Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Horní Cerekev, Veselá u Kamenice nad Lipou, Počátky, Žirovnice
od 25. 2. do 3. 3. 2024 - 09. týden

neděle 25. 2. 2. NEDĚLE POSTNÍ
Horní Cerekev 11:00 Za rodiče Nechvátalovy a jejich sedm synů.
Počátky 08:00 Za Jarmilu Peroutkovou a manžela Františka a jejich rodiče.
Veselá 09:30 Za Alenu Bílkovskou a celý její rod, za Josefa Bílkovského a celý jeho rod, za manžele Šlechtovy, manžele Kešnerovy a jejich sourozence, dvo. a Boží požehnání.
pondělí 26. 2. pondělí 2. postního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 27. 2. úterý 2. postního týdne
Horní Cerekev 18:00 Za Jarmilu a Františka Peroutkovi, jejich sourozence a rodiče a celý živý i + rod.
středa 28. 2. středa 2. postního týdne
LDN Počátky 10:00 Za P. Jana Poula.
Počátky 18:00 Za Josefa Martínka, manželku Miladu, rodiče a sourozence.
čtvrtek 29. 2. čtvrtek 2. postního týdne
Veselá 12:00 Adorace na poslední čtvrtek v měsíci.
18:00 Za Miloslavu a Václava Slámovi, rodiče Slámovy a Jelínkovy, Nacházelovy, Zajíčkovy a celý živý a + rod. Za Jana Uhrina a Tomáše Němečka.
pátek 1. 3. pátek 2. postního týdne
Horní Cerekev 17:00 Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
18:00 Za rodiče Chadimovy, Dvořákovy, jejich rodiče, sourozence, děti a celu živou rodinu Dvořákovu.
kaple na faře (Počátky) 17:00 Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
18:00 Za Václava Vyvadila a jeho rodiče.
sobota 2. 3. sobota 2. postního týdne
gymnastický sál ZŠ Horní Cerekev 18:00 Večer chval
Žirovnice 17:30 Adorace s možností svátosti smíření.
18:00 (s nedělní platností) Za + rodiče Martu a Miroslava Havlovy.
neděle 3. 3. 3. NEDĚLE POSTNÍ
Horní Cerekev 11:00 Za farnost.
hotel U Modré Hvězdy 08:55 farní kafe Každou první neděli v měsíci jsme zváni na farní kafe do hotelu U Modré Hvězdy. Můžete s sebou vzít nějaké sladké, nebo slané pečivo k snídani. Pití je zajistěno.
Těšíme se na setkání.
Počátky 08:00 Za Miladu Urbanovu a vnučku Simonku.
Veselá 09:30 Za celou rodinu Jelínkovu, Zemanovu, Jelenovu a duše na které nikdo nepamatuje.