na měsíc červenec a srpen 2019

Pán Bůh zaplať za sbírky na potřeby farnosti.
Sbírky na opravy se budou konat 14.7. a 11. 8.

Nedělní Mše sv.: Rynárec 7.30, Počátky 9.00 v Horní Cerekvi 10.30.
Mše sv. s nedělní platností je v sobotu v Horní Cerekvi v 18.00 h.

5.7. a 2.8 je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI.
V Horní Cerekvi v 17.00 ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ v 17.30 růženec, 18.00 Mše sv., pak prvopáteční modlitby.

Na hlavní pouť P. Marie Karmelské uskutečníme opět poutní zájezd do Kostelního Vydří v sobotu 20 července – Mše bude v 19.00 h.
Autobus pojede z Veselé v 16.00 přes: Rynárec 16.10, Zajíčkov 16.15, Horní Cerekev 16.25,
Bělou 16.35, Počátky (autobusové nádraží) 16:45.
Mše sv v Horní Cerekvi v 18.00 nebude.

13.7 a 10. 8. – sobotyNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

Požehnání automobilů V neděli 28. 7. po mši sv., v okolí svátku sv. Kryštofa, patrona motoristů a cestujících, budou požehnány všechny přítomné automobily a řidiči. Zváni jsou nejen ti, kdo budou na cestách.

11.8. – neděle – Pouť v Rynárci – hlavní mše svatá v 7.30 hod. v kostele sv. Vavřince.
V 15.00 bude Požehnaní.

19.7. a 16. 8. (pátky) Dny milosrdenství. Začínat budou Mší svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

24.8.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

Přeji všem milým hostům a farníkům hojnost Božích darů a milostí, ať už při slavení dne Páně, tak i při prožívání všedních dnů se vším, co vnášejí do našeho srdce.

Ohlášky na měsíc červen 2019

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy bude se konat v neděli 9.6.

7.6. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby. V Počátkách v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ mše v 18.00.

8.6. (sobota)Mariánská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5 -12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.30 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

8.6. – sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

11.6. v 18.00 Mše sv. a v 19.00 katecheze pro dospělé na faře v Horní Cerekvi.
12.6. v 18.00 Mše sv. a v 19.00 katecheze pro dospělé na faře v Počátkách.
13.6. v 15.15 Mše sv. a v 16.00 katecheze pro dospělé na bývalé faře v Rynárci.

15.6. – Pěší pout na Křemešník. Vyjdeme ve 12.30 h. s Horní Cerekvi – Mše sv. na Křemešníku v 17.00. Prosím zajistit si zpáteční cestu. V nedělí 16.6. Mše sv. v Rynárci v 7.30, v Počátkach 9.00 v Horní Cerekvi v 10.30.

20.6. – čtvrtek – Důležitou událostí v našich farnostech bude Boží Tělo, které se bude konat pro všechny farnosti v kostele Božího Těla na hřbitově v Počátkách.
V 18.00 bude Mše sv. a po ní průvod. Prosím udělejte si čas na Slavení Božího Těla, protože ne jenom vyznáváme svou víru slavnostním průvodem, ale taky prosíme Boha o požehnání v prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme.
Ať se všichni sejdeme na Slavení Eucharistie v průvodu v Počátkách.

21.6. (pátek) Den milosrdenství. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

22.6.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

22.6. – mše svatá v Horní Cerekvi bude v 18.00 v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.

Pouť v Horní Cerekvi bude v neděli 23.6 – hlavní mše svatá v 10.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.
V 15.00 Požehnaní v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.

Pouť v Počátkach bude v neděli 23.6. – hlavní mše svatá v 9.00 hod. V farním kostele sv. Jana Křtitele. V 16.00 Požehnaní v kostele sv. Jana Křtitele.