Archiv rubriky: Ohlášky

Ohlášky

Ohlášky na měsíc duben 2019

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Velikonoční sbírka se bude konat 21.4.

Zpovídání v Pelhřimově:
Neděle (31.3) od 14.00 – 17.00,
Pondělí (1.4), Úterý (2.4), Středa (3.4) 7.00 – 12.00; 13.00 – 18.00.

Od 3.4. – Mše sv. v Počátkách v kostele v týdnu budou v 18.00.

5.4. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. v Horní Cerekvi a Počátkách v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 KŘÍŽOVA CESTA v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

V postní době se budou v našich farnostech konat POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY:
v Horní Cerekvipátek v 17.30 h v kostele       v Rynárci ve čtvrtek v 14.45 h
v Horní Cerekvineděli v 10.00 h v kostele       v Počátkách v středu v 17.30 h

6.4. (sobota)Mariánská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5 -12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.30 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

6.4. (sobota) – Postní zpovídání pro všechny farnosti v Horní Cerekvi od 16:30 – 18.00 hod.

10.4. – Postní zpovídání pro farnost Počátky se uskuteční ve středu od 17:00 – 18.00 hod.

9.4. v 18.00 Mše sv. a v 19.00 katecheze pro dospělé na faře v Horní Cerekvi.

10.4. v 18.00 Mše sv. a v 19.00 katecheze pro dospělé na faře v Počátkách.

11.4. v 15.15 Mše sv. a v 16.00 katecheze pro dospělé na bývalé faře v Rynárci.

13.4. – sobota – Před VELIKONOČNÍ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

19.4. setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

 Kristus vstal z mrtvých! Aleluja! Skutečně vstal z mrtvých! Aleluja!

Ohlášky na měsíc březen 2019

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 10.3,
v Počátkách 3.3.

1.3. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 Růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

2.3. (sobota)Mariánská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5 -12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.00 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

6.3. Popeleční středa – Mše sv. svěcení popela a označování věřících popelem v Počátkách v 17.00 nebo o první postní neděli ve všech farnostech.

V postní době se budou v našich farnostech konat POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY:
v Horní Cerekvi: pátek v 17.30 h a v neděli v 10.00 h v kostele
v Rynárci ve čtvrtek v 14.45 h
v Počátkach v středu v 16.30 h

9.3. – sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

15.3. (pátek) – Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude KŘÍŽOVOU CESTOU v 17.30, Mše svatá v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

16.3. setkání ministrantů – od 9.00 – 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

19.2. v 18.00 Mše sv. a v 19.00 katecheze pro dospělé na faře v Horní Cerekvi.

20.2. v 17.00 Mše sv. a v 18.00 katecheze pro dospělé na faře v Počátkách.

21.2. v 15.15 Mše sv. a v 16.00 katecheze pro dospělé na bývalé faře v Rynárci.

30.3.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

Zpovídání v Pelhřimově:
Neděle (31.3) od 14.00 – 17.00
Pondělí (1.4), 7.00 – 12.00; 13.00 – 18.00
Úterý (2.4), 7.00 – 12.00; 13.00 – 18.00
Středa (3.4) 7.00 – 12.00; 13.00 – 18.00

Vám všem, milým hostům a farníkům, ať dobrý Bůh žehná při dnešním nedělním odpočinku a také ve všedních dnech, nechť i tam je přítomna jeho posilující milost.

Ohlášky na měsíc únor 2019

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti.
Sbírka na opravy se bude konat 17.2., v Počátkách 3.2, a sbírka na Svatopetrský haléř 24.2.

1.2. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.
V Počátkách bude v 16.00  ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ mše v 17.00.

2.2. – SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU. V Horní Cerekvi v 18.00 Mše sv.

8.2.2019 – Se bude opět konat Farní Ples ve Veselé.

