Archiv pro rubriku: Ohlášky

Ohlášky

Ohlášky na měsíc červenec a srpen 2018

Pán Bůh zaplať za sbírky na potřeby farnosti. Sbírky na opravy se budou konat 7. a 12. 8.

Nedělní Mše sv.: Rynárec 7.30, Počátky 9.00 v Horní Cerekvi 10.30.
Mše sv. s nedělní platností je v sobotu v Horní Cerekvi v 18.00 h.

6.7. a 3.8 je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ v 17.30 růženec, 18.00 Mše sv., pak prvopáteční modlitby.

21.7. – Na hlavní pouť P. Marie Karmelské uskutečníme opět poutní zájezd do Kostelního Vydří v sobotu 21.července – Mše bude v 19:00 h.
Autobus pojede z Veselé v 16.00 přes: Rynárec 16.10, Zajíčkov 16.15, Horní Cerekev 16.25, Bělou 16.35, Počátky (autobusové nádraží) 16:45.
Mše sv v Horní Cerekvi v 18.00 nebude.

22.7. – V neděli 22.července v 15.00 se uskutečni náš tradiční rodinný koncert v kostele v Horní Cerekvi. Rodinný v tom smyslu, že je pro celou rodinu. Děti jsou srdečně vítány.
Účinkujícími jsou otec a dcera Antonin Rous – housle a Zuzana Rousova Woelderink – viola. Violoncello hraje Jan Skrdlik, dlouholetý kolega ze souboru České barokní trio.
Na programu tedy muže zaznít další skvělé smyčcové trio Ludwiga van Beethovena in G-dur p.9 no.1
Cely koncert začne Polskou sonátou G.F.Telemanna na počest našeho polského otce faráře. Jan zahraje něco ze sólové suity pro violoncello J.S.Bach a Rousovi duetto J.Barriere.
Přijďte, bude to krásné a zábavné.

7.7. a 11. 8. – sobotyNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

Požehnání automobilů V neděli 29. 7. po mši sv., v okolí svátku sv. Kryštofa, patrona motoristů a cestujících, budou požehnány všechny přítomné automobily a řidiči. Zváni jsou nejen ti, kdo budou na cestách.

12.8. – neděle – Pouť v Rynárci – hlavní mše svatá v 7.30 hod. v kostele sv. Vavřince.
V 15.00 Požehnaní.

20.7. a 24. 8. (pátky) Dny milosrdenství. Začínat budou Mší svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

28.7. a 25. 8.soboty – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

Přeji všem milým hostům a farníkům hojnost Božích darů a milostí, ať už při dnešním slavení dne Páně, tak i při prožívání všedních dnů se vším, co vnášejí do našeho srdce.

Ohlášky na měsíc červen 2018

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 24.06.

1.6. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

2.6. – Vikariátní dětská Pout v Nové Cerekvi.

3.6. – 10.30 – Důležitou událostí v našich farnostech bude Boží Tělo, které se bude konat pro všechny farnosti v Rynárci. V Rynárci v 10.30 bude Mše sv. a po ní průvod. Prosím udělejte si čas na Slavení Božího Těla, protože ne jenom vyznáváme svou víru slavnostním průvodem, ale taky prosíme Boha o požehnání v prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme. Ať všichni se sejdeme na Slavení Eucharistie v průvodu v Rynárci. V loni jsme Boží Tělo slavili ve Veselé, letos v Rynárci, a příští rok v Horní Cerekvi.
Mše sv. toho dne: Počátky v 7.30, Horní Cerekev v 9.00.

9.6. – co nejsrdečněji vás zveme na Diecézní pouť s názvem Církev naše rodina, která se koná
8. a 9. června 2018 v Sušici.

9.6. (sobota) – Marianská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5 -12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.00 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

15.6. (pátek) Den milosrdenství. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

16.6. – sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 9.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

16.6.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

23.6. – v 14.00 Mše sv v Rynárci – Setkání Rodaku.

23.6. – mše svatá v Horní Cerekvi bude v 18.00 v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.

