Archiv pro rubriku: Ohlášky

Ohlášky

Ohlášky na měsíc únor 2018

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 18.2., v Počátkách 4.2, a sbírka na Svatopetrský haléř bude 25.2.

1.2. (čtvrtek) – 18.00 – Mše sv. na HROMNICE v Horní Cerekvi

2.2. (pátek) – MŠE SV. V Horní Cerekvi nebude

4.2. a 11.2. –  (neděle) – bude Mše sv. v Horní Cerekvi v 11.00 h

7.2. budu děkovat Bohu za dar života. Prosím o modlitbu. P. Jarosław

Svatost pomazání Nemocných při Mši sv.
V neděli 11.3. je den liturgické památky Panny Marie Lurdské,
zároveň budeme spolu s celou Církví prožívat 26. SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH  – proto se při bohoslužbách:

20.2. v Horní Cerekvi v 18.00 h,
21.2. v Počatkach v 17.00 h a
22.2. v Rynárci v 15.15 h

bude UDĚLOVAT HROMADNĚ SVÁTOST NEMOCNÝCH. K této svátosti může přistoupit ten, kdo je nemocný a také každý kdo překročil 60. rok života. Zveme všechny starší farníky k přijetí této svátosti. Zároveň usilovně prosím, aby všichni zájemci o přijetí svátosti nemocných přistoupili ke svátosti smíření. Není to správné, když někdo přijímá Krista skrze pomazání a už za chvíli nejde ke stolu Páně. Ať slavení svátosti nemocných vede ke skutečné obnově a přiblížení se k Bohu celého člověka.
V našich modlitbách všichni tedy pamatujme na starší lidi, nemocné, na lékaře, zdravotnický personál a také na všechny ty, kteří doma pečují o své blízké, které skolila nemoc.

14.2. je Popeleční středa. Mše sv. bude v Počátkách v 17.00 h.
Začíná Velky půst
„Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný” (sv. Petr Chrysolog)
Začínající postní doba nám dává příležitost nejen k novému obrácení, ale také k prohloubení našeho křesťanského života. V našem snažení nám může pomoci i postní almužna. Jde o spojení konkrétní pomoci bližnímu v nouzi s asketickým cvičením k osvobození se od neúměrné závislosti na pozemských dobrech.

18.2. je PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ s udělováním popelce.

V postní době se budou v našich farnostech konat POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY:

v Horní Cerekvipátek v 17.30 h v kostele         v Rynárci ve čtvrtek v 14.45 h

v Horní Cerekvineděli v 10.00 h v kostele       v Počatkach v středu v 16.30 h

16.2. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude v 17.30 Křížovou cestou, Mše svatá v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství

17.2. (sobota)NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

17.2. (sobota)Mariánská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5-12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.00 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

24.2. (sobota) – setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

24.2. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

Milí farníci, přijměte mé přání, aby tento sváteční den, jak i celý nový týden, byl prozářen povzbuzujícím světlem Boží lásky a Božího požehnání.

Ohlášky na měsíc leden 2018

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy bude 21.01 v Počátkach 7.01.

1.1.2018 (Ponděli) SLAVNOST PANNY MARIE Mše sv.: v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

5.1. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSICÍ. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopatečni modlitby.

6.1. (sobota) je Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ kterou oslavíme při mši sv. v 18.00 h. v Horni Cerekvi.

6.1. (sobota) se bude opět konat v Horní Cerekvi TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA pro Charitu Pelhřimov. Prosím, otevřete dveře svých domovů i srdcí těm, kteří k vám přicházejí s poselstvím pokoje, radosti a lásky. Buďte ale opatrní, komu peníze dáváte! Prosím všechny, kdo by chtěl pomoci, ať přijde v sobotu ráno v 9.00 na faru v Horní Cerekvi. Potřebujeme jak děti – koledníky, tak i vedoucí skupinek starší 16ti let. Tříkrálová sbírka také bude probíhat Počátkách, Horní Vsi, Rynárci a v okolních vesnicích.

13.1. (sobota)NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

13.1. (sobota)Mariańska družina srdecne zve na setkání s dětmi ve věku 5-12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.00 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

19.1. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mší svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

20.1. (sobota) Setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

20.1. (sobota) v 19.00 na faře v Horní Cerekvi – Film: Nedotknutelní – se můžete těšit na francouzskou komedii. Od ledna bude Filmový večer jednou za dva měsíce. Anežka

23.1. – (úterý) – Úklid Kostela začátek bude v 8.30 h.

27.1. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

30.1 – (úterý) – v 9.00 h bude v kostele v Horní Cerekvi Mše sv. s účastí biskupa Vlastimila – Vikariátní setkání kněží pelhřimovského vikariátu

Začíná plesové období! Je to čas radosti, tance a společenských zábav. Opravdový křesťan nemůže zapomenout i v této době na povinnost účasti na nedělní mši sv. Pamatujme, že účast na večerní bohoslužbě v sobotu je splněním tohoto přikázání. 2.2.2018 – se bude opět konat Farní Ples ve Veselé. Je však zapotřebí přispět do tomboly. Vaše příspěvky do tomboly můžete nechat v neděli po Mši sv. v sakrystich našich kostelu.

