Archiv pro rubriku: Ohlášky

Ohlášky

Ohlášky na měsíc leden 2019

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy bude 13.01 v Počátkách 6.1.

1.1.2019 (úterý) SLAVNOST PANNY MARIE
Mše sv.: (v Rynárci v pondělí v 17:30 h), Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

4.1. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

5.1. (sobota) se bude opět konat v Horní Cerekvi TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA pro Charitu Pelhřimov. Prosím, otevřete dveře svých domovů i srdcí těm, kteří k vám přicházejí s poselstvím pokoje, radosti a lásky. Buďte ale opatrní, komu peníze dáváte! Prosím všechny, kdo by chtěl pomoci, ať přijde v sobotu ráno v 9.00 na faru v Horní Cerekvi. Potřebujeme jak děti – koledníky, tak i vedoucí skupinek starší 16-ti let. Tříkrálová sbírka také bude probíhat Počátkách, Horní Vsi, Rynárci a v okolních vesnicích.

6.1. (Neděle) je Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
Mše sv.: v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

8.1. (úterý) v 18.00 Mše sv. a v 19.00 katecheze pro dospělé na faře v Horní Cerekvi: Zjeveni sv. Jana.

9.1. (středa) v 17.00 Mše sv. a v 18.00 katecheze pro dospělé na faře v Počátkách: Zjeveni sv. Jana.

10.1. (čtvrtek) v 15.15 Mše sv. a v 16.00 katecheze pro dospělé na bývalé faře v Rynárci: Zjeveni sv. Jana.

12.1. (sobota)NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

18.1. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mší svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

19.1. (sobota) Setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

Začíná plesové období! Je to čas radosti, tance a společenských zábav. Opravdový křesťan nemůže zapomenout i v této době na povinnost účasti na nedělní mši sv. Pamatujme, že účast na večerní bohoslužbě v sobotu je splněním tohoto přikázání.
8.2.2019 – se bude opět konat Farní Ples ve Veselé. Rádi bychom vás požádali o příspěvky do tomboly. Věci můžete nechat v neděli po Mši sv. v sakristiích našich kostelů.

19.1. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

Milovaní! Ať do dalšího roku našeho života osobního, v rodině, ve farnosti, v obci a v národě – Bůh nám žehná.

Farní statistika (2017) 2018:

Farnost: Svatby Křty Pohřby
Horní Cerekev (2) 1 (13) 10 (17) 17
Rynárec (0) 1 (6) 9 (7) 7
Počátky (0) 1 (10) 5 (16) 14

(údaje pro rok 2017 jsou pro srovnání uvedeny v závorce)

Ohlášky na měsíc prosinec 2018

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti.
Sbírka na bohoslovce se bude konat v neděli 9.12.

V neděli 2.12. v liturgii církve máme ADVENTNÍ NEDĚLI. Platí obvyklý pořad bohoslužeb. Na začátku všech bohoslužeb se budou SVĚTIT ADVENTNÍ VĚNCE. Prosím, přineste je s sebou v tento den na mši sv. a uložte na obvyklá místa.

O první neděli adventní (2.12.) se v Horní Cerekvi uskuteční již tradiční Misijní jarmark. Bude probíhat na faře před a po mši svaté a taky před adventním setkáním. Výtěžek bude zaslán na konto PMD na pomoc chudým dětem.
Bude taky adventní setkání, které začíná v 15:00 hodin v biskupském sále na faře v Horní Cerekvi. Hostem našeho setkání bude PhDr. Dušan Siard SKLENKA, OPraem. – Všichni jste srdečně zváni.

RORÁTNÍ MŠE SV. budou v pátky v Horní Cerekvi v 18.00 h. Děti, ať si na „Roráty“ připraví lampióny. Rodiče ať dětem pomohou zúčastnit se těchto adventních bohoslužeb.
Dospělí nechť si na „Roráty“ přinesou svíčky v kelímku.

4.12. (úterý) v 18.00 Mše sv. a v 19.00 katecheze pro dospělé na faře v Horní Cerekvi: kniha Zjeveni sv. Jana.