Pouť v Horní Cerekvi bude v neděli 24.6 – hlavní mše svatá v 10.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově. V 15.00 Požehnaní v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.

Pouť v Počátkach bude v neděli 24.6 – hlavní mše svatá v 9.00 hod. Ve farním kostele sv. Jana Křtitele. V 16.00 Požehnaní v kostele sv. Jana Křtitele.

28.6. – čtvrtek – se ve Veselí nad Lužnicí koná Kněžský den. Začátek bude v kostele Povýšení sv. Kříže, kde bude v 9.00 hod. sloužena mše sv. Toho dne Mše sv. v Rynárci nebude.

Ohlášky na měsíc květen 2018

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 13.05.

Úterý je to první den měsíce května, se kterým jsou spojeny MÁJOVÉ POBOŽNOSTI. Od 1.5 začíná v Horní Cerekvi májová pobožnost. Obecně budou pobožnosti k poctě Panny Marie ve všech kostelích vždy po mši svaté. Kromě kostelů budou i v kaplích v Nové Bukové (každý čtvrtek v 18 hodin) a v Bělé (každý pátek a sobotu v 19 hodin).

4.5. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 Růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

5.5. (sobota) – v 19.00 Modlitba Chval s kapelou SisterBand v kostele Zvěstování Páně v Horní Cerekvi. Po modlitbě jste zváni k malému posezení na faře.

12.5. (sobota) – NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.30 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

18.5. (pátek) Den milosrdenství. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

19.5. (sobota) – Mariánská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5 -12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.30 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

19.5. (sobota) – v 19.00 v Horní Cerekvi komediální film BrainStorm. Srdečně zveme.

20.5. (neděle) – v 16.00 v Počátkách – farní setkání a vyprávění o Svaté Zemi.

26.5. (sobota) od 8.30 Zveme cele rodiny na 5 Fotbalový Turnaj, který se bude konat na velkém hřišti u nádraží v Horní Cerekvi. Více na www.turnaj-hc.webnode.cz

26.5.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

26.5. – Pěší pout na Křemešník. Vyjdeme ve 12.00 h. s Horní Cerekvi – Mše sv. na Křemešníku v 17.00. Prosím zajistit si zpáteční cestu. V nedělí 27.5. Mše sv. v Rynárci v 7.30, v Počátkách 11.00 v Horní Cerekvi v sobotu v 18.00.

30.5. – 2.6. – Pout’ do Częstochowy. Po cestě Wodzisław Śląski.
Odjezd autobusu: Horní Cerekev – 7.00.

2.6. – Vikariátní dětská Pouť v Nové Cerekvi.

3.6. – 10.30 – Důležitou událostí v našich farnostech bude Boží Tělo, které se bude konat pro všechny farnosti v Rynárci. V Rynárci v 10.30 bude Mše sv. a po ní průvod. Prosím udělejte si čas na Slavení Božího Těla, protože ne jenom vyznáváme svou víru slavnostním průvodem, ale taky prosíme Boha o požehnání v prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme. Ať všichni se sejdeme na Slavení Eucharistie v průvodu v Rynárci. V loni jsme Boží Tělo slavili ve Veselé, letos v Rynárci, a příští rok v Horní Cerekvi.
Mše sv. toho dne: Počátky v 7.30 Horní Cerekev v 9.00.

Ohlášky na měsíc duben 2018

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Velikonoční sbírka se bude konat 1.4.

Od 4.4. – Mše sv. v Počátkách na faře v týdnu budou v 18.00.

6.4. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. v Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 KŘÍŽOVA CESTA v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

9.4. pondělí – 18.00 Zvěstování Páně – Mše sv. v Horní Cerekvi.
Mše sv. v utery nebude.

12.4. čtvrtek – 17.00 Kulturní Dům v Horní Cerekvi. Vypraveni o Svaté Zemi.

14.4. – sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

20.4. (pátek) – Den milosrdenství v Horní Cerekvi.
Modlitba růžence v 17.30, Mše svatá v 18:00 spojenou s adorací.
Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

21.4. (sobota)Marianská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5 -12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.30 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

28.4. setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

28.4.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.