Milovaní! Ať do dalšího roku našeho života osobního, v rodině, ve farnosti, v obci a v národě – Bůh nám žehná.

Farní statistika (2016) 2017:

Farnost: Svatby Křty Pohřby
Horní Cerekev (1) 2 (5) 13 (8) 17
Rynárec (1) 0 (4) 6 (8) 7
Počátky (2) 0 (8) 10 (14) 16

(údaje pro rok 2016 jsou pro srovnání uvedeny v závorce)

Změna pořadu vánočních bohoslužeb

Horní Cerekev

V neděli 24.12.2017 Mše sv. v 10:30 v Horní Cerekvi nebude.

Prosíme farníky, aby přišli na sobotní mši s nedělní platností v sobotu 23.12.2017 v 18:00 hod.

Počátky

V Počátkách bude půlnoční mše sloužena už ve 20:00 místo původně ohlášených 24:00.

 

Ohlášky na měsíc prosinec 2017

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti.

V neděli 3.12. v liturgii církve máme ADVENTNÍ NEDĚLI. Platí obvyklý pořad bohoslužeb. Na začátku všech bohoslužeb se budou SVĚTIT ADVENTNÍ VĚNCE. Prosím, přineste je s sebou v tento den na mši sv. a uložte na obvyklá místa.

O první neděli adventní (3.12.) se v Horní Cerekvi uskuteční již tradiční Misijní jarmark. Bude probíhat na faře po mši svaté. Výtěžek bude zaslán na konto PMD na pomoc chudým dětem. Bude taky adventní setkání, které začíná v 15:00 hodin v biskupském sále na faře v Horní Cerekvi. Hostem našeho setkání bude Mgr. Josef Sláčík – vikář pelhřimovského vikariátu. Všichni jste srdečně zváni.

RORÁTNÍ MŠE SV. budou v pátky v Horní Cerekvi v 18.00 h. Děti, ať si na „Roráty“ připraví lampióny. Rodiče a ať dětem pomohou zúčastnit se těchto adventních bohoslužeb. Dospělí ať si na „Roráty“ přinesou svíčky v kelímku.

Adventní koncerty skupiny SisterBand
8.12. – patek v 19.00 v Horní Cerekvi
10.12. – neděle v 14.00 v Rynárci.
Všichni jste srdečně zváni.

9.12. v sobotu od 9.00 hod. Zpovídání v Horní Cerekvi – pro všechny farnosti, k dispozici bude kněz z Nového Rychnova P. Ivo Valášek. Pro naše farnosti to bude čas přípravy na Vánoce.

9.12. (sobota) Mariánska družina zve na setkání s dětmi, které se uskutečni od 10.00 – 11.00 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

9.12. – sobotaPŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ.
Začátek návštěv je od 11.00 h.
Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

Zpovídaní v Pelhřimově bude v neděli 10.12 od 14.00 – 17.00, od pon. – stř. od 7.00 – 12.00 a od 13.00 -17.00.

13.12. středa – Zveme Vás do Horní Cerekvi v 18.00 na Česko zpívá Koledy.

16.12. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

17.12. – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ „Gaudete“ tj. Neděle radosti. Zveme na koncert v Rynárci: „Česká Mše Vánoční“ Jan Jakub Ryba.

V úterý (19.12.) od 09.00 h v Horní Cerekvi bude příprava našeho kostela na svátky. Bude se v kostele stavět Betlém a uklízet. Moc prosím všechny farníky, kteří mají dostatek času a sil, o pomoc.

23.12. sobota – setkání ministrantů – od 9.00 do 10.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

24.12. – 4 neděle adventní mše sv. budou:
v Rynárci v 7.30 h,
Počátkách v 9.00,
v Horní Cerekvi v 10.30 h. mše sv. NEBUDE

24.12. „PŮLNOČNÍ“ mše sv. budou:
v Rynárci v 22.00 h,
v Horní Cerekvi ve 24.00 h.
v Počátkách ve 20.00 h.

25.12. O SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ mše sv.:
v Rynárci v 7.30 h,
Počátkách v 9.00,
v Horní Cerekvi 10.30 h.

26.12. O SVÁTKU SV. ŠTĚPÁNA, mše sv.:
v Rynárci v 7.30 h,
Počátkách v 9.00,
v Horní Cerekvi 10.30 h.

31.12. SVÁTEK SVATÉ RODINY je to také POSLEDNÍ DEN ROKU 2017 budeme děkovat za starý rok a prosit o Boží pomoc do nového roku, mše sv.:
v Rynárci v 7.30 h,
Počátkách v 9.00,
v Horní Cerekvi 10.30 h.

1.1.2018 SLAVNOST PANNY MARIE mše sv.:
v Rynárci v 7.30 h,
Počátkách v 9.00,
v Horní Cerekvi 10.30 h.

Milovaní! Někdo kdysi řekl: „Kdyby se Kristus tisíckrát narodil v Betlémě, není nám to nic platné, jestliže se nenarodí v našich srdcích“. Zamysleme se nad tímto výrokem a ať nás moc a síla Božího požehnání vede po všech nedělních i všedních cestách adventních týdnu.