Skupinová setkání

Ministranti každou první sobotu od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi
Misijní klubko každou druhou sobotu od 14:15 do 15:30 hodin na faře v Horní Cerekvi
Společenství mládeže každý třetí pátek – Začíná Mší svatou v 18.30 (17:30 – čas zimní)
spojenou s adorací a poté následuje program na faře v Horní Cerekvi.
Setkání manželů jednou za měsíc v sobotu
Modlitba matek čtvrtek od 19.30 hodin v kostele v Horní Cerekvi (jednou za 14 dní)

Bližší informace o jednotlivých setkáních najdete v pravidelných ohláškách.