Archiv rubriky: Doba pandemie

Omezení účasti na bohoslužbách od středy 14.10.2020

Na základě včerejšího usnesení Vlády ČR jsou platná s účinností od 14.10. 2020 nová opatření, která se týkají i bohoslužeb a náboženských akcí. Níže přinášíme rekapitulaci současného a nového stavu:

Do půlnoci 13. 10. (tj. dnes) ještě platí starší varianta opatření, tj. do 10 lidí uvnitř a do 20 lidí venku, svatby a pohřby bez omezení (viz usnesení Vlády č. 957).

Od 14. 10. 00.00 hodin (tj. od zítřka) platí tato nová omezení (viz usnesení č. 1021):
– vnitřní i venkovní akce jsou omezeny do 6 osob – explicitně se týká i bohoslužeb a dalších náboženských akcí
– tento zákaz se nevztahuje na svatby a pohřby, ty jsou omezeny až od pondělí 19. 10. na počet 30 osob
– společně zpívat může maximálně 5 lidí (z těch 6)
– zakazují se koncerty a kulturní pořady všeho druhu
– uzavřeny jsou všechny školy mimo mateřských (usnesení č. 1022), což se dotkne i naší výuky náboženství

Prosíme věřící, aby ohledně dalších informací sledovali pokyny místního ordináře a administrátora farnosti. Na výzvu Stálé rady České biskupské konference všechny zveme, aby se připojili k modlitbě růžence za ukončení pandemie COVID-19, za zdravotnický personál, všechny nemocné, opuštěné a seniory, aby v těchto obtížných časech nalezli útěchu. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Fyzickou neúčast na bohoslužbách můžeme v této době nahradit sledováním živých přenosů mší svatých v TV Noe, ČT2, na dalších online kanálech či z Rádia Proglas. Samozřejmě doporučujeme modlitbu v rodině či s blízkými a četbu a rozjímání nad Písmem svatým.

Zdroj: Cirkev.cz

Novéna k Božímu milosrdenství

9Sv. Jan Pavel II. pronesl na svátek Božího milosrdenství, který vyhlásil v den svatořečení řeholní sestry Faustyny v jubilejním roce 2000 tato památná slova: „První neděle po Velikonocích se bude od nynějška v celé Církvi nazývat Nedělí Božího milosrdenství.“ Proto jste všichni  pozváni k tomu, abyste zařadili do svým modliteb i novénu za ukončení pandemie. Modlitbu bychom zahájili na Velký pátek a ukončili na neděli Božího milosrdenství.

(V prosinci 1936 Ježíš poprvé hovoří o novéně k Božímu milosrdenství. Devět dní, počínajíc Velkým pátkem, se sestra Faustyna připravovala na svátek milosrdenství růžencem, který jí byl zjeven. Pán ji slibuje: „V této novéně udělím duším veškeré milosti“ (Deník 796). Ježíš prosí řeholní sestru Faustynu, aby po devět dní přiváděla duše k prameni jeho milosrdenství, „aby načerpaly síly a osvěžení i všechnu milost.“ „Každého dne přivedeš do mého Srdce jinou skupinu duší a ponoříš je do toho moře mého milosrdenství“ (Deník 1209).

Níže najdete text této novény s Korunkou Božího milosrdenství, abychom tak společnými modlitbami mohli vyprošovat v této těžké době potřebné milosti pro sebe, naše farnosti i pro celý svět.

Novena_BM_CZ_Cast1
Novena_BM_CZ_Cast2
Novena_BM_CZ_Cast3
Novena_BM_CZ_Cast4
Novena_BM_CZ_Cast5
Novena_BM_CZ_Cast6
Novena_BM_CZ_Cast7
Novena_BM_CZ_Cast8
Novena_BM_CZ_Cast9
Novena_BM_CZ_Cast10
Novena_BM_CZ_Cast11
Novena_BM_CZ_Cast12
Novena_BM_CZ_Cast13
Novena_BM_CZ_Cast14
Novena_BM_CZ_Cast15
Novena_BM_CZ_Cast16
Novena_BM_CZ_Cast17
Novena_BM_CZ_Cast18
Novena_BM_CZ_Cast19
Novena_BM_CZ_Cast20

Celá brožura této Novény k Božímu milosrdenství je ke stažení zde.