9.2. (sobota)NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

Svatost pomazání Nemocných při Mši sv. 11.2. máme památku Panny Marie Lurdské a zároveň je to SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH – proto se při bohoslužbách 12.2. v Horní Cerekvi v 18.00, 13.2. v Počátkách v 17.00 a 14.2. v Rynárci v 15.15 bude UDĚLOVAT HROMADNĚ SVÁTOST NEMOCNÝCH. K této svátosti může přistoupit ten, kdo je nemocný a také každý kdo překročil 60. rok života. Zveme všechny starší farníky k přijetí této svátosti. Zároveň usilovně prosím, aby všichni zájemci o přijetí svátosti nemocných přistoupili ke svátosti smíření. Není to správné, když někdo přijímá Krista skrze pomazání a už za chvíli nejde ke stolu Páně. Ať slavení svátosti nemocných vede ke skutečné obnově a přiblížení se k Bohu celého člověka.

15.2. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Mše svatá v 18:00 bude spojena s adorací. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství

19.2. v 18.00 Mše sv. a v 19.00 katecheze pro dospělé na faře v Horní Cerekvi.

20.2. v 17.00 Mše sv. a v 18.00 katecheze pro dospělé na faře v Počátkách.

21.2. v 15.15 Mše sv. a v 16.00 katecheze pro dospělé na bývalé faře v Rynárci.

23.2. (sobota) – setkání ministrantů – od 9.00-11.00 h na faře v Horní Cerekvi.

23.2. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

2.3. (sobota)Mariánská družina srdečně zve na setkání s dětmi, které se uskutečni od 10.00 – 11.00 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

 Milí farníci, přijměte mé přání, aby tento sváteční den, jak i celý nový týden, byl prozářen povzbuzujícím světlem Boží lásky a Božího požehnání.

Ohlášky na měsíc leden 2019

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy bude 13.01 v Počátkách 6.1.

1.1.2019 (úterý) SLAVNOST PANNY MARIE
Mše sv.: (v Rynárci v pondělí v 17:30 h), Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

4.1. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

5.1. (sobota) se bude opět konat v Horní Cerekvi TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA pro Charitu Pelhřimov. Prosím, otevřete dveře svých domovů i srdcí těm, kteří k vám přicházejí s poselstvím pokoje, radosti a lásky. Buďte ale opatrní, komu peníze dáváte! Prosím všechny, kdo by chtěl pomoci, ať přijde v sobotu ráno v 9.00 na faru v Horní Cerekvi. Potřebujeme jak děti – koledníky, tak i vedoucí skupinek starší 16-ti let. Tříkrálová sbírka také bude probíhat Počátkách, Horní Vsi, Rynárci a v okolních vesnicích.

6.1. (Neděle) je Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
Mše sv.: v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

8.1. (úterý) v 18.00 Mše sv. a v 19.00 katecheze pro dospělé na faře v Horní Cerekvi: Zjeveni sv. Jana.

9.1. (středa) v 17.00 Mše sv. a v 18.00 katecheze pro dospělé na faře v Počátkách: Zjeveni sv. Jana.

10.1. (čtvrtek) v 15.15 Mše sv. a v 16.00 katecheze pro dospělé na bývalé faře v Rynárci: Zjeveni sv. Jana.

12.1. (sobota)NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

18.1. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mší svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

19.1. (sobota) Setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

Začíná plesové období! Je to čas radosti, tance a společenských zábav. Opravdový křesťan nemůže zapomenout i v této době na povinnost účasti na nedělní mši sv. Pamatujme, že účast na večerní bohoslužbě v sobotu je splněním tohoto přikázání.
8.2.2019 – se bude opět konat Farní Ples ve Veselé. Rádi bychom vás požádali o příspěvky do tomboly. Věci můžete nechat v neděli po Mši sv. v sakristiích našich kostelů.

19.1. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

Milovaní! Ať do dalšího roku našeho života osobního, v rodině, ve farnosti, v obci a v národě – Bůh nám žehná.

Farní statistika (2017) 2018:

Farnost: Svatby Křty Pohřby
Horní Cerekev (2) 1 (13) 10 (17) 17
Rynárec (0) 1 (6) 9 (7) 7
Počátky (0) 1 (10) 5 (16) 14

(údaje pro rok 2017 jsou pro srovnání uvedeny v závorce)