5.12. (středa) v 17.00 Mše sv. a v 18.00 katecheze pro dospělé na faře v Počátkách: kniha Zjeveni sv. Jana.

6.12. (čtvrtek) v 15.15 Mše sv. a v 16.00 katecheze pro dospělé na bývalé faře v Rynárci: kniha Zjeveni sv. Jana.

7.12. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopátečni modlitby.
V Počátkách bude mše v 17.00.

8.12. – sobotaPŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

9.12 – 12.12 bude Zpovídaní v Pelhřimově
 v neděli od 14:00 – 17:00,
od pondělí do středy od 7:00 – 12:00 a od 13:00 -17:00.

12.12. středa – Zveme Vás do Horní Cerekve, kde v 18.00 bude probíhat akce Česko zpívá Koledy.

15.12. v sobotu od 15.30 – 17.00 hod. předvánoční zpovídání v Počátkách.

16.12. v neděli od 15.00 – 17.00 hod. Zpovídání v Horní Cerekvi, které se uskuteční pro všechny farnosti, k dispozici bude kněz z Kamenice nad Lipou P. Václav Šika. Pro naše farnosti to bude čas přípravy na Vánoce.

16.12. – 19.00 – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ „Gaudete“ tj. Neděle radosti.
Zveme na koncert v Rynárci: „Česká Mše Vánoční“ Jan Jakub Ryba.

Ve středu (19.12.) od 08.30 h v Horní Cerekvi bude příprava našeho kostela na svátky. V kostele se bude stavět Betlém a uklízet. Moc prosím všechny farníky, kteří mají dostatek času a sil, o pomoc.

22.12. sobota – setkání ministrantů – od 9.00 do 10.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

22.12. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

23.12. – 4 neděle adventní mše sv. budou:
v Rynárci v 7.30 h
v Počátkách v 9.00,
v Horní Cerekvi 10.30 h.

24.12. „PŮLNOČNÍ“ mše sv. budou v Rynárci a Počátkách v 22.00 h, v Horní Cerekvi ve 24.00 h.

25.12. O SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ budou mše sv.:
v Rynárci v 7.30 h,
v Počátkách v 9.00,
v Horní Cerekvi 10.30 h.

26.12. O SVÁTKU SV. ŠTĚPÁNA, budou mše sv.:
v Rynárci v 7.30 h,
v Počátkách v 9.00,
v Horní Cerekvi 10.30 h.

30.12. SVÁTEK SVATÉ RODINY budou mše sv.:
v Rynárci v 7.30 h,
v Počátkách v 9.00,
v Horní Cerekvi 10.30 h.

Vánoční Koncerty skupiny SisterBand se uskuteční:
v Rynárci 29.12 – sobota v 17.00
v Horní Cerekvi 30.12 – neděle v 14.00.

31.12. pondělí – POSLEDNÍ DEN ROKU 2018 budeme děkovat za starý rok a prosit o Boží pomoc do nového roku, mše sv. budou:
v Počátkách v 15.00,
v Horní Cerekvi 16.00 h.
v Rynárci v 17.30 h,

1.1.2019 SLAVNOST PANNY MARIE mše sv.:
v Počátkách v 9.00,
v Horní Cerekvi 10.30 h. 

Milovaní! Někdo kdysi řekl: „Kdyby se Kristus tisíckrát narodil v Betlémě, není nám to nic platné, jestliže se nenarodí v našich srdcích“. Zamysleme se nad tímto výrokem a ať nás moc a síla Božího požehnání vede po všech nedělních i všedních cestách adventních týdnu.

Ohlášky na měsíc listopad 2018

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy bude 4.11, na Charitu 11.11 a na Biblické dílo 18.11.

Po změně času na zimní Mše sv. v Počátkách ve středu bude v 17.00h.

1.11. ve čtvrtek slavíme SLAVNOST VŠECH SVATÝCH. Je to doporučený zasvěcený svátek.
Mše sv. a prosby:
v Rynárci 15.15,
v Počátkách 16.30 (na náměstí),
v Horní Cerekvi 18.00 (na hřbitově),
Při bohoslužbách se budou číst jména našich zemřelých.

