Výtěžek nedělní sbírky pro moravské obce postižené tornádem

Celková částka vybraná farníky z Rynárce pro moravské obce postižené tornádem činí
27 460,- Kč. Upřímně Pán Bůh zaplať všem přispěvatelům.