Archiv rubriky: Ohlášky

Ohlášky

Velikonoce 2019 – pořad bohoslužeb

KVĚTNÁ NEDĚLE 14.04.2019 – Doneste si ratolesti s sebou!

07.30 h v Rynárci ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ A MŠE SV.
09.00 h v Počátkách ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ A MŠE SV.
10.30 h v Horní Cerekvi  ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ A MŠE SV.

 ZELENÝ ČTVRTEK – 18.04.2019

16.00 h v Rynárci MŠE SV. VEČEŘE PÁNĚ
16.45 h v Rynárci  společná   Adorace v  „Getsemanské zahradě“
18.00  h  v  Počátkách MŠE SV. VEČEŘE PÁNĚ
18.00 h v Horní Cerekvi MŠE SV. VEČEŘE PÁNĚ
19.00 h – 19.30 h v Horní Cerekvi společná  Adorace v  „Getsemanské zahradě“

VELKÝ PÁTEK – 19.04.2019  – Dnes je den přísného postu!

17.30 h v  Počátkách KŘÍŽOVÁ CESTA
18.00 h v  Počátkách VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
19.00 h – 19.30 h v  Počátkách společná Adorace v „Božím hrobě“
17.30 h v Horní Cerekvi  KŘÍŽOVÁ CESTA
18.00 h v Horní Cerekvi VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
19.00 h – 19.30 h v Horní Cerekvi společná Adorace v „Božím hrobě“

BÍLÁ SOBOTA – 20.04.2019 – Doneste si s sebou svíčky!

09.00 h – v Horní Cerekvi žehnání velikonočních pokrmů a Adorace v „Božím hrobě“
10.00 h – v  Počátkách žehnání velikonočních pokrmů a Adorace v „Božím hrobě“
11.00 h – v Rynárci žehnání velikonočních pokrmů a Adorace v „Božím hrobě“
19.00 h v  Počátkách MŠE SV. VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ
20.00 h v Horní Cerekvi  MŠE SV. VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

VELIKONOČNÍ  NEDĚLE – 21.04.2019

07.30 h v Rynárci MŠE SV.
09.00 h v  Počátkách MŠE SV.
10.30 h v Horní Cerekvi MŠE SV.

VELIKONOČNÍ  PONDĚLÍ – 22.04.2019

07.30 h v Rynárci MŠE SV.
09.00 h v  Počátkách MŠE SV.
10.30 h v Horní Cerekvi MŠE SV.

Ohlášky na měsíc duben 2019

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Velikonoční sbírka se bude konat 21.4.

Zpovídání v Pelhřimově:
Neděle (31.3) od 14.00 – 17.00,
Pondělí (1.4), Úterý (2.4), Středa (3.4) 7.00 – 12.00; 13.00 – 18.00.

Od 3.4. – Mše sv. v Počátkách v kostele v týdnu budou v 18.00.

5.4. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. v Horní Cerekvi a Počátkách v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 KŘÍŽOVA CESTA v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

V postní době se budou v našich farnostech konat POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY:
v Horní Cerekvipátek v 17.30 h v kostele       v Rynárci ve čtvrtek v 14.45 h
v Horní Cerekvineděli v 10.00 h v kostele       v Počátkách v středu v 17.30 h

6.4. (sobota)Mariánská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5 -12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.30 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

6.4. (sobota) – Postní zpovídání pro všechny farnosti v Horní Cerekvi od 16:30 – 18.00 hod.

10.4. – Postní zpovídání pro farnost Počátky se uskuteční ve středu od 17:00 – 18.00 hod.

9.4. v 18.00 Mše sv. a v 19.00 katecheze pro dospělé na faře v Horní Cerekvi.

10.4. v 18.00 Mše sv. a v 19.00 katecheze pro dospělé na faře v Počátkách.

11.4. v 15.15 Mše sv. a v 16.00 katecheze pro dospělé na bývalé faře v Rynárci.