2.11. (pátek) VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ.
Modlitba při hrobech na hřbitově přede Mši sv.:
v Rynárci 14.30
v Počátkách 16.00
v Horní Cerekvi v 17.30.
Mše sv.:

v Rynárci 15.15,
v Počátkách 16.45 (na náměstí),
v Horní Cerekvi 18.00 (na hřbitově);

6.11. (úterý) v 18.00 Mše sv. a v 19.00 katecheze pro dospělé na faře v Horní Cerekvi: kniha Zjeveni sv. Jana.

7.11. (středa) v 17.00 Mše sv. a v 18.00 katecheze pro dospělé na faře v Počátkách: kniha Zjeveni sv. Jana.

8.11. (čtvrtek) v 15.15 Mše sv. a v 16.00 katecheze pro dospělé na bývalé faře v Rynárci: kniha Zjeveni sv. Jana.

10.11. (sobota) SVATOMARTINSKÝ FLOORBALOVÝ TURNAJ pro ministranty. Městská sportovní hala Třešť od 8.00 do 13:30 h.

16.11. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

17.11. (sobota)NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ.
Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

24.11. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

25.11. –Slavnost Ježíše Krista Krále.

V neděli 2.12. v liturgii církve máme ADVENTNÍ NEDĚLI.
Platí obvyklý pořad bohoslužeb. Na začátku všech bohoslužeb se budou SVĚTIT ADVENTNÍ VĚNCE. Prosím, přineste je s sebou v tento den na mši sv. a uložte na obvyklá místa.
Po Mši sv. a také před adventním setkáním bude v Horní Cerekvi misijní jarmark – výtěžek bude zaslán na Papežské Misijní Dílo.

2.12. (neděle) v 15.00 – Adventní setkání na faře v Horní Cerekvi.
Hostem bude: P. PhDr. Dušan Siard SKLENKA, OPraem.

Ohlášky na měsíc říjen 2018

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 14.10 a v Počátkách vždy v první neděli, na Misie 21.10.

V pondělí 1.10. začíná měsíc říjen. Je to čas, kdy se celá Církev spojuje v RŮŽENCOVÉ MODLITBĚ.

V neděli 7.10. je NEDĚLE V MEZIDOBÍ. BOHOSLUŽBY budou:
v Rynárci v 07.30 h v Počátkách v 9.00 h a v Horni Cerekví v 10.30 h.
MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ se koná v sobotu v Horní Cerekvi v 18.00 h.

Mše sv. během týdne:
ÚTERÝ v Horní Cerekvi v 18.00; STŘEDA v Počátkách v 18.00; ČTVRTEK v Rynárci v 15.15; PÁTEK v Horní Cerekvi v 18.00. Půl hodiny před Mši sv. možnost ke svatostí smíření.

5.10. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI.
V Horní Cerekvi bude v 17.00 ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.
V Počátkách bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ v 17.30 . V 18.00 Mše sv. a po Mši sv. prvopáteční modlitby.

13.10. – Sobota – Pout do Žarošic.
Autobus se zastaví: RYNÁREC – 11.00; VESELÁ – 11.10; POČÁTKY – 11.20; HORNÍ CEREKEV – 11.45. V sobotu nebude Mše sv. v Horní Cerekvi v 18.00.

19.10. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi.
Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

20.10. NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

27.10. setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

27.10.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

29.10. – 18.00 – pondělí – Koncert v kostele v Horní Cerekvi ke stému výročí naší republiky. Hudba v myšlenkách Masarykových. Účinkující: Jitka Baštová – akordeon a Jindřich Macek – loutna.

30.10. Vikariátní setkání – Pelhřimov. Začneme v 9.00 společným slavením Mše sv.

 Do dalšího měsíce naší pozemské pouti ať nás Trojjediný Bůh, s nímž jsme se setkali a kterého jsme odprošovali, děkovali mu a prosili, obohatí darem svého požehnání.