Archiv pro rubriku: Ohlášky

Ohlášky

Ohlášky na měsíc říjen 2018

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 14.10 a v Počátkách vždy v první neděli, na Misie 21.10.

V pondělí 1.10. začíná měsíc říjen. Je to čas, kdy se celá Církev spojuje v RŮŽENCOVÉ MODLITBĚ.

V neděli 7.10. je NEDĚLE V MEZIDOBÍ. BOHOSLUŽBY budou:
v Rynárci v 07.30 h v Počátkách v 9.00 h a v Horni Cerekví v 10.30 h.
MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ se koná v sobotu v Horní Cerekvi v 18.00 h.

Mše sv. během týdne:
ÚTERÝ v Horní Cerekvi v 18.00; STŘEDA v Počátkách v 18.00; ČTVRTEK v Rynárci v 15.15; PÁTEK v Horní Cerekvi v 18.00. Půl hodiny před Mši sv. možnost ke svatostí smíření.

5.10. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI.
V Horní Cerekvi bude v 17.00 ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.
V Počátkách bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ v 17.30 . V 18.00 Mše sv. a po Mši sv. prvopáteční modlitby.

13.10. – Sobota – Pout do Žarošic.
Autobus se zastaví: RYNÁREC – 11.00; VESELÁ – 11.10; POČÁTKY – 11.20; HORNÍ CEREKEV – 11.45. V sobotu nebude Mše sv. v Horní Cerekvi v 18.00.

19.10. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi.
Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

20.10. NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

27.10. setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

27.10.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

29.10. – 18.00 – pondělí – Koncert v kostele v Horní Cerekvi ke stému výročí naší republiky. Hudba v myšlenkách Masarykových. Účinkující: Jitka Baštová – akordeon a Jindřich Macek – loutna.

30.10. Vikariátní setkání – Pelhřimov. Začneme v 9.00 společným slavením Mše sv.

 Do dalšího měsíce naší pozemské pouti ať nás Trojjediný Bůh, s nímž jsme se setkali a kterého jsme odprošovali, děkovali mu a prosili, obohatí darem svého požehnání.

Ohlášky na měsíc září 2018

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 23.9.2018.
Sbírka na Bohoslovce pak bude 16.9.2018

V neděli 2.9. je NEDĚLE V MEZIDOBÍ. BOHOSLUŽBY budou:
v Rynárci v 07.30 h,
v Počátkách v 9.00 h
v Horni Cerekví v 10.30 h.
MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ se koná v sobotu v Horní Cerekvi v 18.00 h.

Mše sv. během týdne:
ÚTERÝ v Horní Cerekvi v 18.00;
STŘEDA v Počátkách v 18.00;
ČTVRTEK v Rynárci v 15.15;
PÁTEK v Horní Cerekvi v 18.00.
Půl hodiny před Mši sv. možnost ke svatostí smíření.

7.9. je PRVNÍ PÁTEK V SMĚSICI
V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopočáteční modlitby. V Počátkách mše v 18.00.

8.9.2018 NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

9.9,2018 (neděle) – Pouť Nová Buková – mše svatá v 10.30. Mše sv v Horní Crekvi v 10.30.

13.9. čtvrtek – 18.00 – Knihovna v Rynárci zve na besedu o cestě po Israeli.
Přednáší Páter ThLic. Jaroslaw Zygmunt ve společenské místnosti Obecního úřadu. Malé občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.

15.9.2018 (sobota) – Duchovíi obnova pro mariánské rodiny. Farnost Horní Cerekev.

15.9. (sobota) – Pouť Horní Vilimeč – mše svatá v 19.00.

16.9. (neděle) – Po Mši sv. Mariánská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5 -12 let, které se uskutečni na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

16.9. od 15.00 – Farní Rodinné setkání (u ohně) na farské zahradě v Horní Cerekvi.

21.9.2018 (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

21.9. setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

28.9. (pátek) v 10.00 – Pouť Běla – mše svatá – sv Václav.

29.9.(sobota) – 16.30 Pouťni Mše sv. v Horní Vsi – sv Václav.

Vyučování náboženství v Počátkách. Prosím o přihlášky v sakristii.

Na dobu slavení a také do pracovních dnů a doby vyučování přijměte prosím
BOŽÍ POŽEHNÁNÍ.

Ohlášky na měsíc červenec a srpen 2018

Pán Bůh zaplať za sbírky na potřeby farnosti. Sbírky na opravy se budou konat 7. a 12. 8.