13.4. – sobota – Před VELIKONOČNÍ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

19.4. setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

 Kristus vstal z mrtvých! Aleluja! Skutečně vstal z mrtvých! Aleluja!

Ohlášky na měsíc březen 2019

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 10.3,
v Počátkách 3.3.

1.3. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 Růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

2.3. (sobota)Mariánská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5 -12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.00 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

6.3. Popeleční středa – Mše sv. svěcení popela a označování věřících popelem v Počátkách v 17.00 nebo o první postní neděli ve všech farnostech.

V postní době se budou v našich farnostech konat POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY:
v Horní Cerekvi: pátek v 17.30 h a v neděli v 10.00 h v kostele
v Rynárci ve čtvrtek v 14.45 h
v Počátkach v středu v 16.30 h

9.3. – sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

15.3. (pátek) – Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude KŘÍŽOVOU CESTOU v 17.30, Mše svatá v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

16.3. setkání ministrantů – od 9.00 – 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

19.2. v 18.00 Mše sv. a v 19.00 katecheze pro dospělé na faře v Horní Cerekvi.

20.2. v 17.00 Mše sv. a v 18.00 katecheze pro dospělé na faře v Počátkách.

21.2. v 15.15 Mše sv. a v 16.00 katecheze pro dospělé na bývalé faře v Rynárci.

30.3.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

Zpovídání v Pelhřimově:
Neděle (31.3) od 14.00 – 17.00
Pondělí (1.4), 7.00 – 12.00; 13.00 – 18.00
Úterý (2.4), 7.00 – 12.00; 13.00 – 18.00
Středa (3.4) 7.00 – 12.00; 13.00 – 18.00

Vám všem, milým hostům a farníkům, ať dobrý Bůh žehná při dnešním nedělním odpočinku a také ve všedních dnech, nechť i tam je přítomna jeho posilující milost.

Ohlášky na měsíc únor 2019

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti.
Sbírka na opravy se bude konat 17.2., v Počátkách 3.2, a sbírka na Svatopetrský haléř 24.2.

1.2. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.
V Počátkách bude v 16.00  ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ mše v 17.00.

2.2. – SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU. V Horní Cerekvi v 18.00 Mše sv.

8.2.2019 – Se bude opět konat Farní Ples ve Veselé.

9.2. (sobota)NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

Svatost pomazání Nemocných při Mši sv. 11.2. máme památku Panny Marie Lurdské a zároveň je to SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH – proto se při bohoslužbách 12.2. v Horní Cerekvi v 18.00, 13.2. v Počátkách v 17.00 a 14.2. v Rynárci v 15.15 bude UDĚLOVAT HROMADNĚ SVÁTOST NEMOCNÝCH. K této svátosti může přistoupit ten, kdo je nemocný a také každý kdo překročil 60. rok života. Zveme všechny starší farníky k přijetí této svátosti. Zároveň usilovně prosím, aby všichni zájemci o přijetí svátosti nemocných přistoupili ke svátosti smíření. Není to správné, když někdo přijímá Krista skrze pomazání a už za chvíli nejde ke stolu Páně. Ať slavení svátosti nemocných vede ke skutečné obnově a přiblížení se k Bohu celého člověka.

15.2. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Mše svatá v 18:00 bude spojena s adorací. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství

19.2. v 18.00 Mše sv. a v 19.00 katecheze pro dospělé na faře v Horní Cerekvi.

20.2. v 17.00 Mše sv. a v 18.00 katecheze pro dospělé na faře v Počátkách.

21.2. v 15.15 Mše sv. a v 16.00 katecheze pro dospělé na bývalé faře v Rynárci.

23.2. (sobota) – setkání ministrantů – od 9.00-11.00 h na faře v Horní Cerekvi.

23.2. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

2.3. (sobota)Mariánská družina srdečně zve na setkání s dětmi, které se uskutečni od 10.00 – 11.00 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

 Milí farníci, přijměte mé přání, aby tento sváteční den, jak i celý nový týden, byl prozářen povzbuzujícím světlem Boží lásky a Božího požehnání.