Archiv rubriky: Ohlášky

Ohlášky

Ohlášky na měsíc červenec a srpen 2019

Pán Bůh zaplať za sbírky na potřeby farnosti.
Sbírky na opravy se budou konat 14.7. a 11. 8.

Nedělní Mše sv.: Rynárec 7.30, Počátky 9.00 v Horní Cerekvi 10.30.
Mše sv. s nedělní platností je v sobotu v Horní Cerekvi v 18.00 h.

5.7. a 2.8 je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI.
V Horní Cerekvi v 17.00 ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ v 17.30 růženec, 18.00 Mše sv., pak prvopáteční modlitby.

Na hlavní pouť P. Marie Karmelské uskutečníme opět poutní zájezd do Kostelního Vydří v sobotu 20 července – Mše bude v 19.00 h.
Autobus pojede z Veselé v 16.00 přes: Rynárec 16.10, Zajíčkov 16.15, Horní Cerekev 16.25,
Bělou 16.35, Počátky (autobusové nádraží) 16:45.
Mše sv v Horní Cerekvi v 18.00 nebude.

13.7 a 10. 8. – sobotyNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

Požehnání automobilů V neděli 28. 7. po mši sv., v okolí svátku sv. Kryštofa, patrona motoristů a cestujících, budou požehnány všechny přítomné automobily a řidiči. Zváni jsou nejen ti, kdo budou na cestách.

11.8. – neděle – Pouť v Rynárci – hlavní mše svatá v 7.30 hod. v kostele sv. Vavřince.
V 15.00 bude Požehnaní.

19.7. a 16. 8. (pátky) Dny milosrdenství. Začínat budou Mší svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

24.8.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

Přeji všem milým hostům a farníkům hojnost Božích darů a milostí, ať už při slavení dne Páně, tak i při prožívání všedních dnů se vším, co vnášejí do našeho srdce.

Ohlášky na měsíc červen 2019

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy bude se konat v neděli 9.6.

7.6. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby. V Počátkách v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ mše v 18.00.

8.6. (sobota)Mariánská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5 -12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.30 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

8.6. – sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

11.6. v 18.00 Mše sv. a v 19.00 katecheze pro dospělé na faře v Horní Cerekvi.
12.6. v 18.00 Mše sv. a v 19.00 katecheze pro dospělé na faře v Počátkách.
13.6. v 15.15 Mše sv. a v 16.00 katecheze pro dospělé na bývalé faře v Rynárci.

15.6. – Pěší pout na Křemešník. Vyjdeme ve 12.30 h. s Horní Cerekvi – Mše sv. na Křemešníku v 17.00. Prosím zajistit si zpáteční cestu. V nedělí 16.6. Mše sv. v Rynárci v 7.30, v Počátkach 9.00 v Horní Cerekvi v 10.30.

20.6. – čtvrtek – Důležitou událostí v našich farnostech bude Boží Tělo, které se bude konat pro všechny farnosti v kostele Božího Těla na hřbitově v Počátkách.
V 18.00 bude Mše sv. a po ní průvod. Prosím udělejte si čas na Slavení Božího Těla, protože ne jenom vyznáváme svou víru slavnostním průvodem, ale taky prosíme Boha o požehnání v prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme.
Ať se všichni sejdeme na Slavení Eucharistie v průvodu v Počátkách.

21.6. (pátek) Den milosrdenství. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

22.6.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

22.6. – mše svatá v Horní Cerekvi bude v 18.00 v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.

Pouť v Horní Cerekvi bude v neděli 23.6 – hlavní mše svatá v 10.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.
V 15.00 Požehnaní v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.

Pouť v Počátkach bude v neděli 23.6. – hlavní mše svatá v 9.00 hod. V farním kostele sv. Jana Křtitele. V 16.00 Požehnaní v kostele sv. Jana Křtitele.

Ohlášky na měsíc květen 2019

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 12.5. a v Počatkach 5.5.

Středa je první den měsíce května, se kterým jsou spojeny MÁJOVÉ POBOŽNOSTI. Obecně budou pobožnosti k poctě Panny Marie ve všech kostelích vždy po mši svaté. Kromě kostelů budou i v kaplích v Nové Bukové (každý čtvrtek v 19 hodin).

3.5. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 Růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopátečni modlitby.

4.5. (sobota) – Mariánská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5 -12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.30 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana. 

11.5. (sobota)– NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

12.5. – Pěší pout do sv. Kateřiny. Vyjdeme ve 13.30 h. z Horní Cerekve. V 15.00 májová pobožnost.

17.5. (pátek) Den milosrdenství. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

21.5. v 18.00 Mše sv. a v 19.00 katecheze pro dospělé na faře v Horní Cerekvi.

22.5. v 18.00 Mše sv. a v 19.00 katecheze pro dospělé na faře v Počátkách.

23.5. v 15.15 Mše sv. a v 16.00 katecheze pro dospělé na bývalé faře v Rynárci.

25.5sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

25.5 – Vikariatni detska Pout v Častrově.

Velikonoce 2019 – pořad bohoslužeb

KVĚTNÁ NEDĚLE 14.04.2019 – Doneste si ratolesti s sebou!

07.30 h v Rynárci ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ A MŠE SV.
09.00 h v Počátkách ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ A MŠE SV.
10.30 h v Horní Cerekvi  ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ A MŠE SV.

 ZELENÝ ČTVRTEK – 18.04.2019

16.00 h v Rynárci MŠE SV. VEČEŘE PÁNĚ
16.45 h v Rynárci  společná   Adorace v  „Getsemanské zahradě“
18.00  h  v  Počátkách MŠE SV. VEČEŘE PÁNĚ
18.00 h v Horní Cerekvi MŠE SV. VEČEŘE PÁNĚ
19.00 h – 19.30 h v Horní Cerekvi společná  Adorace v  „Getsemanské zahradě“

VELKÝ PÁTEK – 19.04.2019  – Dnes je den přísného postu!

17.30 h v  Počátkách KŘÍŽOVÁ CESTA
18.00 h v  Počátkách VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
19.00 h – 19.30 h v  Počátkách společná Adorace v „Božím hrobě“
17.30 h v Horní Cerekvi  KŘÍŽOVÁ CESTA
18.00 h v Horní Cerekvi VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
19.00 h – 19.30 h v Horní Cerekvi společná Adorace v „Božím hrobě“

BÍLÁ SOBOTA – 20.04.2019 – Doneste si s sebou svíčky!

09.00 h – v Horní Cerekvi žehnání velikonočních pokrmů a Adorace v „Božím hrobě“
10.00 h – v  Počátkách žehnání velikonočních pokrmů a Adorace v „Božím hrobě“
11.00 h – v Rynárci žehnání velikonočních pokrmů a Adorace v „Božím hrobě“
19.00 h v  Počátkách MŠE SV. VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ
20.00 h v Horní Cerekvi  MŠE SV. VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

VELIKONOČNÍ  NEDĚLE – 21.04.2019

07.30 h v Rynárci MŠE SV.
09.00 h v  Počátkách MŠE SV.
10.30 h v Horní Cerekvi MŠE SV.

VELIKONOČNÍ  PONDĚLÍ – 22.04.2019

07.30 h v Rynárci MŠE SV.
09.00 h v  Počátkách MŠE SV.
10.30 h v Horní Cerekvi MŠE SV.