Nedělní Mše sv.: Rynárec 7.30, Počátky 9.00 v Horní Cerekvi 10.30.
Mše sv. s nedělní platností je v sobotu v Horní Cerekvi v 18.00 h.

6.7. a 3.8 je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ v 17.30 růženec, 18.00 Mše sv., pak prvopáteční modlitby.

21.7. – Na hlavní pouť P. Marie Karmelské uskutečníme opět poutní zájezd do Kostelního Vydří v sobotu 21.července – Mše bude v 19:00 h.
Autobus pojede z Veselé v 16.00 přes: Rynárec 16.10, Zajíčkov 16.15, Horní Cerekev 16.25, Bělou 16.35, Počátky (autobusové nádraží) 16:45.
Mše sv v Horní Cerekvi v 18.00 nebude.

22.7. – V neděli 22.července v 15.00 se uskutečni náš tradiční rodinný koncert v kostele v Horní Cerekvi. Rodinný v tom smyslu, že je pro celou rodinu. Děti jsou srdečně vítány.
Účinkujícími jsou otec a dcera Antonin Rous – housle a Zuzana Rousova Woelderink – viola. Violoncello hraje Jan Skrdlik, dlouholetý kolega ze souboru České barokní trio.
Na programu tedy muže zaznít další skvělé smyčcové trio Ludwiga van Beethovena in G-dur p.9 no.1
Cely koncert začne Polskou sonátou G.F.Telemanna na počest našeho polského otce faráře. Jan zahraje něco ze sólové suity pro violoncello J.S.Bach a Rousovi duetto J.Barriere.
Přijďte, bude to krásné a zábavné.

7.7. a 11. 8. – sobotyNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

Požehnání automobilů V neděli 29. 7. po mši sv., v okolí svátku sv. Kryštofa, patrona motoristů a cestujících, budou požehnány všechny přítomné automobily a řidiči. Zváni jsou nejen ti, kdo budou na cestách.

12.8. – neděle – Pouť v Rynárci – hlavní mše svatá v 7.30 hod. v kostele sv. Vavřince.
V 15.00 Požehnaní.

20.7. a 24. 8. (pátky) Dny milosrdenství. Začínat budou Mší svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

28.7. a 25. 8.soboty – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

Přeji všem milým hostům a farníkům hojnost Božích darů a milostí, ať už při dnešním slavení dne Páně, tak i při prožívání všedních dnů se vším, co vnášejí do našeho srdce.

Ohlášky na měsíc červen 2018

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 24.06.

1.6. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

2.6. – Vikariátní dětská Pout v Nové Cerekvi.

3.6. – 10.30 – Důležitou událostí v našich farnostech bude Boží Tělo, které se bude konat pro všechny farnosti v Rynárci. V Rynárci v 10.30 bude Mše sv. a po ní průvod. Prosím udělejte si čas na Slavení Božího Těla, protože ne jenom vyznáváme svou víru slavnostním průvodem, ale taky prosíme Boha o požehnání v prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme. Ať všichni se sejdeme na Slavení Eucharistie v průvodu v Rynárci. V loni jsme Boží Tělo slavili ve Veselé, letos v Rynárci, a příští rok v Horní Cerekvi.
Mše sv. toho dne: Počátky v 7.30, Horní Cerekev v 9.00.

9.6. – co nejsrdečněji vás zveme na Diecézní pouť s názvem Církev naše rodina, která se koná
8. a 9. června 2018 v Sušici.

9.6. (sobota) – Marianská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5 -12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.00 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

15.6. (pátek) Den milosrdenství. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

16.6. – sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 9.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

16.6.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

23.6. – v 14.00 Mše sv v Rynárci – Setkání Rodaku.

23.6. – mše svatá v Horní Cerekvi bude v 18.00 v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.

Pouť v Horní Cerekvi bude v neděli 24.6 – hlavní mše svatá v 10.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově. V 15.00 Požehnaní v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.

Pouť v Počátkach bude v neděli 24.6 – hlavní mše svatá v 9.00 hod. Ve farním kostele sv. Jana Křtitele. V 16.00 Požehnaní v kostele sv. Jana Křtitele.

28.6. – čtvrtek – se ve Veselí nad Lužnicí koná Kněžský den. Začátek bude v kostele Povýšení sv. Kříže, kde bude v 9.00 hod. sloužena mše sv. Toho dne Mše sv. v Rynárci nebude.