List farníkům – slovo otce Jarosłava

Milovaní moji!

Chci Vám teď říci něco, co je v tomto čase v mém srdci.
V této době, kdy jsme uzavření v našich domovech, si možná myslíme, že jsme opuštění a že na nás nikdo nemyslí. Musíme si ale uvědomit, že Pán Bůh je s námi vždycky, a zvlášť v této době. Mějte naději, protože tuto naději nám dává Bůh.

Když se podíváme kolem nás, vidíme z jedné strany to, co se děje v médiích, například v televizi, tedy hrozná čísla nakažených nebo zemřelých, ale z druhé strany i to, co nám přibližuje duchovní život, tedy mše svaté a modlitby. Musíme také vědět, že ve spoustě rodin a spoustě domovů tento duchovní život existuje. To, co navenek vypadá mrtvé, takové ve skutečnosti není. Pán Bůh zaplať za všechny lidi, kteří nám pomáhají prožívat tento čas postní doby v našich domovech.

Děkujme za ty lidi kteří jsou v tomto čase pandemie koronaviru rukou Boží. Buďme vděční a modleme se za ty kteří nám pomáhají i ve všedních věcech. Pokud náš čas nebude dobře využitý, nebude ani dobré ovoce. Pokud teď nevyužiji svůj čas na delší modlitbu či zamyšlení, nebudu pak tolik jásat nad zmrtvýchvstáním Ježíše Krista. Je třeba tento čas využít pro svoji rodinu, ale především pro duchovní růst.

Nebojme se věřit a toužit po eucharistickém Ježíši. Pravdivá příprava je v tom, aby se Vaše srdce přibližovalo k Pánu Bohu. Spolu s papežem Františkem jsme se nedávno mohli účastnit speciální modlitby. Papež také udělil mimořádné požehnání Urbi et Orbi (Městu a světu). Obvykle tak činí pouze o Vánocích a Velikonocích. V požehnání vyzval k jednotě, solidaritě a pokoře. „Neslyšeli jsme chudé, neprozřeli jsme tváří v tvář válkám a nespravedlnostem. Je čas si vybrat mezi tím, na čem záleží, a tím, co pomíjí,” uvedl mimo jiné.

Podle něj je pandemie také příležitostí ke zpytování svědomí: „V tomto světě jsme se hnali vpřed plnou rychlostí a měli jsme dojem, že jsme schopní všeho. Chtiví zisku jsme se nechali pohltit, nezastavili jsme se, neprozřeli jsme tváří v tvář válkám a nespravedlnostem. Neslyšeli jsme chudé ani nářek planety. Pokračovali jsme a mysleli jsme si, že budeme v nemocném světě těmi zdravými.

Dále také papež vyzval k sounáležitosti, solidaritě a naději. „Dej, Pane, sílu lékařům, zdravotníkům a zdravotnictvím, kteří se starají o nemocné. Dej každému odpovědnost, aby se choval s respektem k ostatním, abychom na nakažené nehleděli jako na nepřátele, ale jako na lidi, kteří potřebují pomoci.“ Tolik pár myšlenek papeže Františka – k zamyšlení.

Připravujme se společně i jednotlivě na Velikonoce. Papež nás ujišťuje a shromažďuje, aby právě teď dával naději všem, kteří ji ztrácejí. Opravdu se nebojme být blízko Ježíše Krista a nebojme se, že se naše farnost vyprázdní. Jako farář v našich farnostech Horní Cerekvi, Rynárci a v Počátkách si myslím, že se brzy setkáme a bude nás ještě víc – protože toužíme po Ježíšovi. Vidíme, že v tomto světě není nic tak jisté jako vůle Boží. Jako to, že Pán Bůh existuje a jedině On nám může pomoci.

Nebojme se! Bůh je vždycky s námi a podporuje nás i v tomto čase. Ještě jednou Vám chci říct, abyste na sebe mysleli, abyste mysleli na své blízké, abyste byli tam, kde Vás Pán Bůh potřebuje, kde můžete pomoci, kde můžete konat své povolání. Kdo můžete, buďte v tento čas blížících se Velikonoc Pánu Bohu vděční za dar možnosti přípravy a děkujte mu celým svým životem.

Velikonoce budeme prožívat stejně jako ostatní obřady dosud – v prostředí vlastních domovů. Já budu sloužit mši svatou a všechny obřady v kostele sv. Martina v Třešti. Tam sloužím mše na úmysly, které byly zadané ve farnostech Horní Cerekev a Rynárec. P. Poul pak slouží na úmysly z Počátek. Prosím Vás, kdo chcete, můžete sledovat přímý přenos z tohoto kostela (odkaz najdete na našich stránkách www.cerekev.cz)

Vatikán vydal dekret, který biskupům a kněžím v zemích postižených pandemií nemoci COVID-19 umožňuje provádět v době Velikonoc liturgické obřady bez věřících. A mohou je podobně jako papež lidem zprostředkovat prostřednictvím živého internetového vysílání.

Svatou zpověď musíme odložit na jiný čas – pokud někdo nemá těžký hřích, může se vyzpovídat po ustání pandemie – jinak mne prosím kontaktujte.

Prosím sledujte zmíněné webové stránky, kde najdete důležité informace. Můžeme se připravovat na Velikonoce, sledovat ohlášky anebo přispět – pokud je to možné – na nedělní sbírku.

Přeji Vám hodně Božího požehnání, kterého v tomto čase opravdu hodně potřebujeme. Kristus nám ukazuje v naději radost svého Zmrtvýchvstání a tím také ukazuje cestu spásy. Myslím na Vás a modlím se za Vás.

Váš otec Jaroslaw