Archiv rubriky: Doba pandemie

Červená středa v době koronaviru

Červená středa – mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru, kterou si letos připomeneme 25. listopadu 2020 se blíží.

V této těžké koronavirové době se může každý zapojit i doma. Drobné gesto solidarity s lidmi trpícími pro víru v jiných částech světa pomáhá pozvednout oči a odpoutat se od aktuálních obtíží tady a teď. Modlitba, zapálení svíčky, přečtení tematického textu, obětování svého aktuálního utrpení – to všechno jsou projevy sounáležitosti s našimi bratry a sestrami, pro které je velké povzbuzení, že na ně svět nezapomíná.

V rámci Červené středy se bude od 13.00 hod. konat online konference s českými i zahraničními hosty a konkrétními svědky pronásledování, poté proběhne křesťansko-židovská modlitba za účasti pana nuncia Charlese D. Balva. Tlumočení do je češtiny zajištěno. Konferenci bude možné sledovat na TV Noe a na www.facebook.com/IKDPcz

Aktuální informace k akci na  www.cervenastreda.cz a www.facebook.com/cervenastreda

Úmysly Mší svatých – Intence

Milí Farníci

Chtěl jsem Vás pozdravit a taký podpořit v této nelehké době. Pamatují na Vás v modlitbě a jsem Vám také připraven pomoci. Těším se, že využíváte individuální možnost zpovědi, přijímání a adorace.

Prožíváme podzimní dobu, na začátku listopadu jsme se modlili za naše zemřelé a získávali plnomocné odpustky. Připomínám že plnomocné odpustky je možné získat ještě po celý měsíc listopad.

Mše svaté sloužím pravidelně, i když v menším počtu s 1 osobou, která objednala úmysl a kostelníkem. I v tomto čase myslím na Vás, kteří se nemůžete zúčastnit bohoslužby v našem kostele. Myslím na všechny nemocné modlím se za ně a prosím aby se rychlé uzdravili.

Úmysly Mší svatých

Vaše úmysly můžete přinést do sakristie, poslat mailem na adresu rkf.hornicerekev@dicb.cz , nebo vložit do poštovní schránky v Horní Cerekvi.
Pro tento účel si můžete stáhnout a vytisknout formulář.

Důležité je prosím uvést:

– ze které farnosti jste
– úmysl
– plánované datům
– příjmení
– číslo telefonu abych Vás mohl kontaktovat a potvrdit přijetí úmyslu

Možnost získat dušičkové odpustky bude kvůli pandemii prodloužena

Převzato z webu (zdroj): cirkev.cz

PAPEŽ FRANTIŠEK

Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad. Úkony a podmínky jejich získání budou přizpůsobené tak, aby se zajistila bezpečnost věřících. Z pověření Svatého otce to umožnila formou dekretu Apoštolská penitenciárie, která tak vyšla vstříc žádostem biskupů z mnoha zemí světa postižených koronavirem.

Publikováno: 23. 10. 2020 17:45

Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla nyní prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19. V  České republice je tato možnosti i týden před 1. listopadem, tj. letos již od 25.10 2020.

V dekretu s podpisy hlavního penitenciáře kardinála Maura Piacenzy a regenta Mons. Krzysztofa Nykiela stojí, že je letos možné získat plnomocné odpustky kterýkoliv den v měsíci listopadu. Podmínkou je návštěva kostela nebo kapličky a modlitby Otčenáš a Věřím v Boha a dalších obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu).

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.
Mohou to být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života.

Apoštolská penitenciárie v dekretu zároveň žádá, aby byli kněží k dispozici pro věřící v udělování svátostí smíření a svatého přijímání nemocným. Kardinál Piacenza a Mons. Nykiel připomínají platná nařízení v Nótě týkající se svátosti smíření v době pandemie z 19. března tohoto roku.

Závěrem jsou všichni kněží naléhavě vyzýváni, aby na svátek Vzpomínky za všechny věrné zemřelé sloužily třikrát za den mši.

Zdroj: Vatican News

Omezení účasti na bohoslužbách od středy 14.10.2020

Na základě včerejšího usnesení Vlády ČR jsou platná s účinností od 14.10. 2020 nová opatření, která se týkají i bohoslužeb a náboženských akcí. Níže přinášíme rekapitulaci současného a nového stavu:

Do půlnoci 13. 10. (tj. dnes) ještě platí starší varianta opatření, tj. do 10 lidí uvnitř a do 20 lidí venku, svatby a pohřby bez omezení (viz usnesení Vlády č. 957).

Od 14. 10. 00.00 hodin (tj. od zítřka) platí tato nová omezení (viz usnesení č. 1021):
– vnitřní i venkovní akce jsou omezeny do 6 osob – explicitně se týká i bohoslužeb a dalších náboženských akcí
– tento zákaz se nevztahuje na svatby a pohřby, ty jsou omezeny až od pondělí 19. 10. na počet 30 osob
– společně zpívat může maximálně 5 lidí (z těch 6)
– zakazují se koncerty a kulturní pořady všeho druhu
– uzavřeny jsou všechny školy mimo mateřských (usnesení č. 1022), což se dotkne i naší výuky náboženství

Prosíme věřící, aby ohledně dalších informací sledovali pokyny místního ordináře a administrátora farnosti. Na výzvu Stálé rady České biskupské konference všechny zveme, aby se připojili k modlitbě růžence za ukončení pandemie COVID-19, za zdravotnický personál, všechny nemocné, opuštěné a seniory, aby v těchto obtížných časech nalezli útěchu. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Fyzickou neúčast na bohoslužbách můžeme v této době nahradit sledováním živých přenosů mší svatých v TV Noe, ČT2, na dalších online kanálech či z Rádia Proglas. Samozřejmě doporučujeme modlitbu v rodině či s blízkými a četbu a rozjímání nad Písmem svatým.

Zdroj: Cirkev.cz